Писання
Авраам 5
попереднє наступне

Розділ 5

Боги закінчують планування сотворіння всього—Вони завершують сотворіння згідно зі Своїми планами—Адам дає назву кожній живій істоті.

1 І таким чином Ми закінчуємо небеса і землю, і всі воїнства їхні.

2 І Боги говорили між собою: У асьомий час Ми закінчимо нашу роботу, стосовно якої Ми радилися; і Ми будемо відпочивати в сьомий час від усякої роботи, стосовно якої Ми радилися.

3 І Боги завершили до сьомого часу, бо в сьомий час Вони авідпочивали від усіх трудів, що їх Вони (Боги) між Собою вирішили сформувати; і босвятили його. І такими були Їхні рішення в той час, коли Вони радилися між Собою, щоб сформувати небеса та землю.

4 І Боги зійшли вниз і сформували ці покоління небес і землі, коли їх було сформовано того дня, коли Боги формували землю й небеса,

5 Згідно з усім тим, що Вони сказали стосовно кожної рослини польової, адо того, як вона була на землі, і кожної трави польової, до того, як вона виросла; бо Боги не робили так, щоб падав дощ на землю, коли Вони вирішили створити їх, і не сформували чоловіка, щоб порати землю.

6 Але пара з землі підіймалась і напувала всю землю.

7 І аБоги сформували чоловіка з бпороху земного, і взяли вдух його (тобто, дух чоловіка) і вклали його в нього; і вдихнули в його ніздрі дихання життя, і людина стала живою гдушею.

8 І Боги насадили сад в аЕдені на сході, і туди Вони помістили чоловіка, чий дух Вони помістили в тіло, яке Вони сформували.

9 І зробили Боги так, що з землі росло кожне дерево, приємне на вигляд і добре для їжі; також адерево життя посередині саду і дерево пізнання добра й зла.

10 І була ріка, що бігла з Едену й омивала сад, а звідти вона розділялася на чотири потоки.

11 І Боги взяли чоловіка і помістили його в Сад Еденський, щоб порати його.

12 І Боги наказали чоловікові, кажучи: З кожного дерева в саду ти можеш їсти вільно,

13 Але з дерева пізнання добра й зла, ти не будеш їсти з нього; бо в той час, коли ти їстимеш з нього, ти певно помреш. І я, Авраам, бачив, що це було за Господнім ачасом, який був за часом бКолоба; бо до того Боги не призначили Адамові його обчислення.

14 І Боги сказали: Створімо поміч, подібну до чоловіка, бо не добре чоловікові бути самотнім, отже, Ми сформуємо поміч, подібну до нього.

15 І Боги зробили так, що на аАдама спав міцний сон; і він заснув, і Вони взяли одне з його ребер і тілом закрили його місце;

16 І з ребра, що його взяли Боги від чоловіка, сформували Вони ажінку і привели її до чоловіка.

17 І Адам сказав: Це кість від костей моїх, і плоть від плоті моєї; і вона Жінкою [чоловіковою] буде зватися, бо взята вона з чоловіка;

18 Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й априпаде до жінки своєї, і стануть вони боднією плоттю.

19 І були вони нагі обоє, чоловік та жінка його, і вони не соромились.

20 І з землі Боги сформували кожну звірину польову, і кожного птаха повітряного і привели їх до Адама, щоб побачити, як він назве їх; і як Адам називав кожну живу істоту, таким і мало бути імʼя її.

21 І Адам дав імена всій худобі, птаству повітряному, кожній звірині польовій; і для Адама було знайдено поміч, подібну до нього.