Лиахона
  Подобряване на нашето служение в храма
  Бележки под линия
  Theme

  Подобряване на нашето служение в храма

  „Най-ценната част от Възстановяването е светият храм. Свещените обреди и завети в него имат съществено значение в подготовката на народ, който ще бъде готов да посрещне Спасителя при Неговото Второ пришествие“1.

  С течение на времето Първото президентство са променяли храмовите церемонии и процедури, за да подобряват храмовото служение на членовете и да помагат на посещаващите храма хора да чувстват по-близка връзка с Бог на това свещено място.

  Като част от храмовото служение, членовете си слагат церемониално облекло с доктринална символика; подобно облекло се е използвало в старозаветни времена (вж. Левит 8 и Изход 28).

  Въвеждат се промени в церемониалното облекло в храма. Тези промени не изменят свързаните с храма символика или учение, а имат за цел да направят служението в храма по-просто, по-удобно и по-достъпно, като така се улеснява обличането му и грижата за него.

  Някои от тези промени включват:

  • По-проста кройка на булото и робата.

  • Премахване на пластмасовата вложка в шапката и връзката от шапката и булото.

  • Използване на по-траен материал, еднакъв за робата, шапката и пояса, като така ще могат да се ползват по-дълго и грижата за тях ще е по-лесна.

  Надяваме се тези промени да помогнат за подобряване на преживяванията ви храма, докато храмовото поклонение е основна част от живота ви.