Societatea Primară
28 ianuarie-3 februarie Matei 3; Marcu 1; Luca 3: „Pregătiți calea Domnului”

„28 ianuarie-3 februarie Matei 3; Marcu 1; Luca 3: «Pregătiți calea Domnului»” Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„28 ianuarie-3 februarie Matei 3; Marcu 1; Luca 3”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

Nauvoo Illinois Temple. Baptistry

Templul Nauvoo, Illinois, vitralii, de Tom Holdman

28 ianuarie-3 februarie

Matei 3; Marcu 1; Luca 3

„Pregătiți calea Domnului”

Pe măsură ce citiți despre Ioan Botezătorul și despre botezul lui Isus Hristos, consemnați orice impresii spirituale pe care le primiți. Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii vă poate ajuta să înțelegeți aceste versete și vă va ajuta să sprijiniți membrii clasei dumneavoastră să învețe individual.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Pentru a le oferi copiilor ocazia de a împărtăși ceea ce au învățat deja, expuneți o ilustrație care-L înfățișează pe Isus Hristos fiind botezat și rugați-i să vă spună ce se întâmplă în ilustrație și ce simt în legătură cu faptul de a fi botezați.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Matei 3:13-17

Pot fi botezat la fel ca Isus.

Cum puteți folosi relatarea despre botezul lui Isus pentru a-i ajuta pe copii să se pregătească să fie botezați?

Posibile activități

 • Rezumați povestirea despre botezul Salvatorului (vedeți Matei 3:13-17; vedeți, de asemenea, „Capitolul 10: Isus este botezat”, Povestiri din Noul Testament, p. 26-29, sau prezentarea video corespunzătoare pe LDS.org). Repetați povestirea de câteva ori și invitați copiii să împărtășească detaliile pe care și le amintesc. Explicați faptul că Isus a fost botezat prin scufundare de către cineva care deținea autoritatea preoției.

 • Expuneți o ilustrație cu Isus fiind botezat și pagina cu activități corespunzătoare acestei săptămâni. Permiteți copiilor să indice asemănări dintre cele două ilustrații.

 • Puteți recapitula promisiunile pe care le vor face copiii când vor fi botezați (vedeți Mosia 18:8-10; D&L 20:37; Fideli credințeip. 22-23). Întrebați-i pe care din aceste lucruri deja le fac.

 • Invitați un membru din cadrul episcopatului să le spună copiilor despre interviul pentru botez pe care îl vor avea înainte de a fi botezați.

 • Cântați împreună cu copiii „Botez”, Cântece pentru copii, p. 54-55. Gândiți-vă să rugați un copil care știe bine cântecul să-i conducă pe ceilalți copii în timp ce cântă.

Baptism

Putem urma exemplul lui Isus fiind botezați.

Matei 3:11, 16

Duhul Sfânt mă ajută.

În afară de faptul că se pregătesc pentru botez, copiii se pregătesc și pentru a primi darul Duhului Sfânt. Cum puteți să-i ajutați?

Posibile activități

 • Folosiți Matei 3:11, 16 pentru a le preda copiilor faptul că Duhul Sfânt a coborât asupra lui Isus când El a fost botezat (un porumbel a apărut ca semn care a arătat că s-a întâmplat acest lucru). Expuneți ilustrația Darul Duhului Sfânt (Carte cu picturi inspirate din Evanghelie, nr. 105) și explicați faptul că noi primim darul Duhului Sfânt când suntem confirmați.

 • Aduceți o cutie care să conțină lucruri precum o ilustrație cu Isus, o pătură confortabilă și o busolă. Invitați copiii să aleagă un obiect și, apoi, să împărtășească modul în care fiecare obiect reprezintă o cale prin care Duhul Sfânt ne poate ajuta – El depune mărturie despre Isus, ne alină (vedeți Ioan 15:26) și ne arată calea dreaptă (vedeți 2 Nefi 32:5).

 • Împărtășiți experiențele dumneavoastră în ceea ce privește primirea ajutorului din partea Duhului Sfânt.

 • Invitați copiii ca, în timp ce cântă „Duhul Sânt”, Cântece pentru copii, p. 56, să fie atenți la moduri în care Duhul Sânt ne ajută.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Matei 3

Sunt binecuvântat prin rânduielile Preoției aaronice.

Ioan Botezătorul a deținut Preoția aaronică, deci este o ocazie bună pentru a le preda copiilor despre Preoția aaronică și de a-i ajuta să recunoască binecuvântările și puterea de care au parte atât bărbații, cât și femeile prin intermediul acestei preoții.

