2018
Trở Thành Các Thánh Hữu Ngày Sau Gương Mẫu
Tháng Mười Một năm 2018


Trở Thành Các Thánh Hữu Ngày Sau Gương Mẫu

Tôi để lại tình yêu thương và phước lành của tôi cho anh chị em, để anh chị em có thể nuôi dưỡng lời Chúa và áp dụng những lời giảng dạy của Ngài trong cuộc sống cá nhân của anh chị em.

Đây là một đại hội lịch sử đầy soi dẫn. Chúng ta nhìn tới tương lai với lòng nhiệt tình. Chúng ta đã được khuyến khích để làm hữu hiệu hơn và làm người tốt hơn. Những sứ điệp tuyệt vời được đưa ra từ bục giảng này bởi Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và Các Chức Sắc Trung Ương và phần âm nhạc đã thật là đầy soi dẫn! Tôi khuyến khích anh chị em nghiên cứu những sứ điệp này, bắt đầu từ tuần này.1 Những sứ điệp này bày tỏ tâm trí và ý muốn của Chúa dành cho dân Ngài, trong ngày nay.

Chương trình giảng dạy mới và hợp nhất được Giáo Hội hỗ trợ và đặt trọng tâm vào mái gia đình có tiềm năng phát động sức mạnh của các gia đình, khi mỗi gia đình đều tuân theo kỹ và tận tình để biến ngôi nhà của họ thành nơi trú ẩn của đức tin. Tôi hứa rằng khi anh chị em siêng năng cố gắng tổ chức lại nhà cửa của mình thành một trung tâm học tập phúc âm, thì cuối cùng ngày Sa Bát của anh chị em sẽ thực sự là một ngày vui thích. Con cái của anh chị em sẽ phấn khởi được học tập và sống theo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi, và ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong cuộc sống của anh chị em và trong mái gia đình của anh chị em sẽ giảm bớt. Những thay đổi trong gia đình của anh chị em sẽ rất đáng kể và bền bỉ.

Trong đại hội này, chúng ta đã củng cố quyết tâm của mình để thực hiện nỗ lực thiết yếu nhằm tôn vinh Chúa Giê Su Ky Tô mỗi khi chúng ta đề cập đến Giáo Hội của Ngài. Tôi hứa với anh chị em rằng sự chú ý nghiêm túc của chúng ta để sử dụng tên đúng của Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi và các tín hữu của Giáo Hội sẽ dẫn đến việc đức tin được gia tăng và tiếp cận quyền năng thuộc linh lớn lao hơn cho các tín hữu của Giáo Hội Ngài.

Giờ đây, chúng ta hãy chuyển sang đề tài về đền thờ. Chúng ta biết rằng thời gian của chúng ta trong đền thờ rất quan trọng đối với sự cứu rỗi và sự tôn cao của chúng ta và của gia đình chúng ta.

Sau khi chúng ta nhận được các giáo lễ đền thờ của mình và lập các giao ước thiêng liêng với Thượng Đế, thì mỗi người chúng ta cần sự củng cố và giảng dạy liên tục của Thánh Linh mà chỉ có thể có trong nhà của Chúa. Và các tổ tiên của chúng ta cần chúng ta phục vụ thay mặt cho họ.

Hãy suy nghĩ về lòng thương xót vô biên và sự công bằng của Thượng Đế, trước khi thế gian được tạo dựng, đã cung cấp một cách để ban các phước lành đền thờ cho những người đã chết mà không có một sự hiểu biết về phúc âm. Các nghi lễ đền thờ thiêng liêng này là cổ xưa. Đối với tôi tính chất cổ xưa thật là tuyệt vời và là một bằng chứng khác về tính xác thực của các nghi lễ này.2

Anh chị em thân mến, những cuộc tấn công của kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội về cường độ và sự đa dạng.3 Việc chúng ta cần phải ở trong đền thờ một cách thường xuyên chưa bao giờ lớn lao hơn. Tôi khẩn nài với anh chị em hãy thành tâm cân nhắc cách anh chị em sử dụng thời gian của mình. Hãy đầu tư thời gian vào tương lai của anh chị em và của gia đình anh chị em. Nếu anh chị em ở không xa một đền thờ, tôi khuyến khích anh chị em nên tìm cách để có một cuộc hẹn thường xuyên với Chúa—để ở trong nhà thánh của Ngài—rồi sau đó giữ cuộc hẹn đó với sự chính xác và niềm vui. Tôi hứa với anh chị em rằng Chúa sẽ mang những phép lạ Ngài biết anh chị em cần khi anh chị em hy sinh để phục vụ và thờ phượng trong đền thờ của Ngài.

