2010-2019
Furtuni spirituale
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Furtuni spirituale

Nu permiteţi furtunilor să vă doboare. Acestea sunt zilele voastre – pentru a fi ucenici puternici ai Domnului Isus Hristos.

Vă salut pe toţi în această dimineaţă – mai ales pe tinerii care se află atât aici, în Centrul de conferinţe, cât şi în întreaga lume. Faceţi parte dintr-o generaţie aleasă cu un destin anume şi mă adresez în special vouă.

Cu mulţi ani în urmă, când eram în vizită la rudele din Florida, a avut loc o tornadă nu departe de locul unde ne aflam. O femeie care locuia într-o locuinţă mobilă s-a dus în baie pentru siguranţă. Casa mobilă a început să se zgâlţâie. După câteva momente, ea a auzit vocea vecinului ei: „Sunt aici în sufragerie”. Ieşind din baie, spre marea ei uimire, a descoperit că tornada ridicase şi purtase casa ei mobilă prin aer, aşezând-o exact pe acoperişul casei mobile a vecinului ei.

Tinerii mei prieteni, lumea nu va fi calmă pe măsură ce ne apropiem de cea de-a Doua Venire a Salvatorului. Scripturile ne spun că „toate lucrurile vor fi tulburate”.1 Brigham Young a spus: „Am primit o revelaţie, în perioada de început a acestei Bisericii, că ea se va răspândi, va prospera, va creşte şi se va extinde, şi că în măsura în care Evanghelia se va răspândi în rândul naţiunilor Pământului, în aceeaşi măsură va creşte şi puterea lui Satana”2.

Mai îngrijorătoare decât cutremurele şi războaiele profeţite3 sunt tornadele şi furtunile spirituale care vă pot smulge din temelia voastră spirituală şi vă pot pune spiritul în situaţii de neimaginat, uneori fără ca voi să observaţi acest lucru.

Cele mai distrugătoare furtuni sunt ispitele adversarului. Păcatul a făcut mereu parte din această lume, dar niciodată nu a fost atât de uşor de înfăptuit, atât de greu de evitat şi atât de acceptat. Există, desigur, o forţă puternică care poate învinge efectele furtunilor provocate de păcate. Se numeşte pocăinţă.

Nu toate furtunile vieţii sunt provocate de faptele voastre. Unele se întâmplă din cauza alegerilor proaste ale altora şi altele doar din cauza faptului că aceasta este viaţa muritoare.

Când era tânăr băiat, preşedintele Boyd K. Packer a avut poliomielită, boală care provoacă paralizii. Când vârstnicul Dallin H. Oaks avea şapte ani, tatăl său a murit pe neaşteptate. Când sora Carol F. McConkie, din preşedinţia generală a Tinerelor Fete, era o adolescentă, părinţii ei au divorţat. Veţi avea parte de încercări, dar dacă aveţi încredere în Dumnezeu, ele vă vor întări credinţa.

În natură, copacii care cresc în zone cu vânt devin mai puternici. Când vântul suflă în jurul unui copăcel, forţe din interiorul copăcelului fac două lucruri. Primul, ele stimulează rădăcinile să crească mai repede şi să se întindă mai mult. Al doilea, forţele din interiorul copacului încep să creeze structuri celulare care, de fapt, fac trunchiul şi ramurile mai groase şi mai flexibile pentru a face faţă presiunii vântului. Aceste rădăcini şi ramuri puternice protejează copacul de vânturile care, cu siguranţă, vor bate din nou.4

Voi sunteţi infinit mai preţioşi pentru Dumnezeu decât un copac. Voi sunteţi fiii şi fiicele Sale. El a făcut spiritul vostru puternic şi capabil să reziste în timpul furtunilor vieţii. Furtunile din tinereţea voastră, precum vântul împotriva copăcelului, pot să vă mărească credinţa şi tăria spirituală, pregătindu-vă pentru anii ce vor veni.

Cum vă puteţi pregăti pentru a face faţă furtunilor? „Aduceţi-vă aminte că pe stânca Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiţi voi temelia voastră ca, atunci când diavolul îşi va trimite vânturile lui puternice, da săgeţile lui în vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre şi furtuna lui puternică vă va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere asupra voastră ca să vă târască către adâncul nefericirii… datorită stâncii pe care voi sunteţi zidiţi”5. Astfel puteţi să fiţi feriţi de furtună.

Preşedintele Thomas S. Monson a spus: „Dacă standardele Bisericii şi cele ale societăţii erau altădată în mare parte compatibile, acum există o mare prăpastie între noi, şi ea se adânceşte tot mai mult”6. Această prăpastie le provoacă unora furtuni spirituale puternice. Permiteţi-mi să vă împărtăşesc un exemplu.

