Lời Mở Đầu
  Footnotes

  Lời Mở Đầu

  Đây là lúc phải có Giáo Hội đặt mái gia đình làm trọng tâm được hỗ trợ bởi những gì diễn ra bên trong các tòa nhà chi nhánh, tiểu giáo khu và giáo khu của chúng ta.

  Anh chị em thân mến, chúng tôi đã mong mỏi được một lần nữa quy tụ với anh chị em trong đại hội trung ương của Giáo Hội vào tháng Mười này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng chân thành đến từng anh chị em. Chúng tôi vô cùng biết ơn về những lời cầu nguyện hỗ trợ của anh chị em. Chúng tôi có thể cảm thấy hiệu quả của những lời cầu nguyện ấy. Xin cám ơn anh chị em!

  Chúng tôi biết ơn về các nỗ lực to lớn của anh chị em để làm theo lời khuyên dạy được đưa ra tại đại hội trung ương cách đây sáu tháng. Các chủ tịch giáo khu trên khắp thế giới đã tìm kiếm sự mặc khải cần thiết để tổ chức lại các nhóm túc số các anh cả. Những người nam trong các nhóm túc số đó cùng với các chị em tận tụy trong Hội Phụ Nữ đang làm việc siêng năng để phục sự cho các anh chị em của chúng ta trong một cách thức cao quý, thánh thiện hơn. Chúng tôi được soi dẫn bởi sự tốt lành và những nỗ lực phi thường của anh chị em để mang lại tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi cho gia đình, hàng xóm và bạn bè của anh chị em cùng phục sự cho họ như Ngài muốn.

  Kể từ đại hội tháng Tư, Chị Nelson và tôi đã gặp gỡ các tín hữu ở trên bốn lục địa và các hải đảo. Từ Jerusalem đến Harare, từ Winnipeg đến Bangkok, chúng tôi đã cảm nhận được đức tin lớn lao của anh chị em và sức mạnh của chứng ngôn của anh chị em.

  Chúng tôi rất vui mừng trước số lượng của giới trẻ chúng ta đã tham gia đạo quân giới trẻ của Chúa để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên đang bị phân tán.1 Chúng tôi cám ơn các em! Và khi tiếp tục tuân theo lời mời của tôi được đưa ra tại buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, các em đang nêu gương cho tất cả những người còn lại trong chúng ta để noi theo. Và các em đang tạo ra một sự khác biệt thật tuyệt vời!

  Trong những năm gần đây, chúng tôi trong các hội đồng chủ tọa của Giáo Hội đã thảo luận về một câu hỏi cơ bản: làm thế nào chúng tôi có thể mang phúc âm trong sự thanh khiết đơn giản của nó, và các giáo lễ với hiệu quả vĩnh cửu của chúng đến cho tất cả con cái của Thượng Đế?

  Là Các Thánh Hữu Ngày Sau, chúng ta đã trở nên quen thuộc với ý nghĩ về “nhà thờ” như một điều gì đó xảy ra trong các nhà hội của chúng ta, được hỗ trợ bởi những gì xảy ra ở nhà. Chúng ta cần một sự điều chỉnh cho mẫu mực này. Đây là lúc phải có Giáo Hội đặt mái gia đình làm trọng tâm được hỗ trợ bởi những gì diễn ra bên trong các tòa nhà chi nhánh, tiểu giáo khu và giáo khu của chúng ta.

  Khi Giáo Hội tiếp tục phát triển trên khắp thế giới, nhiều tín hữu sống ở nơi mà chúng ta không có giáo đường—và có thể còn lâu lắm mới có. Tôi nhớ có một gia đình, vì hoàn cảnh như vậy, nên cần phải nhóm họp tại nhà của họ. Tôi hỏi người mẹ có thích đi nhà thờ ở nhà mình không. Người mẹ ấy đáp: “Tôi thích lắm! Bây giờ, chồng tôi sử dụng lời lẽ lịch sự hơn ở nhà vì biết rằng anh ấy sẽ ban phước Tiệc Thánh ở đây mỗi Chủ Nhật.”

  Mục tiêu của Giáo Hội trong nhiều năm nay là phụ giúp tất cả các tín hữu gia tăng đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô và nơi Sự Chuộc Tội của Ngài, để phụ giúp họ lập và tuân giữ các giao ước của họ với Thượng Đế, và củng cố cùng làm lễ gắn bó gia đình của họ. Điều này không phải dễ trong thế giới phức tạp ngày nay. Kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội cuộc tấn công của nó vào đức tin, vào chúng ta và gia đình chúng ta. Để sống còn về mặt thuộc linh, chúng ta cần các chiến lược phản công và các kế hoạch chủ động. Do đó, giờ đây chúng tôi muốn thiết lập những điều chỉnh trong tổ chức để củng cố thêm cho các tín hữu của chúng ta và gia đình của họ.

  Trong nhiều năm qua, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã cố gắng đưa ra một chương trình giảng dạy hợp nhất để củng cố các gia đình và các cá nhân qua một kế hoạch đặt trọng tâm vào mái gia đìnhđược Giáo Hội hỗ trợ để học hỏi giáo lý, củng cố đức tin, và khuyến khích sự thờ phượng đáng kể hơn của cá nhân. Nỗ lực của chúng tôi trong những năm gần đây để giữ cho ngày Sa Bát được thánh—làm cho ngày đó thành một ngày vui thích và một sự chứng tỏ của cá nhân với Thượng Đế về tình yêu mến của chúng ta dành cho Ngài—sẽ được gia tăng bởi những điều chỉnh mà giờ đây chúng tôi sẽ giới thiệu.

  Buổi sáng hôm nay, chúng tôi sẽ loan báo một sự cân bằng và mối liên hệ mới giữa việc giảng dạy phúc âm trong nhà và trong Giáo Hội. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm về sự phát triển phần thuộc linh của cá nhân mình. Và thánh thư đã nói rõ rằng cha mẹ có trách nhiệm chính yếu để dạy giáo lý cho con cái của họ.2 Trách nhiệm của Giáo Hội là phụ giúp mỗi tín hữu trong mục tiêu đã được Chúa quy định về việc gia tăng sự hiểu biết về phúc âm của họ.

  Giờ đây Anh Cả Quentin L. Cook sẽ giải thích những điều chỉnh quan trọng này. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đều thống nhất trong việc ủng hộ sứ điệp này. Chúng tôi rất biết ơn và ghi nhận sự soi dẫn từ Chúa mà đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các kế hoạch và thủ tục mà Anh Cả Cook sẽ trình bày.

  Anh chị em thân mến, tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống! Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô! Đây là Giáo Hội của Ngài mà Ngài hướng dẫn qua sự tiên tri và mặc khải cho các tôi tớ khiêm nhường của Ngài. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.