Az egyházi tisztségviselők támogatása
  Footnotes
  Theme

  Az egyházi tisztségviselők támogatása

  Dieter F. Uchtdorf elnök

  Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökét; Henry Bennion Eyringot mint első tanácsost az Első Elnökségben; és Dieter Friedrich Uchtdorfot mint második tanácsost az Első Elnökségben.

  Akik egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, jelezze!

  Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert mint a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökét és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson és Neil L. Andersen.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az Első Elnökségben és a Tizenkét Apostol Kvórumát mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Ez alkalommal őszinte elismeréssel javasoljuk Tad R. Callister elder felmentését az általános felhatalmazotti szolgálatából és a Hetvenek Kvórumainak Elnökségéből.

  Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem, jelezzék!

  Támogatásra javasoljuk Lynn G. Robbins eldert a Hetvenek Kvórumainak Elnöksége tagjaként.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Akik nem értenek egyet, hasonlóképpen jelezzék!

  Javasoljuk a következő területi hetvenesek felmentését 2014. május 1-jei hatállyal: Pedro E. Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duck Soo Bae, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Cherrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dewsnup, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. González, Mauro Junot De Maria, Larry S. Kacher, David E. LeSueur, Paulo C. Loureiro, Steven J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergey N. Mikulin, Christopher B. Munday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patanía, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson és Chi Hong (Sam) Wong.

  Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen testvérek kiváló szolgálatáért, kérem, jelezzék!

  Őszinte nagyrabecsülésünket kifejezve javasoljuk a Vasárnapi Iskola általános elnökségének, vagyis Russell T. Osguthorpe, David M. McConkie és Matthew O. Richardson testvérek felmentését.

  Hasonlóképpen felmentjük a Vasárnapi Iskola általános testületének tagjait is.

  Mindazok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen fivérek és nőtestvérek kiváló szolgálatáért és elkötelezettségéért, kérem, jelezzék!

  Támogatásra javasoljuk a Hetvenek Első Kvóruma új tagjaiként a következő személyeket: Chi Hong (Sam) Wong és Jörg Klebingat; a Hetvenek Második Kvóruma új tagjaiként pedig a következő személyeket: Larry S. Kacher és Hugo E. Martinez.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Akik ellenzik, hasonlóképpen jelezzék!

  Javasoljuk a következő testvérek támogatását új területi hetvenesként: Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taiichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fook Chuen Zeno Chow, J. Kevin Ence, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tae Gul Jung, Wisit Khanakham, Serhii A. Kovalov, Sergio Krasnoselsky, Milan F. Kunz, Bryan R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tasara Makasi, Khumbulani Mdletshe, Dale H. Munk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco De Pinho, Marco Antonio Rais, Steven K. Randall, R. Scott Runia, Alexey V. Samaykin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Treviño és Juan A. Urra.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Akik nem értenek egyet, hasonlóképpen jelezzék!

  Támogatásra javasoljuk Tad R. Callistert a Vasárnapi Iskola általános elnökeként, John S. Tannert első tanácsosként és Devin G. Durrantet második tanácsosként.

  Akik egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Szeretnénk megjegyezni, hogy Tanner testvér és Durrant testvér jelenleg misszióelnökökként szolgálnak, ezért nincsenek jelen itt, a Konferencia-központban.

  A Vasárnapi Iskola általános elnökségében betöltött hivatalos szolgálatukat 2014 júliusában kezdik meg, miután felmentették őket a misszióelnökségből.

  Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi hetvenest és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Aki ellenzi, jelezze!

  Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, az állandó hiteteket és az értünk elmondott imáitokat!

  Felkérjük az újonnan elhívott általános felhatalmazottakat, hogy jöjjenek előre és foglalják el a helyüket az emelvényen.