Sự Cải Đạo Sâu Đậm và Lâu Dài theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô
  Footnotes

  Sự Cải Đạo Sâu Đậm và Lâu Dài theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô

  Mục đích của chúng tôi là nhằm cân bằng kinh nghiệm trong Giáo Hội và mái gia đình theo cách mà sẽ gia tăng đáng kể đức tin và phần thuộc linh, và làm sự cải đạo được sâu đậm hơn.

  Như Chủ Tịch Russell M. Nelson mới vừa tuyên bố một cách tuyệt vời và hùng hồn, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã nghiên cứu rất lâu về “một kế hoạch đặt trọng tâm vào mái gia đìnhđược Giáo Hội hỗ trợ để học hỏi giáo lý, củng cố đức tin, và khuyến khích sự thờ phượng đáng kể hơn của cá nhân.” Sau đó Chủ Tịch Nelson đã thông báo về một sự thay đổi nhằm đạt được “một sự cân bằng và mối liên hệ mới giữa việc giảng dạy phúc âm trong nhà và trong Giáo Hội.”1

  Để hoàn thành các mục đích này—đã được mô tả bởi và dưới sự hướng dẫn của Chủ Tịch Russell M. Nelson và theo như quyết định của Hội Đồng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ—lịch trình nhóm họp ngày Chủ Nhật sẽ được điều chỉnh theo các cách thức sau đây, bắt đầu từ tháng Một năm 2019.

  Lịch Trình Nhóm Họp Ngày Chủ Nhật

  Các buổi họp Giáo Hội ngày Chủ Nhật sẽ gồm có một buổi họp Tiệc Thánh mỗi ngày Chủ Nhật, tập trung vào Đấng Cứu Rỗi, giáo lễ Tiệc Thánh, và các sứ điệp thuộc linh. Sau thời gian di chuyển tới các lớp học, các tín hữu Giáo Hội sẽ tham dự một lớp học dài 50 phút luân phiên nhau mỗi ngày Chủ Nhật:

  • Trường Chủ Nhật sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng.

  • Các buổi họp nhóm túc số Chức Tư Tế, Hội Phụ Nữ, và Hội Thiếu Nữ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư.

  • Các buổi họp vào ngày Chủ Nhật tuần thứ năm sẽ do vị giám trợ hướng dẫn.

  Hội Thiếu Nhi sẽ được tổ chức mỗi tuần cũng trong khoảng thời gian 50 phút này và sẽ gồm có giờ ca hát và các lớp học.

  Lịch trình ngày Chủ Nhật

  Về lịch trình nhóm họp ngày Chủ Nhật, các vị lãnh đạo thâm niên của Giáo Hội đã nhận thấy trong nhiều năm rằng lịch trình ba tiếng ngày Chủ Nhật ở nhà thờ có thể là khó khăn đối với một số tín hữu tuyệt vời của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng đối với những người có con nhỏ, trẻ em trong Hội Thiếu Nhi, các tín hữu lớn tuổi, người mới cải đạo, và những người khác.2

  Nhưng còn có nhiều điều nữa cho sự điều chỉnh này hơn là chỉ rút ngắn lịch trình nhà thờ ngày Chủ Nhật. Chủ Tịch Nelson đã ghi nhận với lòng biết ơn về những gì đã được hoàn thành vì lòng trung thành của anh chị em đối với những lời mời trước đây. Ông cùng toàn thể giới lãnh đạo của Giáo Hội, mong muốn mang niềm vui dồi dào hơn của phúc âm—đến những người làm cha mẹ, trẻ em, giới trẻ, người độc thân, người lớn tuổi, người mới cải đạo, và người mà những người truyền giáo đang giảng dạy—qua một nỗ lực cân bằng đặt trọng tâm vào mái gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ. Các mục đích và phước lành liên quan tới sự điều chỉnh này và những thay đổi khác mới đây gồm có như sau:

  • Gia tăng sự cải đạo theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô và củng cố đức tin nơi Hai Ngài.

  • Củng cố các cá nhân và gia đình qua một chương trình giảng dạy đặt trọng tâm vào mái gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ mà góp phần vào việc vui sống theo phúc âm.

  • Tôn trọng ngày Sa Bát, với sự chú tâm vào giáo lễ Tiệc Thánh.

  • Giúp tất cả các con cái của Cha Thiên Thượng ở cả hai bên bức màn che qua công việc truyền giáo và tiếp nhận các giáo lễ và các giao ước cùng các phước lành của đền thờ.

