titelblad
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Återställelsens grunder – lärarhandledning

Religion 225

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Salt Lake City, Utah, USA

Omslaget: Återställelsen av melkisedekska prästadömet, av Walter Rane

Kommentarer och rättelser uppskattas. Var god sänd dem, inklusive fel, till:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

50 E. North Temple St., Floor 8

Salt Lake City, Utah 84150-0008

USA

E-post: ces-manuals@ldschurch.org

Ange fullständigt namn, adress, församling och stav.

Glöm inte att också ange boktiteln. Skriv sedan dina kommentarer.