2010-2019
„Veniţi la Mine, o, voi casă a lui Israel”
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

„Veniţi la Mine, o, voi casă a lui Israel”

Pe măsură ce venim la Salvatorul nostru, Isus Hristos, şi ne purificăm inimile, vom fi instrumente în împlinirea promisiunilor măreţe din Cartea lui Mormon.

M-am înrolat ca voluntar în Corpul de Infanterie Marină SUA în timpul războiului din Vietnam. Curând după ce am ajuns în Quantico, Virginia, pentru instrucţia de bază, m-am trezit stând în poziţia de drepţi în faţa patului meu din dormitor împreună cu alţi 54 de recruţi ai Infanteriei Marine. Mi-am cunoscut sergentul instructor, un veteran neînduplecat, atunci când a lovit uşa dormitorului cu piciorul şi a intrat strigând cuvinte vulgare.

După această introducere înspăimântătoare, a început dintr-un capăt al dormitorului să-i confrunte pe recruţi, unul câte unul, cu întrebări. Sergentul instructor a găsit în mod sistematic ceva de ridiculizat la fiecare recrut folosind un limbaj răsunător şi vulgar. I-a luat pe rând, fiecare puşcaş marin strigându-i înapoi răspunsul, după cum fusese ordonat: „Da” sau „Nu, domnule sergent instructor”. Nu vedeam exact ce făcea deoarece ni se ordonase ca, în timp ce stăteam în poziţia de drepţi, să privim drept înainte. Când mi-a venit rândul, mi-am dat seama că-mi luase sacul şi-l golise pe salteaua din spatele meu. S-a uitat printre lucrurile mele şi, apoi, a venit înapoi în faţa mea. Mi-am adunat puterile pregătit pentru atacul său. Ţinea în mână Cartea lui Mormon. Mă aşteptam să strige la mine; în schimb, s-a apropiat de mine şi mi-a şoptit: „Eşti mormon?”

Am strigat, precum ni se ordonase: „Da, domnule sergent instructor”.

Din nou, m-am aşteptat la ce era mai rău. În schimb, el a făcut o pauză şi şi-a ridicat mâna în care ţinea Cartea lui Mormon şi, apoi, a spus foarte încet: „Crezi în această carte?”.

Am strigat, din nou: „Da, domnule sergent instructor”.

În acel moment, eram sigur că avea să strige cuvinte dispreţuitoare despre mormoni şi Cartea lui Mormon, însă el a rămas nemişcat şi nu a spus nimic. După o clipă, a mers înapoi spre patul meu şi a pus, cu grijă, Cartea lui Mormon pe el. După care, a trecut prin faţa mea fără să se oprească şi a continuat să-i ridiculizeze şi să-i discrediteze pe toţi ceilalţi recruţi, folosind cuvinte vulgare.

M-am întrebat de multe ori de ce sergentul acela dur din Infanteria Marină m-a cruţat în ziua aceea. Dar sunt recunoscător că am putut spune fără ezitare: „Da, sunt membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă” şi „Da, ştiu că este adevărată Cartea lui Mormon”. Această mărturie este un dar preţios pe care l-am primit prin intermediul Duhului Sfânt, cu ajutorul a doi misionari şi unui consilier din cvorumul preoţilor.

Când am avut 14 ani, doi misionari, Lee Pearson şi Boyd Camphuysen, au predat familiei mele Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos şi am fost botezat. Doi ani mai târziu, asistentul cvorumului preoţilor, Richard Boren, mi-a lansat provocarea de a citi Cartea lui Mormon. Am acceptat acea provocare şi am citit cel puţin 10 pagini în fiecare seară până când am terminat-o.

Pe pagina de titlu am citit că este „scrisă lamaniţilor, care sunt urmaşii casei lui Israel; şi, de asemenea, iudeilor şi neamurilor”. În introducerea în limba engleză a Cărţii lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos, se spune că lamaniţii „sunt principalii strămoşi ai indienilor americani”. Când am citit Cartea lui Mormon, mi s-a părut că era vorba despre strămoşii mei, indienii americani. Relatează povestea unui popor, din care o parte a fost prezentată mai târziu ca fiind „lamaniţi”, care a migrat din Ierusalim înspre un „pământ făgăduit” (1 Nefi 2:20) în jurul anului 600 î.H. Este o cronică a legăturilor lui Dumnezeu cu aceşti vechi locuitori care au trăit undeva pe continentele americane. Include o relatare a slujirii lui Isus Hristos printre ei după învierea Sa. Pasaje ale Cărţii lui Mormon sugerează că de-a lungul timpului ei au fost risipiţi pe continentele americane şi pe insulele mărilor din împrejurimi (vezi Alma 63:9–10). Profeţii lor au prevestit că mulţimi de neamuri aveau să vină în cele din urmă pe pământul făgăduit şi mânia Domnului avea să fie asupra lamaniţilor şi ei aveau să fie risipiţi, loviţi şi distruşi aproape în totalitate (vezi 1 Nefi 13:10–14).