  Học Hỏi Phúc Âm đặt Trọng Tâm vào Mái Gia Đình, được Giáo Hội Hỗ Trợ

  Lịch trình này của ngày Chủ Nhật cho phép có nhiều thời gian hơn cho buổi tối gia đình, và để học tập phúc âm ở nhà vào ngày Chủ Nhật, hoặc vào những lúc khác mà các cá nhân và gia đình có thể chọn. Một buổi tối sinh hoạt gia đình có thể được tổ chức vào ngày Thứ Hai hoặc vào lúc khác. Vì mục đích này, các vị lãnh đạo cần tiếp tục tránh hoạch định các buổi họp hoặc sinh hoạt vào tối thứ Hai. Tuy nhiên, thời gian các cá nhân và gia đình dành cho buổi tối gia đình, học tập phúc âm và các sinh hoạt có thể được hoạch định tùy theo hoàn cảnh cá nhân của họ.

  Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình

  Việc học tập phúc âm ở nhà của gia đình và riêng cá nhân sẽ gia tăng đáng kể nhờ một chương trình giảng dạy phù hợp và nguồn tài liệu mới Hãy Đến Mà Theo Ta mà được phối hợp với những điều đang được giảng dạy trong Trường Chủ Nhật và Hội Thiếu Nhi.3 Vào tháng Một, Trường Chủ Nhật dành cho giới trẻ và người thành niên của Giáo Hội sẽ học Kinh Tân Ước. Nguồn tài liệu mới để học ở nhà Hãy Đến Mà Theo Ta dành cho cá nhân và gia đình—cũng bao gồm Kinh Tân Ước—được biên soạn nhằm giúp các tín hữu học tập phúc âm ở nhà. Sách giải thích: “Nguồn tài liệu này dành cho mọi cá nhân và gia đình trong Giáo Hội. Sách được biên soạn nhằm giúp [chúng ta] học hỏi phúc âm [hữu hiệu hơn]—dù là riêng cá nhân hay với gia đình mình. … Phần đại cương trong nguồn tài liệu [mới] này được sắp xếp theo một lịch trình … hằng tuần.”4

  Các bài học trong sách Hãy Đến Mà Theo Ta dành cho Hội Thiếu Nhi giảng dạy ở nhà thờ sẽ tuân theo cùng một lịch trình hằng tuần. Các lớp học Trường Chủ Nhật dành cho người thành niên và giới trẻ vào ngày Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba sẽ được phối hợp để hỗ trợ cho nguồn tài liệu mới Hãy Đến Mà Theo Ta sử dụng ở nhà. Vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư, những người thành niên trong chức tư tế và Hội Phụ Nữ sẽ tiếp tục học những lời giảng dạy của các vị lãnh đạo Giáo Hội, tập trung vào các sứ điệp hiện tại của các vị tiên tri hiện đại.5 Các thiếu nữ và thiếu niên trong Chức Tư Tế A Rôn sẽ học các đề tài phúc âm vào các ngày Chủ Nhật này.

  Các nguồn tài liệu mới cho việc học ở nhà cung ứng “Những Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Chung Với Gia Đình và Buổi Họp Tối Gia Đình.”6 Phần đại cương cho mỗi tuần bao gồm những ý kiến và sinh hoạt học tập hữu ích cho cá nhân và gia đình. Tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta dành cho cá nhân và gia đình cũng có nhiều phần minh họa mà sẽ giúp gia tăng việc học hỏi của cá nhân và gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em.7 Nguồn tài liệu mới này sẽ được cung cấp cho mỗi hộ gia đình vào tháng Mười Hai năm nay.

  Từ bài nói chuyện đầu tiên của ông dành cho các tín hữu Giáo Hội vào tháng Một, Chủ Tịch Nelson đã khuyến khích chúng ta hãy chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách bước đi trên con đường giao ước.8

  Tình hình ngày càng tồi tệ trên thế giới đòi hỏi mỗi cá nhân phải làm cho sự cải đạo được sâu đậm hơn và củng cố đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Chúa đã chuẩn bị chúng ta, từng hàng chữ một, cho thời kỳ nguy hiểm mà chúng ta đang đối phó. Trong những năm gần đây, Chúa đã hướng dẫn chúng tôi chú trọng đến những mối quan tâm chính liên quan, gồm có:

  • Tôn trọng ngày Sa Bát và giáo lễ Tiệc Thánh thiêng liêng mà một lần nữa đã được nhấn mạnh trong ba năm qua.

  • Dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ, các nhóm túc số các anh cả đã được củng cố và Hội Phụ Nữ đều tập trung vào mục đích của Giáo Hội9 và giúp các tín hữu lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng.

  • Việc phục sự theo một cách thức cao quý hơn và thánh thiện hơn đang được hân hoan triển khai.

