Посещението на Йоан Кръстител
назад

„Посещението на Йоан Кръстител“, Приятел, февруари 2021 г.

Месечно послание от Приятел, февруари 2021 г.

Посещението на Йоан Кръстител

Илюстрации от Ейприл Стот

Един ден Джозеф Смит и Оливър Каудъри имали въпрос. Какъв е правилният начин човек да бъде кръстен? Те се молили, за да научат отговора.

Дошъл ангел. Това бил Йоан Кръстител. Този, който кръстил Исус. Той им казал, че имат нужда от свещеничеството, за да кръщават хората.

Йоан благословил Джозеф и Оливър. Дал им свещеничеството. Сега вече можели да кръщават хората така, както Исус бил кръстен.

Джозеф кръстил Оливър в реката. После Оливър кръстил Джозеф. По-късно още много хора също били кръстени.

Благодарение на това, че Небесният Отец отговорил на молитвата на Джозеф Смит, свещеничеството е отново на земята! Можем да бъдем кръстени, както бе кръстен Исус.

Страница за оцветяване

Можем да бъдем кръстени

Какво можете да направите, за да следвате Исус Христос?