2010-2019
Până ce ne vom revedea

Până ce ne vom revedea

Fie ca Spiritul pe care l-am simţit în aceste două ultime zile să fie şi să rămână cu noi în timp ce ne ocupăm de acele lucruri pe care le facem în fiecare zi.

Dragi fraţi şi surori, ce conferinţă minunată am avut! Am fost hrăniţi spiritual ascultând cuvintele inspirate ale bărbaţilor şi femeilor care ne-au vorbit. Muzica a fost superbă, mesajele au fost pregătite şi rostite sub îndrumarea Spiritului Sfânt şi rugăciunile ne-au apropiat mai mult de Cer. În timp ce ne-am aflat aici împreună, am fost înălţaţi spiritual sub toate aspectele.

Sper că ne vom face timp să citim mesajele din cadrul conferinţei după ce vor fi disponibile pe LDS.org şi tipărite în viitoarele numere ale revistelor Ensign şi Liahona, pentru că ele merită să le recapitulăm şi să le studiem cu atenţie.

Ştiu că sunteţi alături de mine în exprimarea recunoştinţei noastre sincere faţă de acei fraţi şi surori care au fost eliberaţi din chemările lor în timpul acestei conferinţe. Ei au slujit cu credinţă şi au contribuit considerabil la lucrarea Domnului. Devotamentul lor a fost total.

De asemenea, am susţinut, prin ridicarea mâinii, fraţi care au fost chemaţi în poziţii noi. Le urăm bun venit şi dorim ca ei să ştie că suntem nerăbdători să slujim împreună cu ei în lucrarea Învăţătorului.

În timp ce medităm la mesajele pe care le-am ascultat, fie ca noi să ne hotărâm să facem mai mult decât am făcut în trecut. Fie ca noi să fim buni şi iubitori cu aceia care nu ne împărtăşesc crezurile şi standardele. Salvatorul a adus pe acest pământ un mesaj de dragoste şi bunăvoinţă pentru toţi bărbaţii şi toate femeile. Fie ca noi să urmăm întotdeauna exemplul Său!

Ne confruntăm cu multe încercări, în lume, astăzi, dar vă asigur că Tatăl nostru Ceresc nu ne uită. El ne va îndruma şi ne va binecuvânta când ne punem credinţa şi încrederea în El şi ne va ajuta să trecem peste greutăţile care ne apar în cale.

Fie ca binecuvântările Cerului să fie cu fiecare dintre noi! Fie ca propriile noastre cămine să fie pline de dragoste şi respect şi cu Spiritul Domnului! Fie ca noi să ne hrănim permanent mărturiile despre Evanghelie, pentru ca ele să ne fie un mijloc de protecţie împotriva loviturilor duşmanului! Fie ca Spiritul pe care l-am simţit în aceste două ultime zile să fie şi să rămână cu noi în timp ce ne ocupăm de acele lucruri pe care le facem în fiecare zi şi fie ca noi să fim găsiţi mereu făcând lucrarea Domnului!

Depun mărturie că această lucrare este adevărată, că Salvatorul nostru trăieşte şi că El călăuzeşte şi îndrumă Biserica Sa, aici, pe pământ. Vă las mărturia mea că Dumnezeu, Tatăl nostru Etern, trăieşte şi ne iubeşte. El este, într-adevăr, Tatăl nostru şi este un Personaj real. Fie ca noi să înţelegem cât de aproape de noi doreşte El să vină, cât de multe doreşte să facă pentru a ne ajuta şi cât de mult ne iubeşte!

Fraţi şi surori, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Fie ca pacea Sa pe care El a promis-o să fie cu dumneavoastră acum şi întotdeauna!

Vă spun rămas bun până când ne vom întâlni din nou, peste şase luni şi fac acest lucru în numele lui Isus Hristos, Domnul şi Salvatorul nostru, amin.