2010-2019
Raport al Departamentului pentru audit al Bisericii, 2013

Raport al Departamentului pentru audit al Bisericii, 2013

Adresat Primei Preşedinţii a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Stimaţi fraţi. Aşa cum a fost stabilit prin revelaţia menţionată în secţiunea 120 din Doctrină şi legăminte, Consiliul pentru folosirea zeciuielii – format din Prima Preşedinţie, Cvorumul celor Doisprezece Apostoli şi Episcopatul care prezidează – autorizează cheltuielile din fondurile Bisericii. Departamentele Bisericii cheltuiesc fonduri în conformitate cu bugetele, regulamentele şi procedurile aprobate.

Departamentul pentru audit al Bisericii, care este format din specialişti autorizaţi şi este independent de toate celelalte departamente ale Bisericii, are responsabilitatea de a efectua controale contabile cu scopul de a asigura buna gestionare a contribuţiilor primite, cheltuielilor făcute şi protejarea bunurilor Bisericii.

Pe baza controalelor contabile efectuate, Departamentul pentru audit al Bisericii este de părere că, în anul 2013, sub toate aspectele, contribuţiile primite, cheltuielile făcute şi bunurile Bisericii au fost înregistrate şi administrate în conformitate cu bugetele, regulile şi practicile contabile aprobate ale Bisericii. Biserica aplică practicile potrivit cărora membrii săi sunt învăţaţi să trăiască, şi anume să nu-şi depăşească bugetul, să evite să facă datorii şi să facă economii pentru perioade grele.

Cu respect,

Departamentul pentru audit al Bisericii

Kevin R. Jergensen

director general