Antraštinis puslapis
  Footnotes

  Brangusis Perlas

  Džozefo Smito,
  pirmojo Pastarųjų Dienų Šventųjų
  Jėzaus Kristaus Bažnyčios
  pranašo, regėtojo ir apreiškėjo
  apreiškimų, vertimų ir pasakojimų
  rinkinys

  Išleido
  Pastarųjų Dienų Šventųjų
  Jėzaus Kristaus Bažnyčia

  Solt Leik Sitis, Jutos valst., JAV