Posibile activități

 • Invitați copiii să alcătuiască o listă cu îndatoririle Preoției aaronice folosind Doctrină și legăminte 20:46, 58-60; 84:111. Explicați faptul că preoții care dețin Preoția aaronică pot „boteza și […] binecuvânta împărtășania”. Preoții, învățătorii și diaconii trebuie să „propovăduiască și să invite pe toți să vină la Hristos” (D&L 20:46, 59). Rugați copiii să caute în Matei 3 exemple care arată că Ioan a îndeplinit aceste îndatoriri. Cum putem noi, toți, să-i invităm pe alții să vină la Hristos, așa cum a făcut Ioan?

 • Expuneți ilustrații cu deținători ai Preoției aaronice îndeplinind rânduielile botezului și împărtășaniei (vedeți Carte cu picturi inspirate din Evanghelie, nr. 103, 108). Discutați despre modul în care aceste rânduieli ne pregătesc pentru a-L primi pe Isus Hristos și ispășirea Sa.

 • Citiți împreună Doctrină și legăminte 13:1 și explicați faptul că Ioan Botezătorul a restaurat Preoția aaronică lui Joseph Smith. Întrebați copiii cum au fost binecuvântați deoarece Preoția aaronică a fost restaurată.

Matei 3:13-17; Luca 3:2-18

Pot să respect legămintele făcute la botez.

Relatarea despre botezul lui Isus este o ocazie bună pentru a-i ajuta pe copii să recapituleze legămintele lor făcute la botez și să promită din nou că le vor respecta.

Posibile activități

 • Rugați doi copii să citească Luca 3:7-9, 15-17, unul dintre ei citind cuvintele lui Ioan Botezătorul și celălalt citind restul cuvintelor. După fiecare verset, faceți o pauză și ajutați copiii să înțeleagă ce înseamnă acel verset.

 • Recapitulați legămintele pe care copiii le-au făcut la botez, care se găsesc în Mosia 18:8-10 și Doctrină și legăminte 20:37. (Vedeți, de asemenea, Fideli credințeip. 22-25.) Invitați copiii să scrie aceste referințe pe pagina cu activități corespunzătoare acestei săptămâni.

 • Pregătiți câteva perechi de cărți de joc cu expresii și ilustrații care formează perechi și care reprezintă legămintele noastre făcute la botez. Așezați cărțile cu fața în jos. Invitați copiii să întoarcă pe rând câte două cărți căutând o pereche. Când au găsit o pereche, invitați copiii să împărtășească moduri în care au respectat acel legământ.

 • Împărtășiți moduri în care respectarea legămintelor făcute la botez v-a binecuvântat pe dumneavoastră.

Matei 3:11, 16

Duhul Sfânt mă poate îndruma.

Copiii învață cum să recunoască și cum să urmeze îndrumarea Duhului Sfânt. Cum puteți să le predați faptul că respectarea legămintelor făcute la botez îi va ajuta să fie demni de a primi această îndrumare?

Posibile activități

 • Rugați fiecare copil să aleagă unul dintre următoarele versete pentru a-l citi și a explica modul în care Duhul Sfânt ne vorbește: Doctrină și legăminte 6:23; 8:2-3.

 • Rugați un copil să citească Matei 3:11. În ce mod este Duhul Sfânt ca focul? De exemplu, focul este mângâietor și ne oferă lumină care ne îndrumă (vedeți Ioan 15:26; 2 Nefi 32:5).

 • Invitați copiii să-și închidă ochii și să-și întindă mâinile. Apoi, atingeți-le ușor palmele cu o pană sau cu o sfoară. Invitați-i să vă spună când au simțit. Ce ne învață această activitate despre recunoașterea impresiilor care vin de la Duhul Sfânt?

 • Invitați copiii să împărtășească experiențe pe care le-au trăit când au simțit influența Duhului Sfânt. Cum ne ajută faptul că ne respectăm legămintele să avem parte de îndrumarea Duhului Sfânt?

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Încurajați copiii să-și întrebe părinții sau pe alți membri ai familiei despre botezul lor.

Să ne îmbunătățim predarea

Căutați propria inspirație. Nu considerați aceste rezumate ca fiind instrucțiuni pe care trebuie să le urmați atunci când predați. Ci, folosiți-le ca sugestii care să vă conducă la idei pe măsură ce cugetați asupra nevoilor copiilor cărora le predați. (Vedeți Să predăm în modul Salvatoruluip. 7.)

Pagină cu activități: Pot fi botezat la fel ca Isus.