Γραφές
Διδαχή και Διαθήκες 84


Τμήμα 84

Αποκάλυψη που δόθηκε από τον Τζόζεφ Σμιθ τον Προφήτη, στο Κέρτλαντ του Οχάιο, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 1832. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι πρεσβύτεροι είχαν αρχίσει να επιστρέφουν από τις αποστολές τους στις ανατολικές πολιτείες και να κάνουν αναφορές για το έργο τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χαράς ελήφθη το ακόλουθο μήνυμα. Ο Προφήτης την χαρακτήρισε ως αποκάλυψη για την ιεροσύνη.

1–5, Η Νέα Ιερουσαλήμ και ο ναός θα χτιστούν στο Μιζούρι. 6–17, Δίνεται η καταγωγική γραμμή της ιεροσύνης από τον Μωυσή στον Αδάμ. 18–25, Η ανώτερη ιεροσύνη κατέχει το κλειδί της γνώσης του Θεού. 26–32, Η κατώτερη ιεροσύνη κατέχει το κλειδί της διακονίας των αγγέλων και του προπαρασκευαστικού Ευαγγελίου. 33–44, Οι άνδρες αποκτούν αιώνια ζωή μέσω του όρκου και της διαθήκης της ιεροσύνης. 45–53, Το Πνεύμα του Χριστού φωτίζει τους ανθρώπους και ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. 54–61, Οι Άγιοι πρέπει να καταθέτουν μαρτυρία για αυτά που έχουν λάβει. 62–76, Πρόκειται να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και θα σημεία θα ακολουθήσουν. 77–91, Οι Πρεσβύτεροι πρέπει να πορεύονται χωρίς σακίδιο ή χρήματα, και ο Κύριος θα φροντίσει για τις ανάγκες τους. 92–97, Πληγές και κατάρες περιμένουν εκείνους που απορρίπτουν το Ευαγγέλιο. 98–102, Δίδεται το νέο τραγούδι της λύτρωσης της Σιών. 103–110, Κάθε άνθρωπος ας παραμείνει στη θέση του και ας μοχθήσει στην κλήση του. 111–120, Οι υπηρέτες του Κυρίου πρέπει να διακηρύξουν το βδέλυγμα της ερήμωσης των τελευταίων ημερών.

1 Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού προς τον υπηρέτη του Τζόζεφ Σμιθ, τον νεότερο, και έξι πρεσβυτέρους, όταν ένωσαν τις καρδιές τους και ύψωσαν τις φωνές τους προς τα ύψη.

2 Μάλιστα, ο λόγος του Κυρίου σχετικά με την Εκκλησία Του, που εδραιώθηκε κατά τις τελευταίες ημέρες για την αποκατάσταση του λαού Του, όπως ειπώθηκε από το στόμα των προφητών Του, και για τη συνάθροιση των αγίων Του που θα σταθούν στο Όρος Σιών, το οποίο θα να είναι η πόλη της Νέας Ιερουσαλήμ.

3 Η οποία πόλη θα οικοδομηθεί, ξεκινώντας από την τοποθεσία του ναού, το οποίο ορίζεται από το δάχτυλο του Κυρίου, στα δυτικά όρια της Πολιτείας του Μιζούρι, και αφιερώνεται από το χέρι του Τζόζεφ Σμιθ, του νεότερου, και άλλων με τους οποίους ο Κύριος ευαρεστήθηκε.

4 Αληθινά, αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου, ότι η πόλη Νέα Ιερουσαλήμ θα οικοδομηθεί με τη συνάθροιση των αγίων, ξεκινώντας από αυτό το μέρος, δηλαδή από το μέρος του ναού, ο οποίος ναός θα ανεγερθεί σε αυτήν τη γενιά.

5 Διότι αυτή η γενιά δεν θα παρέλθει έως ότου οικοδομηθεί ένας οίκος για τον Κύριο, και ένα νέφος θα σταθεί επάνω του, το οποίο νέφος θα είναι δηλαδή η δόξα του Κυρίου, που θα γεμίσει τον οίκο.

