A választott nemzedék
  Footnotes
  Theme

  A választott nemzedék

  Randall L. Ridd

  Ti lettetek kiválasztva arra, hogy ebben az időben vegyetek részt a munkájában, mert bízik bennetek, hogy helyes döntéseket hoztok.

  Fiatal férfiak! Már valószínűleg hallottátok, hogy „választott nemzedék” vagytok, azaz Isten kiválasztott és felkészített benneteket, hogy ebben az időben jöjjetek a földre egy nagyszerű cél érdekében. Tudom, hogy ez valóban így van. Ma este azonban azért szeretnélek a „választott nemzedék” jelzővel illetni benneteket, mert a történelem során még soha senki nem áldatott meg annyi választási lehetőséggel, mint ti. A több alternatíva több lehetőséget ígér; a több lehetőség pedig több jóravaló cselekedetet, és sajnos több gonosz cselekedet is jelent. Hiszem, hogy Isten azért küldött ide benneteket ebben az időben, mert bízik abban, hogy sikerül helyesen választanotok a lehetőségek eme zavaros gomolyagából.

  1974-ben Spencer W. Kimball elnök ezt mondta: „Hiszem, hogy az Úr alig várja, hogy olyan találmányokat adjon a kezünkbe, melyeket mi, laikusok, eddig el sem tudtunk képzelni” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, Oct. 1974, 10).

  És így is tett! Az emberiség történelmének egyik legnagyszerűbb, jó célra alkalmazható eszközével nőttök fel: az internettel. Ez egyben egy rengeteg választást kínáló „svédasztalt” is jelent. A választások széles skálája azonban ugyanilyen mértékű felelősséget is hordoz. Hozzáférhettek a világ által nyújtott legjobb és legrosszabb dolgokhoz egyaránt. Az internettel rövid időn belül nagyszerű dolgokra lehettek képesek, vagy belekerülhettek az olyan haszontalan dolgok végtelen körforgásába, melyek pazarolják az időtöket és csorbítják a lehetőségeiteket. Egyetlen gombnyomással elérhettek bármit, amire a szívetek vágyik. És ez a kulcskérdés: mire vágyik a szívetek? Mi vonz benneteket? Hová vezetnek a vágyaitok?

  Emlékezzetek, hogy Isten „kívánságuk szerint ad az embereknek” (Alma 29:4), és „minden embert cselekedetei szerint [ítél] majd meg, szívük vágya szerint” (T&Sz 137:9; lásd még Alma 41:3).

  Bruce R. McConkie elder ezt mondta: „Valóságos, ám átvitt értelemben az élet könyve az emberek cselekedeteinek feljegyzése, melyet saját testükben írnak. […] Vagyis minden gondolatnak, szónak és tettnek [hatása van] az emberi testre; mind jelet hagy rajta, jelet, melyet oly könnyen tud elolvasni Ő, aki Örökkévaló, mint amilyen könnyen egy könyv szavai olvashatóak” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 97).

  Az internet szintén feljegyzi a vágyaitokat, melyeket keresések és kattintások formájában fejeztek ki. Források hatalmas áradata várja, hogy kielégítse e vágyakat. Az internet böngészése során nyomokat hagytok: mit mondotok másoknak, hol jártatok, meddig voltatok ott, és mi érdekel benneteket. Így az internet egyfajta virtuális profilt hoz létre rólatok – bizonyos értelemben a ti életetek könyvének online változatát. Ahogy az életben is történik, az internet egyre többet és többet ad számotokra abból, amire törekszetek. Ha vágyaitok tiszták, az internet fel tudja magasztalni őket, minden korábbinál könnyebbé téve az érdemes törekvéseket. Ennek azonban az ellenkezője is igaz.

  Neal A. Maxwell elder így magyarázta:

  „Amire… kitartóan vágyunk, idővel azzá leszünk, és azt kapjuk majd az örökkévalóságban. […]

  Csakis vágyaink megnevelésével és edzésével válhatnak azok szövetségeseinkké ahelyett, hogy ellenségeink lennének!” (“According to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, Nov. 1996, 21, 22).

  Ifjú fivéreim! Ha nem törekszetek tevékenyen vágyaitok megnevelésére, a világ majd megteszi helyettetek. A világ mindennap befolyásolni akarja a vágyaitokat, arra csábítva benneteket, hogy vegyetek meg valamit, kattintsatok rá valamire, játsszatok valamit, illetve olvassatok vagy nézzetek valamit. A döntés végső soron a tiétek. Önrendelkezésetek van. Ez nemcsak annak hatalma, hogy a vágyaitok szerint cselekedhettek, hanem annak is, hogy finomíthatjátok, megtisztíthatjátok és magasabb szintre emelhetitek a vágyaitokat. Az önrendelkezés hatalom arra, hogy valakivé váljatok. Minden választás közelebb hoz vagy eltávolít benneteket attól, akivé válnotok kell; minden kattintásnak jelentősége van. Mindig tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Hová vezet ez a döntés?” Fejlesszétek ki azt a képességet, hogy a pillanat mögé lássatok.

  Sátán irányítani akarja az önrendelkezéseteket, hogy irányíthassa, kivé váltok majd. Tudja, hogy az egyik legjobb módja ennek, ha függőséget okozó viselkedések csapdájába terel titeket. Választásaitok meghatározzák, hogy a technológia erővel ruház-e fel vagy rabságba hajt benneteket.

  Hadd osszak meg veletek négy tantételt, hogy segítsek nektek, a választott nemzedéknek, vágyaitok megnevelésében és a technológia helyes használatában.

