2010-2019
Un cămin centrat pe Hristos oferă protecţie împotriva pornografiei
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Un cămin centrat pe Hristos oferă protecţie împotriva pornografiei

Cel mai bun filtru din lume… este filtrul personal care vine dintr-o mărturie profundă şi puternică.

Dragi fraţi şi surori, astăzi sunt atât de binecuvântată să îi am pe cei 13 nepoţi mai mari ai mei în congregaţie. Acest lucru m-a făcut să mă întreb: „Ce vreau să ştie nepoţii mei?”. În această dimineaţă, aş dori să vorbesc deschis familiei mele şi familiei dumneavoastră.

Noi, conducătorii Bisericii, suntem tot mai îngrijoraţi în legătură cu felul în care pornografia distruge vieţile membrilor Bisericii şi familiilor lor. Satana atacă cu o furie fără precedent.

Unul dintre motivele pentru care suntem pe pământ este să învăţăm să ne controlăm pasiunile şi sentimentele trupurilor noastre muritoare. Aceste sentimente pe care ni le-a dat Dumnezeu ne ajută să dorim să ne căsătorim şi să avem copii. Relaţia intimă de căsătorie dintre un bărbat şi o femeie prin care sunt aduşi copii în viaţa muritoare este menită, de asemenea, să fie o experienţă frumoasă, de dragoste, care leagă două inimi devotate, uneşte atât spiritul, cât şi trupul şi ne dă o bucurie deplină pe măsură ce învăţăm să-l punem pe celălalt pe primul loc. Preşedintele Spencer W. Kimball ne-a învăţat că, în cadrul căsătoriei, „partenerul de viaţă… devine mai important decât oricine altcineva în viaţa soţiei sau soţului şi… [niciun] alt interes [sau] persoană [sau] lucru nu va avea întâietate asupra partenerului …

Căsătoria presupune credinţă şi loialitate depline”1.

Cu mulţi ani în urmă, unul dintre copiii noştri nu se simţea bine. Am intrat în camera ei şi ea a fost sinceră şi mi-a explicat că fusese acasă la o prietenă şi văzuse în mod accidental imagini înfiorătoare şi tulburătoare la televizor între un bărbat şi o femeie dezbrăcaţi. A început să plângă şi mi-a spus cât de groaznic s-a simţit în legătură cu ceea ce văzuse şi că dorea să-şi scoată acele imagini din minte. Am fost atât de recunoscătoare că a avut încredere în mine, dându-mi şansa să-i liniştesc inima îndurerată şi să o ajut să ştie modul în care putea primi alinare prin ispăşirea Salvatorului nostru. Îmi aduc aminte sentimentele sacre pe care le-am avut când am îngenuncheat împreună, ca mamă şi fiică, şi am cerut ajutorul Tatălui Ceresc.

Mulţi copii, tineri şi adulţi sunt expuşi în mod nevinovat la pornografie, dar există un număr tot mai mare de bărbaţi şi femei care aleg să se uite la pornografie şi sunt atraşi în repetate rânduri până când aceasta devine dependenţă. Probabil că aceste persoane doresc din toată inima să scape din această capcană, dar deseori nu reuşesc aceasta singuri. Cât de recunoscători suntem când aceste persoane dragi aleg să aibă încredere în noi ca părinţi sau într-un conducător al Bisericii. Cel mai înţelept ar fi să nu reacţionăm fiind şocaţi, furioşi sau respingându-i, lucru care i-ar face să nu mai dorească să vorbească despre asta.

În calitate de părinţi şi conducători, noi trebuie să-i sfătuim permanent pe copiii şi tinerii noştri, ascultând cu dragoste şi înţelegere. Ei trebuie să cunoască pericolele pornografiei şi modul în care aceasta pune stăpânire pe vieţile oamenilor, cauzând pierderea Spiritului, sentimente distorsionate, amăgire, relaţii disfuncţionale, pierderea autocontrolului şi consumul aproape în întregime al timpului, al minţii şi al energiei.

Pornografia este mai infamă, mai rea şi mai ilustrativă decât a fost vreodată. Sfătuindu-ne cu copiii noştri, putem crea împreună un plan de familie care să includă standarde şi limite, fiind alerţi pentru a ne proteja căminele cu filtre pe dispozitivele electronice. Părinţi, suntem conştienţi că dispozitivele mobile cu conexiune la Internet, nu calculatoarele, reprezintă problema cea mai mare?2

Tineri şi adulţi, dacă sunteţi prinşi în capcana lui Satana numită pornografie, aduceţi-vă aminte cât de milos este Salvatorul nostru preaiubit. Vă daţi seama cât de profund vă iubeşte şi vă preţuieşte Domnul, chiar şi acum? Salvatorul nostru are puterea de a vă curăţi şi de a vă vindeca. El poate înlătura durerea şi tristeţea pe care le simţiţi şi vă poate face din nou curaţi prin puterea ispăşirii Sale.

Noi, în calitate de conducători, suntem foarte îngrijoraţi cu privire la soţiile şi membrii familiei celor care suferă de dependenţa de pornografie. Vârstnicul Richard G. Scott ne-a rugat insistent: „Dacă sunteţi liberi de păcate [grave], nu trebuie să suferiţi în zadar consecinţele păcatelor altora… puteţi simţi compasiune… dar nu trebuie să luaţi asupra dumneavoastră sentimentul responsabilităţii pentru aceste acte”3. Să ştiţi că nu sunteţi singuri. Puteţi fi ajutaţi. Există adunări pentru recuperarea de dependenţă, inclusiv prin telefon, care permit soţiilor să sune şi să participe din căminele lor.

