Písma
titulní strana


Drahocenná
perla

Výběr ze zjevení,
překladů a vyprávění
Josepha Smitha,
prvního proroka, vidoucího a zjevovatele
pro Církev Ježíše Krista
Svatých posledních dnů

Vydáno
Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Salt Lake City, Utah, USA 2004