Chúng ta hiện có 159 ngôi đền thờ đã được làm lễ cung hiến. Việc chăm sóc và bảo trì đúng cách các đền thờ đó là rất quan trọng đối với chúng ta. Với thời gian trôi qua, các đền thờ chắc chắn là cần phải tu sửa lại và tân trang. Vì mục đích đó, các kế hoạch hiện đang được thực hiện để sửa sang lại và hiện đại hóa Đền Thờ Salt Lake và các đền thờ khác của thế hệ người tiền phong. Chi tiết về các dự án này sẽ được chia sẻ khi được triển khai.

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh loan báo các kế hoạch xây cất thêm 12 ngôi đền thờ nữa. Các đền thờ đó sẽ được xây cất ở các địa điểm sau đây: Mendoza, Argentina; Salvador, Brazil; Yuba City, California; Phnom Penh, Campuchia; Praia, Cape Verde; Yigo, Guam; Puebla, Mexico; Auckland, New Zealand; Lagos, Nigeria; Davao, Philippines; San Juan, Puerto Rico; và Washington County, Utah.

Việc xây cất và bảo trì các đền thờ có thể không thay đổi cuộc sống của anh chị em, nhưng chắc chắn là thời gian của anh chị em trong đền thờ sẽ thay đổi. Đối với những người từ lâu đã không đi đền thờ, tôi khuyến khích anh chị em hãy chuẩn bị và trở lại càng sớm càng tốt. Sau đó, tôi mời anh chị em thờ phượng trong đền thờ và cầu nguyện để cảm nhận một cách sâu đậm tình yêu thương vô hạn của Đấng Cứu Rỗi dành cho anh chị em, để mỗi anh chị em có thể đạt được chứng ngôn của mình rằng Ngài hướng dẫn công việc thiêng liêng và vĩnh cửu này.4

Thưa anh chị em, tôi cám ơn anh chị em về đức tin và các nỗ lực đầy hỗ trợ của anh chị em. Tôi để lại tình yêu thương và phước lành của tôi cho anh chị em, để anh chị em có thể nuôi dưỡng lời Chúa và áp dụng những lời giảng dạy của Ngài trong cuộc sống cá nhân của anh chị em. Tôi cam đoan với anh chị em rằng sự mặc khải vẫn tiếp tục trong Giáo Hội và sẽ tiếp tục cho đến khi “các mục đích của Thượng Đế sẽ được hoàn thành, và Đức Giê Hô Va Vĩ Đại sẽ phán rằng công việc đã hoàn tất.”5

Tôi ban phước cho anh chị em với đức tin được gia tăng nơi Ngài và công việc thiêng liêng của Ngài, với đức tin và sự kiên nhẫn để chịu đựng những thử thách cá nhân của anh chị em trong cuộc sống. Tôi ban phước cho anh chị em để trở thành Các Thánh Hữu Ngày Sau gương mẫu. Tôi ban phước cho anh chị em như vậy và chia sẻ chứng ngôn của tôi rằng Thượng Đế hằng sống! Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô! Đây là Giáo Hội của Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem trực tuyến các sứ điệp trong đại hội trung ương tại LDS.org và trên ứng dụng Thư Viện Phúc Âm. Các sứ điệp sẽ được đăng trong các tạp chí EnsignLiahona. Các tạp chí Giáo Hội, kể cả New EraFriend, được gửi qua đường bưu điện hoặc tải xuống trực tuyến, là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy phúc âm đặt trọng tâm vào mái gia đình của anh chị em.

  2. Để có ví dụ, xin xem, Xuất Ê Díp Tô Ký 28; 29; Lê Vi Ký 8.

  3. Xin xem Mô Si A 4:29.

  4. Xin xem Wilford Woodruff, “The Law of Adoption,” bài diễn văn được trình bày tại đại hội trung ương của Giáo Hội, ngày 8 tháng Tư năm 1894. Chủ Tịch Woodruff nói: “Chúng ta chưa hoàn tất [với] sự mặc khải đâu. Chúng ta chưa hoàn tất [với] công việc của Thượng Đế đâu. … Công việc này sẽ không kết thúc cho đến khi nó được hoàn thiện” (Deseret Evening News, ngày 14 tháng Tư năm 1894, trang 9).

  5. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2007), trang 142.

In