заглавна страница
назад напред

Скъпоценен
Бисер

Сборник от избрани откровения,
преводи и описания на
Джозеф Смит,
първи пророк, гледач и откровител на
Църквата на Исус Христос на
светиите от последните дни

Публикувана от
Църквата на Исус Христос
на светиите от последните дни

Солт Лейк Сити, Юта, САЩ, 2003