2010–2019
Mormoni Raamatu vägi


Mormoni Raamatu vägi

Ma palun tungivalt, et igaüks meist iga päev Mormoni Raamatut palvemeelselt uuriks ja selle üle mõtiskleks.

Mu armsad vennad ja õed! Ma tervitan teid soojalt, kui kohtume taas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku suurel üldkonverentsil. Enne oma tänast kõnet sooviksin teatada viiest uuest templist, mis ehitatakse järgmistes paikades: Brasília Brasiilias; suurem Manila Filipiinide piirkonnas; Nairobi Kenyas; Pocatello Idaho osariigis Ameerika Ühendriikides ja Saratoga Springs Utah’ osariigis Ameerika Ühendriikides.

Täna kõnelen ma Mormoni Raamatu väest ja selle Kiriku liikmete suurest vajadusest seda uurida, selle üle mõtiskleda ja rakendada selle õpetusi oma elus. Ei saa liialt rõhutada, kui tähtis on kindel ja vankumatu tunnistus Mormoni Raamatu kohta.

Me elame suurte raskuste ja pahelisuse ajal. Mis kaitseb meid tänapäeva maailmas nii laialt levinud patu ja kurjuse eest? Ma kinnitan, et tugev tunnistus meie Päästjast Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist juhib meid ohutusse. Kui te ei loe iga päev Mormoni Raamatut, siis palun hakake seda tegema. Kui te loete seda palvemeelselt ja siira sooviga teada tõde, ilmutab Püha Vaim teile selle kohta tõe. Kui see on tõsi – ja ma tunnistan pühalikult, et see on, siis Joseph Smith oli prohvet, kes nägi Isa Jumalat ja Tema Poega Jeesust Kristust.

Kuna Mormoni Raamat on tõene, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Issanda Kirik maa peal ja Jumala püha preesterlus on taastatud kõikide Tema laste abistamiseks ja õnnistamiseks.

Kui teil pole veel tunnistust neist asjust, tehke, mis vajalik, et tunnistus saada. Omaenda tunnistus on neil rasketel aegadel elulise tähtsusega, sest teiste tunnistusega kaugele ei jõua. Kui tunnistus on saadud, tuleb seda kuulekusega Jumala käskudele, regulaarse palvetamise ja pühakirjade uurimisega elujõulisena alal hoida.

Mu kallid kaaslased Issanda töös! Ma palun tungivalt, et igaüks meist iga päev Mormoni Raamatut palvemeelselt uuriks ja selle üle mõtiskleks. Kui me seda teeme, siis oleme võimelised kuulma Vaimu häält, panema vastu kiusatustele, saama üle kahtlustest ja kartusest ning saama oma elus taevast abi. Tunnistan sellest kogu südamest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.