Fraţi şi surori, cum îi protejăm pe copiii şi pe tinerii noştri? Filtrele sunt instrumente folositoare, dar cel mai bun filtru din lume, singurul care va funcţiona până la urmă, este filtrul personal care vine dintr-o mărturie profundă şi puternică cu privire la dragostea Tatălui nostru Ceresc şi sacrificiul ispăşitor pe care Salvatorul l-a făcut pentru fiecare dintre noi.

Cum îi îndrumăm pe copiii noştri să fie convertiţi profund şi să acceseze ispăşirea Salvatorului? Îmi place declaraţia profetului Nefi cu privire la ce a făcut poporul său pentru a întări tineretul din zilele sale: „Noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profeţim despre Hristos… pentru ca să ştie copiii noştri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor”4.

Cum putem face aceasta în căminele noastre? Unii dintre dumneavoastră m-aţi auzit spunând cât de copleşiţi ne-am simţit, soţul meu, Mel, şi cu mine, când am avut patru copii mici. Pe măsură ce ne confruntam cu provocările de a fi părinţi şi încercam să facem faţă tuturor cerinţelor vieţii, aveam nevoie disperată de ajutor. Ne-am rugat şi-am implorat pentru a şti ce să facem. Răspunsul pe care l-am primit a fost clar: „Este în regulă dacă este deranj în casă şi copiii sunt încă în pijamale, iar unele responsabilităţi nu sunt încă îndeplinite. Singurele lucruri care trebuie, cu adevărat, făcute în cămin sunt studiul zilnic al scripturilor, rugăciunea şi seara în familie săptămânală”.

Am încercat să facem aceste lucruri, dar nu au reprezentat întotdeauna o prioritate şi, în mijlocul haosului, au fost, uneori, neglijate. Am început să ne concentrăm asupra lucrurilor importante şi am încercat să nu ne îngrijorăm în legătură cu lucrurile mai puţin importante. Prioritatea noastră a devenit să vorbim, să ne bucurăm, să predicăm şi să mărturisim despre Hristos, străduindu-ne să ne rugăm şi să studiem scripturile zilnic şi să ţinem seara în familie săptămânal.

De curând, o prietenă m-a avertizat: „Când să le spui surorilor să citească scripturile şi să se roage mai mult, le stresezi. Ele simt deja că au prea multe de făcut”.

Fraţi şi surori, deoarece ştiu din proprie experienţă, trebuie să depun mărturie cu privire la binecuvântările studiului zilnic din scripturi, rugăciunii şi serii în familie. Acestea sunt obiceiurile care ajută la eliminarea stresului, dau îndrumare vieţii noastre şi protecţie căminelor noastre. Apoi, dacă pornografia sau alte încercări ne lovesc familiile, putem cere ajutorul Tatălui nostru Ceresc şi ne putem aştepta la multă îndrumare din partea Spiritului, ştiind că am făcut ceea ce ne-a cerut Tatăl nostru să facem.

Fraţi şi surori, dacă acestea nu sunt obiceiuri pe care le practicăm în căminele noastre, noi toţi le putem începe acum. Dacă avem copii mai mari care refuză să ni se alăture, putem începe cu noi înşine. Pe măsură ce facem aceasta, influenţa Spiritului va începe să ne umple căminele şi viaţa şi, după un timp, copiii s-ar putea să ni se alăture.

Amintiţi-vă că apostolii în viaţă, ne-au promis, de asemenea, că, pe măsură ce căutăm numele strămoşilor noştri şi le pregătim pentru templu, vom fi protejaţi acum şi de-a lungul întregii noastre vieţi, dacă rămânem demni de a deţine o recomandare pentru templu.5 Ce promisiuni!

Dragi tineri, asumaţi-vă responsabilitatea pentru propria voastră bunăstare spirituală. Dacă este nevoie, închideţi-vă telefonul, cântaţi un cântec de la Societatea Primară, rugaţi-vă pentru ajutor, gândiţi-vă la un verset din scripturi, ieşiţi afară de la cinema, gândiţi-vă la Salvator, luaţi demni din împărtăşanie, studiaţi Pentru întărirea tineretului, fiţi un exemplu pentru prietenii voştri, confesaţi-vă unui părinte, vorbiţi cu episcopul vostru, cereţi ajutor şi căutaţi îndrumare profesională, dacă este nevoie.

Ce vreau să ştie nepoţii mei? Vreau ca ei şi dumneavoastră să ştiţi că eu ştiu că Salvatorul trăieşte şi ne iubeşte. El a plătit preţul pentru păcatele noastre, dar noi trebuie să îngenunchem înaintea Tatălui nostru din Cer, plini de umilinţă, mărturisindu-ne păcatele şi implorându-L să ne ierte. Trebuie să dorim să ne schimbăm sentimentele şi dorinţele şi să fim suficient de umili încât să căutăm ajutor şi iertare din partea celor pe care i-am rănit sau i-am părăsit.

Ştiu că Joseph Smith I-a văzut pe Tatăl nostru Ceresc şi pe Salvatorul nostru, Isus Hristos. Depun mărturie că avem un profet în viaţă pe pământ, preşedintele Thomas S. Monson. Depun mărturie, de asemenea, că nu veţi fi conduşi niciodată pe calea greşită dacă ascultaţi sfaturile profetului lui Dumnezeu. Depun mărturie despre puterea legămintelor noastre şi despre binecuvântările templului.

Ştiu că este adevărată Cartea lui Mormon! Nu pot explica puterea pe care o are această carte. Ştiu doar că, împreună cu rugăciunea, Cartea lui Mormon are puterea de a proteja familii, de a întări relaţii şi de a oferi încredere personală în faţa Domnului. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele lui Isus Hristos, amin.