  • Tập trung vào mục đích chủ yếu của chúng ta từ lúc ban đầu, các giao ước đền thờ và sự phục vụ lịch sử gia đình đang trở thành một phần quan trọng của con đường giao ước.

  Điều chỉnh được thông báo sáng nay chỉ là một ví dụ khác về sự hướng dẫn cho những thử thách của thời kỳ chúng ta.

  Chương trình giảng dạy truyền thống của Giáo Hội đã nhấn mạnh đến kinh nghiệm tại nhà thờ ngày Chủ Nhật. Chúng ta biết rằng khi giảng dạy tốt hơn và có các học viên được chuẩn bị kỹ hơn về phần thuộc linh, chúng ta có một kinh nghiệm tốt hơn tại nhà thờ ngày Chủ Nhật. Chúng ta được phước rằng Thánh Linh thường gia tăng và củng cố sự cải đạo trong bối cảnh Giáo Hội.

  Chương trình giảng dạy mới tập trung vào mái gia đình và được Giáo Hội hỗ trợ cần phải có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến hành vi và việc tuân giữ đạo của gia đình và của cá nhân. Chúng ta biết về tác động thuộc linh và sự cải đạo sâu đậm và lâu dài mà có thể đạt được trong bối cảnh gia đình. Cách đây nhiều năm, một nghiên cứu đã chứng minh rằng đối với các thiếu niên và thiếu nữ, ảnh hưởng của Đức Thánh Linh phần lớn gắn liền với việc học thánh thư riêng cá nhân và cầu nguyện trong gia đình. Mục đích của chúng tôi là nhằm cân bằng kinh nghiệm trong Giáo Hội và mái gia đình theo cách mà sẽ gia tăng đáng kể đức tin, và phần thuộc linh, cùng sự cải đạo sâu đậm theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

  Trong phần tập trung vào mái gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ của sự điều chỉnh này, mỗi cá nhân và gia đình đều có thể linh động trong việc thành tâm xác định cách thức và khi nào việc này sẽ được triển khai. Ví dụ, mặc dù điều này sẽ ban phước dồi dào cho tất cả các gia đình, nhưng dựa trên nhu cầu địa phương, sẽ là điều hoàn toàn thích hợp đối với những người thành niên trẻ tuổi, thành niên độc thân, cha mẹ đơn chiếc, gia đình chỉ có vài người là tín hữu, tín hữu mới,10 và những người khác tụ họp theo nhóm bên ngoài buổi họp thờ phượng thông thường ngày Chủ Nhật để vui hưởng sinh hoạt xã hội trong phúc âm và được củng cố bằng cách cùng nhau học tài liệu tập trung vào mái gia đình, được giáo hội hỗ trợ này. Việc này sẽ được thực hiện một cách không chính thức bởi những người có ý muốn như vậy.

  Ở nhiều nơi trên thế giới, mọi người chọn ở lại nhà hội sau giờ nhóm họp thường lệ ngày Chủ Nhật để vui vẻ chuyện trò. Không có điều gì trong sự điều chỉnh đã được thông báo này mà sẽ ngăn cản lối thực hành tuyệt vời và bổ ích này bằng bất cứ cách nào.

  Để giúp các tín hữu chuẩn bị cho ngày Sa Bát, một số tiểu giáo khu đã gửi ra thông báo về thông tin qua email, tin nhắn văn bản, hoặc phương tiện truyền thông xã hội vào giữa tuần. Đối với sự điều chỉnh này, chúng tôi tha thiết đề nghị kiểu truyền đạt như vậy. Những lời mời này sẽ nhắc nhở các tín hữu về lịch trình nhóm họp ngày Chủ Nhật cho tuần đó, kể cả đề tài của bài học cho lớp học sắp tới, và hỗ trợ việc liên tục thảo luận phúc âm ở nhà. Ngoài ra, các buổi họp cho người thành niên vào ngày Chủ Nhật cũng sẽ cung cấp thông tin để liên kết với việc học tập trong Giáo Hội và tại nhà mỗi tuần.