Luna trecută, Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au trimis o scrisoare conducătorilor Bisericii din întreaga lumea. În ea se spunea: „Schimbările din cadrul legilor civile nu pot, într-adevăr, schimba legea morală pe care Dumnezeu a dat-o. Dumnezeu se aşteaptă ca noi să susţinem şi să ţinem poruncile Sale, indiferent de opiniile şi tendinţele diferite din cadrul societăţii. Legea Sa a castităţii este clară: relaţiile sexuale pot avea loc doar între un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi în mod legal ca soţ şi soţie. Vă îndemnăm să studiaţi din nou… doctrina din «Familia: o declaraţie oficială către lume.»”7

Deşi standardele morale ale lumii se îndepărtează tot mai mult de legea castităţii a Domnului, noi nu vom face acest lucru. Preşedintele Monson a spus: „Salvatorul omenirii S-a autodescris ca fiind din lume, dar nu al lumii. Noi, de asemenea, putem fi în lume, dar nu ai lumii, dacă respingem conceptele false şi învăţăturile false şi rămânem fideli faţă de ceea ce a poruncit Dumnezeu”8.

Deşi multe guverne şi persoane bine intenţionate au redefinit căsătoria, Domnul nu a făcut acest lucru. Chiar de la început, Dumnezeu a iniţiat căsătoria între un bărbat şi o femeie – Adam şi Eva. El a stabilit ca scopurile căsătoriei să includă mai mult decât satisfacţia şi împlinirea personală a adulţilor şi anume, lucru mult mai important, să constituie mediul ideal în care copiii să fie născuţi, crescuţi şi hrăniţi spiritual. Să nu uităm: Familiile sunt comoara din cer.9

De ce continuăm să vorbim despre aceasta? Pavel a spus: „Pentru că nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd”10. În calitate de apostoli ai Domnului Isus Hristos, avem responsabilitatea de a propovădui planul Creatorului nostru pentru copiii Săi şi de a avertiza în legătură cu consecinţele desconsiderării poruncilor Sale.

Recent, am vorbit cu o tânără din clasa Laur, care trăieşte în Statele Unite. Citez din e-mailul ei:

„Anul trecut, câţiva dintre prietenii mei de pe Facebook au început să-şi posteze opiniile despre căsătorie. Mulţi susţineau căsătoria între persoane de acelaşi sex şi câţiva tineri SZU au dat «îmi place» acestor postări. Nu am scris niciun comentariu.

Am decis să îmi declar crezul în căsătoria tradiţională într-un mod aparte.

Împreună cu o poză nouă pentru profilul meu, am adăugat şi textul: «Cred în căsătoria dintre un bărbat şi o femeie». Aproape imediat am primit mesaje. «Eşti egoistă.» «Nu mai judeca.» Cineva m-a comparat cu un deţinător de sclavi. Şi am primit acest mesaj de la un bun prieten care este un membru puternic al Bisericii: «Trebuie să ţii pasul cu vremurile. Lucrurile se schimbă şi aşa ar trebui să faci şi tu».”

„Nu am ripostat”, a spus ea, „dar nu am şters afirmaţia mea”.

Ea a încheiat: „Uneori, aşa cum a spus preşedintele Monson, trebuie să «îndrăzniţi să fiţi singurul». Sper că noi, tinerii Bisericii, ne vom ajuta unul pe celălalt să fim fideli lui Dumnezeu şi învăţăturilor profeţilor Săi în viaţă”11.

Ar trebui să acordăm o atenţie deosebită celor care se luptă cu atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex. Acest lucru este o mare furtună. Aş dori să-mi exprim dragostea şi admiraţia faţă de cei care înfruntă cu mare curaj acest test al credinţei şi rămân fideli poruncilor lui Dumnezeu!12 Dar fiecare, indiferent de deciziile şi crezurilor sale, merită bunătatea şi aprecierea noastră.13

Salvatorul ne-a învăţat nu numai să ne iubim prietenii, ci şi pe aceia care nu sunt de acord cu noi – chiar şi pe aceia care ne resping. El a spus: „Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi?”14

Profetul Joseph Smith ne-a avertizat să „fim atenţi la propria neprihănire” şi să ne mărim dragostea faţă de cei care văd lumea altfel decât noi, chiar până în punctul în care „dorim să [îi] luăm pe umerii noştri”15. În Evanghelia lui Isus Hristos nu este loc pentru ridiculizarea sau abuzarea cuiva sau pentru intoleranţă.