6 Και οι γιοι του Μωυσή, σύμφωνα με την Άγια Ιεροσύνη την οποία έλαβε από το χέρι του πεθερού του Τζέθρο.

7 Και ο Τζέθρο την έλαβε από το χέρι του Κέιλεμπ.

8 Και ο Κέιλεμπ την έλαβε από το χέρι του Ελιχού.

9 Και ο Ελιχού από το χέρι του Ιερεμία.

10 Και ο Ιερεμίας από το χέρι του Γαδ.

11 Και ο Γαδ από το χέρι του Ησαΐου.

12 Και ο Ησαΐου την έλαβε από το χέρι του Θεού.

13 Ο Ησαΐου έζησε επίσης στις ημέρες του Αβραάμ, και ευλογήθηκε από αυτόν –

14 Ο οποίος Αβραάμ έλαβε την ιεροσύνη από τον Μελχισεδέκ, ο οποίος την έλαβε μέσω της γενεαλογίας των πατέρων του, δηλαδή μέχρι τον Νώε.

15 Και από τον Νώε μέχρι τον Ενώχ, μέσω της γενεαλογίας των πατέρων τους.

16 Και από τον Ενώχ στον Άβελ, ο οποίος δολοφονήθηκε από την συνωμοσία του αδελφού του, που έλαβε την ιεροσύνη μέσω των εντολών του Θεού, από το χέρι του πατέρα του Αδάμ, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος –

17 Η οποία ιεροσύνη συνεχίζεται στην Εκκλησία του Θεού σε όλες τις γενιές, και είναι χωρίς αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής.

18 Και ο Κύριος επιβεβαίωσε την ιεροσύνη επίσης επάνω στον Ααρών και στους απογόνους του σε όλες τις γενιές τους, η οποία ιεροσύνη συνεχίζεται και συνεχίζει να υπάρχει για πάντα, με την ιεροσύνη κατά την αγία τάξη του Θεού.

19 Και αυτή η ανώτερη ιεροσύνη χορηγεί το Ευαγγέλιο και κατέχει το κλειδί των μυστηρίων του βασιλείου, δηλαδή το κλειδί της γνώσης του Θεού.

20 Επομένως, στις διατάξεις της, φανερώνεται η δύναμη της θειότητας.

21 Και χωρίς τις διατάξεις της και την εξουσία της ιεροσύνης, η δύναμη της θειότητας δεν φανερώνεται στους ανθρώπους κατά τη σάρκα.

22 Διότι χωρίς αυτήν κανένας δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού, δηλαδή του Πατέρα, και να ζήσει.

23 Λοιπόν, αυτό δίδαξε ο Μωυσής ξεκάθαρα στα τέκνα του Ισραήλ στην έρημο, και επεδίωξε επιμελώς να εξαγνίσει τον λαό του, ώστε να αντικρύσει το πρόσωπο του Θεού.

24 Αλλά αυτοί σκλήρυναν την καρδιά τους και δεν μπόρεσαν να αντέξουν την παρουσία Του. Ως εκ τούτου, ο Κύριος επάνω στην οργή Του, επειδή ο θυμός του εξάφθηκε εναντίον τους, ορκίστηκε ότι δεν θα εισέρχονταν στην ανάπαυσή Του όσο ήταν στην έρημο, η οποία ανάπαυση είναι η πληρότητα της δόξας Του.

25 Επομένως, πήρε τον Μωυσή από ανάμεσά τους, καθώς επίσης και την Αγία Ιεροσύνη.

26 Και η κατώτερη ιεροσύνη εξακολούθησε, η οποία ιεροσύνη κατέχει το κλειδί της διακονίας των αγγέλων και του προπαρασκευαστικού Ευαγγελίου.