  Első: Ha tudjátok, kik vagytok valójában, könnyebb a választás

  Van egy barátom, aki nagyon személyes módon tanulta meg ezt az igazságot. A fia az evangéliumban nevelkedett, de úgy tűnt, lelkileg tévelyeg. Rendszeresen elutasította a lehetőségeket, hogy gyakorolja a papságát. Szülei csalódottak voltak, amikor bejelentette, hogy úgy dönt, nem szolgál missziót. A barátom buzgón imádkozott a fiáért, remélve, hogy változás következik be a szívében. E remény azonnal szertefoszlott, amikor a fia közölte, hogy nősülni készül. Az apa könyörgött a fiúnak, hogy kérjen pátriárkai áldást. Ennek a kérésnek végül engedett a fiú, ám ragaszkodott hozzá, hogy egyedül menjen el a pátriárkához.

  Amikor az áldás után hazaért, látszott, hogy túlcsordulnak az érzelmei. Kivezette a barátnőjét a házból, ahol négyszemközt tudott beszélgetni vele. Az apa kilesett az ablakon, és látta, hogy a fiatal pár egymás könnyét törölgeti.

  Később a fiú megosztotta édesapjával, hogy mi történt. Érzelemmel telve mesélte el, hogy az áldás alatt bepillantást nyert abba, ki volt ő a halandóság előtti világban. Látta, milyen bátran és hatékonyan győzte meg az embereket arról, hogy kövessék Krisztust. És most, hogy tudja, ki ő, hogyan tehetné meg, hogy ne szolgáljon missziót?

  Fiatal férfiak, ne feledjétek, kik vagytok valójában! Emlékezzetek, hogy viselitek a szent papságot! Ez majd helyes döntések meghozatalára sugall benneteket az internet használata és egész életetek során.

  Második: Csatlakoztassátok magatokat az erő forrásához

  A kezetekben tartjátok minden korszak bölcsességét – de ami a legfontosabb, a próféták szavait az Ószövetség napjaitól egészen Thomas S. Monson elnökig. Ha azonban nem töltitek fel rendszeresen a mobiltelefonotokat, hasznavehetetlenné válik, ti pedig elveszettnek és elérhetetlennek érzitek magatokat. Egy nap sem hagynátok ki, hogy feltöltsétek a telefonotok akkumulátorát.

  Bár fontos, hogy mindennap teljesen feltöltött telefonnal induljatok el otthonról, sokkal fontosabb, hogy lelkileg is teljesen fel legyetek töltve. Minden alkalommal, amikor töltőre teszitek a telefonotokat, jusson eszetekbe, hogy rácsatlakoztatok-e a lelki erő legfontosabb forrásaira: az imára és a szentírás-tanulmányozásra, melyek sugalmazással töltenek fel benneteket a Szentlélek által (lásd T&Sz 11:12–14). Segítenek továbbá megismernetek az Úr gondolatait és szándékát, hogy meg tudjátok hozni azokat az apró, ám fontos mindennapi döntéseket, amelyek meghatározzák, milyen irányban haladtok. Sokan közülünk azonnal felfüggesztjük bármilyen foglalatosságunkat, csak hogy elolvassunk egy SMS-t. Nem kellene-e még nagyobb hangsúlyt fektetnünk az Úrtól kapott üzenetekre? Még csak gondolnunk sem szabadna arra, hogy ne csatlakoztassuk magunkat ehhez az energiaforráshoz (lásd 2 Nefi 32:3)!

  Harmadik: Attól még nem lesztek okosak, hogy okostelefonotok van, ám ha bölcsen használjátok, azok lehettek

  Fiatal férfiak, ne tegyetek ostoba dolgokat az okostelefonjaitokkal! Mindannyian tudjátok, mit értek ezalatt (lásd Móziás 4:29). Számtalan módja van annak, hogy a technológia hogyan tudja elvonni a figyelmeteket a legfontosabb dolgokról. Fogadjátok meg e bölcs mondást: „Mindig ott legyetek, ahol éppen vagytok, amikor éppen ott vagytok.” Amikor vezettek, vezessetek. Amikor órán vagytok, a leckére összpontosítsatok. Amikor barátaitokkal vagytok, ajándékozzátok meg őket a figyelmetekkel. Az agyatok nem tud egyszerre két dologra koncentrálni. Amikor egyszerre több feladatot próbáltok elvégezni, akkor csupán gyorsan váltogatjátok a figyelmeteket egyik dologról a másikra. Egy régi közmondás így szól: „Ha két nyulat kergetsz, végül egyet sem kapsz el.”

  Negyedik: Az Úr azért áldott meg minket a technológiával, hogy elérje a céljait

  A technológia isteni célja, hogy meggyorsítsa a szabadítás munkáját. A választott nemzedék tagjaiként értitek a technológiát. Használjátok ezt arra, hogy még gyorsabban haladjatok a tökéletesség felé. Mivel sokat kaptatok, nektek is adnotok kell (lásd Mert sokat kaptam. Himnuszok, 139. sz.). Az Úr elvárja tőletek, hogy e nagyszerű eszközökkel a következő szintre emeljétek a munkáját, és olyan módokon osszátok meg az evangéliumot, melyek meghaladják az én nemzedékem legvadabb álmait. Míg az elmúlt generációk a szomszédaikra és a városukra voltak hatással, nektek – az internet és a közösségi média segítségével – hatalmatokban áll átnyúlni a határokon, és az egész világra hatással lehettek.

  Bizonyságomat teszem arról, hogy ez az Úr egyháza. Ti lettetek kiválasztva arra, hogy ebben az időben vegyetek részt a munkájában, mert bízik bennetek, hogy helyes döntéseket hoztok. Ti vagytok a választott nemzedék. Jézus Krisztus nevében, ámen.