Raštai
Antraštinis puslapis
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

Brangusis Perlas

Džozefo Smito,
pirmojo Pastarųjų Dienų Šventųjų
Jėzaus Kristaus Bažnyčios
pranašo, regėtojo ir apreiškėjo
apreiškimų, vertimų ir pasakojimų
rinkinys

Išleido
Pastarųjų Dienų Šventųjų
Jėzaus Kristaus Bažnyčia

Solt Leik Sitis, Jutos valst., JAV