Străbunicul meu Echo Hawk, un indian Pawnee, s-a născut la mijlocul anilor 1800 în locul care acum se numeşte Nebraska. Când avea 19 ani, poporul Pawnee a fost forţat să renunţe la pământul lor natal de aproape 9.3 milioane de hectare pentru a face loc colonizatorilor. În 1874, poporul Pawnee a fost forţat să mărşăluiască câteva sute de kilometri la sud spre o rezervaţie mică de pe teritoriul indian din Oklahoma. Numărul indienilor Pawnee a scăzut de la peste 12.000 la mai puţin de 700 la sosirea lor în Oklahoma. Poporul Pawnee, ca şi alte triburi, a fost risipit, lovit şi distrus aproape în întregime.

Cartea lui Mormon are un mesaj special pentru urmaşii lamaniţilor, o rămăşiţă a casei lui Israel. Nefi a transmis acest mesaj în timp ce interpreta viziunea tatălui său referitoare la aceste zile din urmă: „Şi în ziua aceea, cei rămaşi din seminţia noastră vor afla că sunt din casa lui Israel şi că ei sunt poporul de legământ al Domnului; şi atunci vor şti şi vor ajunge la cunoaşterea strămoşilor lor şi, de asemenea, la cunoaşterea Evangheliei Mântuitorului lor, care a fost propovăduită strămoşilor de către El; astfel că ei vor ajunge la cunoaşterea Mântuitorului lor, precum şi a punctelor adevărate ale doctrinei Lui, pentru ca ei să ştie cum să vină la El şi să fie salvaţi” (1 Nefi 15:14).

Cartea lui Mormon este scriptură sfântă. Conţine plenitudinea Evangheliei nepieritoare. Profetul Joseph Smith a scris „Cartea lui Mormon…este cea mai corectă carte de pe Pământ şi cheia de boltă a religiei noastre şi că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învăţăturii ei, decât a oricărei alte cărţi” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], p.64). Astfel, ea conţine un mesaj pentru toţi oamenii din lume.

Când am citit Cartea lui Mormon pentru prima dată la vârsta de 17 ani, mi-am concentrat atenţia pe promisiunea lui Moroni: „Iar atunci când voi veţi primi aceste lucruri, eu vă îndemn pe voi să-L întrebaţi pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic, în numele lui Hristos, dacă aceste lucruri nu sunt adevărate, şi dacă voi veţi întreba cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, având credinţă în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt” (Moroni 10:4).

Când am îngenunchiat să mă rog, am primit o mărturie spirituală puternică despre faptul că este adevărată Cartea lui Mormon. Acea mărturie m-a ajutat să-mi trasez drumul prin viaţă.

Îi îndemn pe toţi oamenii să citească această Carte a lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos.

Vă rog în mod special voi, cei din rămăşiţa casei lui Israel, urmaşii poporului din Cartea lui Mormon, oriunde aţi fi, să citiţi şi să recitiţi Cartea lui Mormon. Aflaţi despre promisiunile din Cartea lui Mormon. Urmaţi învăţăturile şi exemplul lui Isus Hristos. Faceţi şi ţineţi legăminte cu Domnul. Căutaţi şi urmaţi îndrumarea Duhului Sfânt.

Închei folosind cuvintele lui Amalechi, un alt profet din Cartea lui Mormon: „Şi acum, fraţii mei preaiubiţi, doresc ca voi să veniţi la Hristos, care este Cel Sfânt al Israelului, şi să vă împărtăşiţi din Salvarea Lui şi din puterea mântuirii Lui. Da, veniţi la El şi oferiţi-I sufletele voastre întregi ca o jertfă pentru El, şi continuaţi în posturi şi rugăciuni şi răbdaţi până la capăt; şi aşa cum Domnul trăieşte, tot aşa veţi fi salvaţi” (Omni 1:26).

Pe măsură ce noi toţi venim la Salvatorul nostru, Isus Hristos, şi ne purificăm inimile, vom fi instrumente în împlinirea promisiunilor măreţe din Cartea lui Mormon. Depun mărturie despre aceasta în numele sacru al lui Isus Hristos, amin.