  Buổi họp Tiệc Thánh và thời gian trong lớp học sẽ đòi hỏi phải thành tâm cân nhắc để đảm bảo rằng những ưu tiên thuộc linh được chú trọng hơn công việc hành chính. Ví dụ, hầu hết thông báo có thể được đưa ra trong lời mời vào giữa tuần hoặc in ra trong tờ chương trình. Mặc dù buổi họp Tiệc Thánh cần có một lời cầu nguyện mở đầu và kết thúc, buổi họp thứ hai chỉ cần có lời cầu nguyện kết thúc.11

  Như đã được đề cập lúc nãy, lịch trình mới của ngày Chủ Nhật sẽ không bắt đầu cho đến tháng Một năm 2019. Đó là vì một vài lý do. Hai lý do quan trọng nhất là, thứ nhất, để có thời gian phân phối tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta dành cho cá nhân và gia đình, và thứ hai, để cho các vị chủ tịch giáo khu và giám trợ có thời gian sắp xếp lịch trình nhóm họp với mục tiêu có thêm nhiều tiểu giáo khu nhóm họp sớm hơn trong ngày.

  Khi các vị lãnh đạo tìm kiếm điều mặc khải, thì sự hướng dẫn nhận được trong vài năm qua là nhằm củng cố buổi họp Tiệc Thánh, tôn trọng ngày Sa Bát, và khuyến khích cùng phụ giúp những người làm cha mẹ và các cá nhân làm cho mái gia đình của họ là một nguồn sức mạnh thuộc linh và gia tăng đức tin—một nơi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

  Những Phước Lành Đặc Biệt

  Những điều chỉnh này có ý nghĩa gì đối với các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô? Chúng tôi tin tưởng rằng các tín hữu sẽ được ban phước trong những cách thức phi thường. Ngày Chủ Nhật có thể là một ngày để học hỏi và giảng dạy phúc âm ở nhà thờ và ở nhà. Khi các cá nhân và gia đình tham gia vào hội đồng gia đình, công việc lịch sử gia đình, việc phục sự, phục vụ, thờ phượng của cá nhân, và thời gian vui vẻ với gia đình, ngày Sa Bát sẽ thật sự là một ngày vui thích.

  Gia đình Carvalho

  Một gia đình từ Brazil là tín hữu của một giáo khu nơi thử nghiệm tài liệu mới Hãy Đến Mà Theo Ta. Người cha, Fernando, là một người truyền giáo đã được giải nhiệm, cùng với vợ mình, Nancy, là cha mẹ của bốn đứa con nhỏ, kể rằng: “Khi chương trình Hãy Đến Mà Theo Ta được giới thiệu trong giáo khu chúng tôi, tôi rất phấn khởi, và tôi nghĩ ‘cách chúng tôi học tập thánh thư ở nhà sẽ thay đổi.’ Điều đó thật sự đã xảy ra trong nhà tôi, và với tư cách là một vị lãnh đạo Giáo Hội, tôi nhận thấy điều đó đã xảy ra trong những nhà khác. … Điều đó giúp chúng tôi thật sự thảo luận thánh thư trong nhà mình. Vợ tôi và tôi có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về đề tài chúng tôi học. … Điều đó giúp chúng tôi … mở mang kiến thức phúc âm của mình, và gia tăng đức tin và chứng ngôn của chúng tôi. … Tôi chia sẻ chứng ngôn … rằng tôi biết điều này đã được Chúa soi dẫn để cho việc học tập các nguyên tắc và các giáo lý chứa đựng trong thánh thư một cách kiên định và hữu hiệu sẽ mang đến đức tin, chứng ngôn, và ánh sáng nhiều hơn vào các gia đình… trong một thế giới ngày càng tà ác.”12

  Trong các giáo khu áp dụng thí điểm trên khắp thế giới, tài liệu mới Hãy Đến Mà Theo Ta để học tại nhà đã được đáp ứng hết sức nồng nhiệt. Nhiều người cho biết rằng họ tiến triển từ việc đọc thánh thư đến việc thực sự học tập thánh thư. Nhiều người cũng cảm thấy kinh nghiệm này đã củng cố đức tin và có ảnh hưởng tuyệt vời đến tiểu giáo khu.13

  Sự Cải Đạo Sâu Đậm và Lâu Dài

  Mục tiêu của những sự điều chỉnh này là nhằm có được một sự cải đạo sâu đậm và lâu dài của những người thành niên và thế hệ đang vươn lên. Trang đầu của nguồn tài liệu dành cho cá nhân và gia đình nêu ra rằng: “Mục tiêu của tất cả việc học hỏi và giảng dạy phúc âm là nhằm làm cho sự cải đạo của chúng ta được sâu sắc hơn và giúp chúng ta trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn. … Điều này có nghĩa là trông cậy vào Đấng Ky Tô để thay đổi lòng chúng ta.”14 Điều này được trợ giúp bằng cách tìm đến “bên ngoài một lớp học để đi vào lòng và nhà của một cá nhân. Nó đòi hỏi phải kiên định, nỗ lực hằng ngày để thấu hiểu và sống theo phúc âm. Sự cải đạo thực sự đòi hỏi phải có ảnh hưởng của Đức Thánh Linh.”15

