Seminariet
5. Profeter och uppenbarelse


5. Profeter och uppenbarelse, Grundmaterial om nyckelläror (2018)

5. Profeter och uppenbarelse

Bild
människor som stödjer sina ledare

5.1. En profet är en person som har kallats av Gud att tala i hans ställe (se Jer. 1:4–5; Amos 3:7; Joh. 15:16; L&F 1:37–38). Profeter vittnar om Jesus Kristus och undervisar om hans evangelium. De tillkännager Guds vilja och sanna natur. De fördömer synd, varnar för dess följder och hjälper oss undvika att bli bedragna (se Hes. 3:16–17; Ef. 4:11–14). Ibland profeterar de om framtida händelser. Profeter kan utföra dessa ansvar eftersom de får myndighet och uppenbarelser från Gud.

5.2. Uppenbarelse är kommunikation från Gud till hans barn. Uppenbarelse kommer oftast som intryck, tankar och känslor från den Helige Anden. Uppenbarelser kan också komma i form av syner, drömmar och besök av änglar.

5.3. Under Herrens jordiska verksamhet, och återigen i vår tid, organiserade han sin kyrka på apostlarnas och profeternas grund (se Ef. 2:19–20). Presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Guds profet för alla folk på jorden i dag. Vi stöder kyrkans president som profet, siare och uppenbarare och som den ende på jorden som får uppenbarelse till vägledning för hela kyrkan. Om vi trofast tar emot och lyder den undervisning som kyrkans president ger, välsignar Gud oss med förmågan att övervinna bedrägeri och ondska (se L&F 21:4–6). Vi stöder också rådgivarna i första presidentskapet och medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare.

5.4. Skrifterna – Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan – innehåller uppenbarelse till forntida och nutida profeter. När vi studerar profeternas ord kan vi lära oss sanningen och få vägledning.

5.5. Gud uppenbarar sin vilja för sina profeter för att vägleda alla sina barn, men även enskilda kan få uppenbarelse för att hjälpa dem med deras specifika behov, ansvar och frågor och för att stärka deras vittnesbörd. Men personlig inspiration från Herren kommer aldrig att motsäga den uppenbarelse som Gud ger genom sina profeter.

Andra skriftställen: Abraham 3:22–23; Matteus 16:15–19; 2 Timoteusbrevet 3:15–17; 2 Nephi 32:3; L&F 8:2–3; L&F 76:22–24

Liknande ämnen: Förvärva andlig insikt; Prästadömet och prästadömsnycklar