Dacă aveţi o întrebare legată de sfatul primit de la conducătorii Bisericii, vă rog să discutaţi ceea ce vă preocupă sincer cu părinţii şi conducătorii. Aveţi nevoie de tăria care vine din încrederea în profeţii Domnului. Preşedintele Harold B. Lee a spus: „Singura protecţie pe care o avem noi, ca membri ai acestei Bisericii, este să… învăţăm să ne supunem cuvintelor şi poruncilor pe care Domnul le va transmite prin profetul Său… Vor fi unele lucruri care vor necesita răbdare şi credinţă. S-ar putea să nu vă placă ce afirmă acestea… S-ar putea să fie în contradicţie cu opiniile dumneavoastră politice… cu cele sociale… s-ar putea să interfereze… cu viaţa dumneavoastră socială. Dar dacă ascultaţi de aceste lucruri, ca şi când ar fi rostite chiar de Domnul Însuşi… «porţile iadului nu vă vor birui… şi Domnul Dumnezeu va dispersa puterile întunericului din faţa voastră…» (D&L 21:6)”16.

O altă protecţie puternică împotriva furtunilor vieţii este Cartea lui Mormon.

Când preşedintele Henry B. Eyring a fost un adolescent, familia sa s-a mutat într-un oraş nou. La început, nu i-a plăcut această mutare şi şi-a făcut puţini prieteni noi. Simţea că nu se putea integra printre elevii de la liceul său. Furtunile se înteţeau. Ce a făcut el? Şi-a concentrat energia asupra Cărţii lui Mormon, citind-o de multe ori.17 Mulţi ani mai târziu, preşedintele Eyring a depus mărturie: „[Îmi place foarte mult să] mă [întorc] la Cartea lui Mormon şi [să o studiez] intens şi des”18. „Este cea mai puternică mărturie scrisă pe care o avem cu privire la faptul că Isus este Hristosul.”19

Domnul v-a oferit o altă cale de a fi neclintiţi, un dar spiritual mai puternic decât furtunile duşmanului! El a spus: „Staţi în locuri sfinte şi nu vă clintiţi”20.

Când eram adolescent, Biserica avea doar 13 temple. Acum sunt 142. 85% dintre membrii Bisericii locuiesc acum în raza a 320 de kilometri distanţă de un templu. Domnul a oferit generaţiei voastre acces la templele Sale sfinte în măsură mai mare decât oricărei alte generaţii din istoria lumii.

Aţi stat vreodată în templu, îmbrăcaţi în alb, aşteptând să faceţi botezuri? Cum v-aţi simţit? În templu ai un puternic sentiment de sfinţenie. Pacea Salvatorului învinge furtunile învolburate ale lumii.

Felul în care vă simţiţi în templu este un model pentru cum doriţi să vă simţiţi în viaţa voastră.21

Găsiţi-vă bunicii şi bunicile şi verii îndepărtaţi care au trăit înainte voastră. Luaţi cu voi la templu numele lor.22 Pe măsură ce aflaţi lucruri noi despre strămoşii voştri, veţi observa modele legate de viaţă, căsătorie, copii, neprihănire; iar, ocazional, modele pe care veţi dori să le evitaţi.23

Mai târziu, la templu veţi afla mai multe despre crearea acestei lumi, despre modelele din vieţile lui Adam şi a Evei şi, ceea ce este mai important, despre Salvatorul nostru Isus Hristos.

Dragii mei fraţi tineri şi dragile mele surori tinere, cât de mult vă iubim, vă admirăm şi ne rugăm pentru voi. Nu lăsaţi furtunile să vă doboare. Aţi fost aleşi să trăiţi în aceste vremuri – să staţi fermi în calitate de ucenici ai Domnului Isus Hristos.24

Construiţi-vă mai trainic temelia pe stânca Mânuitorului vostru.

Preţuiţi mai mult viaţa Sa incredibilă şi învăţăturile Sale.

Urmaţi cu mai multă sârguinţă exemplul Său şi poruncile Sale.

Acceptaţi pe deplin dragostea, mila şi harul Său şi darurile puternice ale ispăşirii Sale.

Dacă veţi face acest lucru, vă promit că veţi vedea furtunile ca ceea ce sunt de fapt – încercări, ispite, distrageri sau provocări care vă ajută să creşteţi. Şi dacă veţi trăi în neprihănire an după an, vă asigur că experienţele voastre vă vor confirma mereu că Isus este Hristosul. Stânca spirituală de sub picioarele voastre va deveni solidă şi sigură. Vă veţi bucura că Dumnezeu v-a trimis aici pe Pământ pentru a lua parte la ultimele pregătiri pentru întoarcerea glorioasă a lui Hristos.

Salvatorul a spus: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”25. Aceasta este ceea ce El v-a promis. Ştiu că această promisiune este adevărată. Ştiu că El trăieşte, în numele lui Isus Hristos, amin.