Seminariet
7. Förrättningar och förbund


7. Förrättningar och förbund, Grundmaterial om nyckelläror (2018)

7. Förrättningar och förbund

Bild
flicka döps

Förrättningar

7.1. En förrättning är en helig handling som utförs med prästadömets myndighet. Varje förrättning utformades av Gud för att undervisa om andliga sanningar, ofta genom symbolism.

7.2. Vissa förrättningar är nödvändiga för vår upphöjelse och kallas frälsande förrättningar. Endast när vi tar emot de frälsande förrättningarna och håller de förbund som hör till dem, kan vi få alla de välsignelser som kommer genom Jesu Kristi försoning. Utan dessa frälsande förrättningar kan vi inte bli som vår himmelske Fader eller återvända för att leva med honom för evigt (se L&F 84:20–22). De frälsande förrättningarna utförs under ledning av dem som innehar prästadömsnycklar.

7.3. Evangeliets första frälsande förrättning är dop genom nedsänkning av någon som har myndighet. Dopet är nödvändigt för att en person ska kunna bli medlem i Jesu Kristi kyrka och inträda i det celestiala riket (se Joh. 3:5).

7.4. När en person har döpts konfirmerar en eller flera melkisedekska prästadömsbärare honom eller henne som medlem i kyrkan och ger honom eller henne den Helige Andens gåva (se 3 Ne. 27:20). Den Helige Andens gåva skiljer sig från den Helige Andens inflytande. Före dopet kan en person känna den Helige Andens inflytande och få ett vittnesbörd om sanningen. Efter att ha tagit emot den Helige Andens gåva har en person som håller sina förbund rätt till den Helige Andens ständiga sällskap.

7.5. Andra frälsande förrättningar innefattar ordination till melkisedekska prästadömet (för män), tempelbegåvning och vigselbesegling. I templet kan de här frälsande förrättningarna också utföras ställföreträdande för de döda. Ställföreträdande förrättningar träder inte i kraft förrän de avlidna personerna tar emot dem i andevärlden och ärar de tillhörande förbunden.

7.6. Andra förrättningar, som att ta del av sakramentet för att förnya våra dopförbund, välsigna sjuka och ge ett barn ett namn och en välsignelse, är också viktiga för vår andliga utveckling.

Andra skriftställen: Malaki 4:5–6; Matteus 16:15–19; 1 Petrusbrevet 4:6; L&F 131:1–4

Liknande ämnen: Gudomen: Den Helige Anden; Frälsningsplanen: Livet efter döden; Jesu Kristi försoning; Prästadömet och prästadömsnycklar

Förbund

7.7. Ett förbund är en helig överenskommelse mellan Gud och människan. Gud anger villkoren för förbundet och vi samtycker till att göra det han ber oss göra. Gud lovar oss sedan vissa välsignelser för vår lydnad (se 2 Mos. 19:5–6; L&F 82:10). Om vi inte håller våra förbund får vi inte de utlovade välsignelserna.

7.8. Alla prästadömets frälsande förrättningar är knutna till förbund. Vi sluter till exempel förbund med Herren genom dopet (se Mosiah 18:8–10). Män som tar emot melkisedekska prästadömet ingår prästadömets ed och förbund. Vi förnyar förbund som vi har ingått genom att ta del av sakramentet.

7.9. Vi sluter ytterligare förbund när vi tar emot begåvningens och vigselbeseglingens frälsande förrättningar i templet. Vi förbereder oss för att delta i förrättningar och sluta förbund i templet genom att leva efter de normer för värdighet som Herren har satt (se Ps. 24:3–4). Det är av avgörande vikt att vi är värdiga att inträda i templet eftersom templet bokstavligt talat är Herrens hus. Det är den heligaste platsen för tillbedjan på jorden.