Raštai
Įvadas
ankstesnis kitas


Įvadas

Brangusis Perlas yra rinkinys rinktinės medžiagos daugeliu svarbių Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios tikėjimo ir doktrinos aspektų. Šiuos dalykus parašė pranašas Džozefas Smitas, ir jie buvo išspausdinti jo laikmečio Bažnyčios periodikoje.

Pirmąjį medžiagos rinkinį, kurio pavadinimas buvo Brangusis Perlas, 1851 metais sudarė vyresnysis Franklinas D. Ričardsas, tuo metu Dvylikos Tarybos narys ir Britanijos misijos prezidentas. Jis buvo skirtas padaryti labiau prieinamus kai kuriuos svarbius straipsnius, kurių Džozefo Smito laikais cirkuliavo nepakankamai. Europoje ir Amerikoje pagausėjus Bažnyčios narių, iškilo poreikis padaryti šiuos dalykus prieinamus. Brangusis Perlas tapo plačiai naudojamas ir, galiausiai, Pirmosios Prezidentūros bei 1880 metų spalio 10 d. Visuotinės Konferencijos Solt Leik Sityje sprendimu tapo Bažnyčios patvirtintais Raštais.

Turinys buvo keletą kartų peržiūrėtas pagal Bažnyčios poreikius. 1878 metais buvo pridėtos Mozės Knygos dalys, kurių nebuvo pirmajame leidime. 1902 metais buvo išimtos tam tikros Brangiojo Perlo dalys, dubliuojančios medžiagą, taip pat išspausdintą Doktrinoje ir Sandorose. Suskirstymas skyriais ir eilutėmis, su išnašomis, buvo atliktas 1902 metais. Pirmasis leidimas dvistulpeliniais puslapiais, su abėcėline rodykle, išėjo 1921 metais. Jokių kitų pakeitimų nebuvo padaryta iki 1976 metų balandžio mėnesio, kai buvo pridėti du apreiškimai. 1979 metais šie du apreiškimai buvo išimti iš Brangiojo Perlo ir įdėti į Doktriną ir Sandoras, kur dabar jie yra kaip 137 ir 138 skyriai. Dabartiniame leidime padaryti kai kurie pakeitimai, siekiant suderinti tekstą su ankstesniais dokumentais.

Trumpas dabartinio turinio pristatymas:

  • Ištraukos iš Mozės knygos. Tai Biblijos Džozefo Smito vertimo, kurį jis pradėjo 1830 m. birželio mėn., Pradžios knygos ištrauka (History of the Church [Bažnyčios Istorija], 1:98–101, 131–139).

  • Abraomo knyga. Tai vertimas iš keleto Egipto papirusų, papuolusių į Džozefo Smito rankas 1835 metais, kuriuose buvo patriarcho Abraomo raštai. Vertimas buvo serijomis išspausdintas leidinyje Times and Seasons, pradedant 1842 m. kovo 1 d., Navū, Ilinojaus valst., (History of the Church 4:519–534).

  • Džozefas Smitas–Mato. Tai Biblijos Džozefo Smito vertimo Evangelijos pagal Matą ištrauka (žr. Doktrinos ir Sandorų 45:60–61 apie dievišką įsakymą pradėti Naujojo Testamento vertimą).

  • Džozefas Smitas–Istorija. Tai ištraukos iš Džozefo Smito oficialaus liudijimo ir istorijos, kuriuos jis paruošė 1838 metais ir kurie buvo serijomis išspausdinti leidinyje Times and Seasons Navū, Ilinojaus valst., pradedant 1842 m. kovo 15 d. (History of the Church, 1:1–44).

  • Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Tikėjimo Teiginiai. Tai Džozefo Smito pareiškimas, išspausdintas leidinyje Times and Seasons 1842 m. kovo 1 d. kartu su trumpa Bažnyčios istorija, tarp žmonių žinomas kaip Laiškas Ventvortui (History of the Church, 4:535–541).