  Mục tiêu quan trọng nhất và phước lành tột bậc của sự cải đạo sâu đậm và lâu dài là xứng đáng tiếp nhận các giao ước và giáo lễ của con đường giao ước.16

  Chúng tôi tin rằng anh chị em sẽ hội ý với nhau và tìm kiếm sự mặc khải để áp dụng những điều chỉnh này—trong khi không nhìn xa quá điểm nhắm hoặc cố gắng ra điều kiện cho các cá nhân hoặc gia đình phải làm. Thông tin bổ sung khác sẽ được chia sẻ trong những thông báo sắp tới, kể cả thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và tài liệu đính kèm.

  Tôi làm chứng với anh chị em rằng trong những cuộc thảo luận của Hội Đồng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ ở trong đền thờ, và sau khi vị tiên tri yêu dấu của chúng ta đã khẩn cầu Chúa ban cho điều mặc khải để xúc tiến những sự điều chỉnh này, tất cả mọi người đều đã nhận được sự xác nhận. Russell M. Nelson là Vị Chủ Tịch và vị tiên tri tại thế của chúng ta. Những thông báo đưa ra ngày hôm nay sẽ mang đến vô số phước lành cho những người nhiệt tình chấp nhận những sự thay đổi và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ trở nên gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng và Chúa, là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, mà tôi làm chứng chắc chắn về Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

  Ghi Chú

  1. Russell M. Nelson, “Lời Mở Đầu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 8.

  2. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, trong xã hội nói chung, phần lớn những sự kiện về thông tin, giáo dục, và thậm chí cả giải trí đã được rút ngắn một cách đáng kể.

  3. Chương trình giảng dạy này sẽ có sẵn dưới dạng kỹ thuật số và bản in.

  4. Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình (năm 2019), trang vi.

  5. Xin xem “Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Nhóm Túc Số Các Anh Cả và Hội Phụ Nữ,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 140. Thay vì vào các ngày Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ ba; các sứ điệp từ đại hội trung ương sẽ được thảo luận vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư.

  6. Xin xem Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình, trang 4. Các cá nhân và gia đình xác định phần nào của việc học tập phúc âm trong nhà, buổi tối gia đình, và các sinh hoạt gia đình sẽ là buổi họp tối gia đình (mà nhiều người đã gọi là buổi tối gia đình rồi). Bởi vì các cá nhân và gia đình sẽ xác định điều này, các cụm từ buổi tối gia đìnhbuổi họp tối gia đình đều có cùng một ý nghĩa trong sự điều chỉnh vừa được thông báo.

  7. Xin xem Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình, trang 29.

  8. Xin xem Russell M. Nelson, “Khi Chúng Ta Tiếp Tục Cùng Nhau Tiến Bước,” Liahona, tháng Tư năm 2018, trang 7.

  9. Xin xem Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội (năm 2010), mục 2.2. Những trách nhiệm do Thượng Đế quy định “gồm có việc giúp các tín hữu sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, quy tụ Y Sơ Ra Ên qua công việc truyền giáo, chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu, và tạo điều kiện cho sự cứu rỗi người chết bằng cách xây cất đền thờ và thực hiện các giáo lễ thay cho người chết.” Xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 110, gồm có câu chuyện về sự phục hồi các chìa khóa thiết yếu.

  10. Hãy đặc biệt chú ý đến các em thiếu nhi có cha mẹ không phải là tín hữu hoặc không tham dự nhà thờ đều đặn. Những người độc thân và những người khác cũng có thể tụ họp với một gia đình nếu điều đó có lợi cho tất cả những người quan tâm.

  11. Buổi họp mở đầu thường sẽ không là một phần của buổi họp thứ hai.

  12. Gia đình Fernando và Nancy de Carvalho, Brazil.

  13. Các cá nhân và gia đình tham gia vào chương trình thí điểm, thì nhìn chung đã học tập phúc âm thường xuyên hơn và việc học thánh thư và thảo luận phúc âm trong nhà có nhiều ý nghĩa hơn. Họ kể rằng họ đã có thêm những cuộc thảo luận không chính thức về phúc âm với gia đình và các tín hữu trong tiểu giáo khu và đánh giá cao việc học cùng một đoạn thánh thư giống với gia đình họ. Điều này đặc biệt đúng với giới trẻ.

  14. Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình, trang v; xin xem thêm 2 Cô Rinh Tô 5:17.

  15. Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình, trang v.

  16. Xin xem Russell M. Nelson, “Khi Chúng Ta Cùng Tiến Bước với Nhau,” trang 7.