27 Το οποίο Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της μετανοίας και του βαπτίσματος, και της άφεσης των αμαρτιών, και ο νόμος της σαρκικής εντολής, τον οποίο ο Κύριος επάνω στην οργή του έκανε να συνεχίσει με τον οίκο του Ααρών ανάμεσα στα τέκνα του Ισραήλ μέχρι τον Ιωάννη, τον οποίο ο Θεός ανέδειξε, πλήρη Πνεύματος Αγίου από την κοιλιά της μητέρας του.

28 Διότι βαφτίστηκε ενώ ήταν ακόμη στην παιδική του ηλικία, και χειροτονήθηκε από τον άγγελο του Θεού όταν ήταν οκτώ ημερών σε αυτήν την εξουσία, για να ανατρέψει το βασίλειο των Εβραίων, και να κάνει ίσιο τον δρόμο του Κυρίου εμπρός στο πρόσωπο του λαού του, ώστε να τους προετοιμάσει για τον ερχομό του Κυρίου, στο χέρι του οποίου δίνεται κάθε δύναμη.

29 Και πάλι, τα αξιώματα των πρεσβυτέρων και των επισκόπων είναι απαραίτητα προσαρτήματα που ανήκουν στην ανώτερη ιεροσύνη.

30 Και πάλι, τα αξιώματα του διδασκάλου και του διακόνου είναι απαραίτητα προσαρτήματα που ανήκουν στην κατώτερη ιεροσύνη, η οποία ιεροσύνη επικυρώθηκε στον Ααρών και στους γιους του.

31 Επομένως, όπως είπα σχετικά με τους γιους του Μωυσή –διότι οι γιοι του Μωυσή και επίσης οι γιοι του Ααρών πρόκειται να προσφέρουν μία αποδεκτή προσφορά και θυσία στον οίκο του Κυρίου, ο οποίος οίκος θα χτιστεί προς τον Κύριο σε αυτήν τη γενιά, επάνω στον αφιερωμένο τόπο όπως έχω ορίσει–

32 Και οι γιοι του Μωυσή και του Ααρών θα γεμίσουν με τη δόξα του Κυρίου, επάνω στο Όρος της Σιών στον οίκο του Κυρίου, των οποίων γιοι είστε εσείς. Και επίσης πολλούς από τους οποίους κάλεσα και απέστειλα για να οικοδομήσουν την Εκκλησία μου.

33 Επειδή όποιοι είναι πιστοί ώστε να αποκτήσουν αυτές τις δύο ιεροσύνες, για τις οποίες έχω μιλήσει, και στην ενίσχυση της κλήσης τους, εξαγνίζονται από το Πνεύμα προς ανανέωση των σωμάτων τους.

34 Γίνονται οι γιοι του Μωυσή και του Ααρών και οι απόγονοι του Αβραάμ, και της Εκκλησίας και του βασιλείου, και οι εκλεκτοί του Θεού.

35 Και όλοι όσοι δέχονται αυτήν την ιεροσύνη δέχονται εμένα, λέει ο Κύριος.

36 Επειδή αυτός που δέχεται τους υπηρέτες μου δέχεται εμένα.

37 Και αυτός που δέχεται εμένα δέχεται τον Πατέρα μου.

38 Και αυτός που δέχεται τον Πατέρα μου δέχεται τη βασιλεία του Πατέρα μου. Επομένως όλα όσα έχει ο Πατέρας μου θα του δοθούν.

39 Και αυτό είναι σύμφωνο με τον όρκο και τη διαθήκη που ανήκουν στην ιεροσύνη.

40 Επομένως, όλοι όσοι δέχονται την ιεροσύνη, δέχονται αυτόν τον όρκο και τη διαθήκη από τον Πατέρα μου, την οποία δεν μπορεί να καταπατήσει ούτε να αλλάξει.

41 Όμως, όποιος αθετεί αυτή τη διαθήκη αφού την έχει δεχτεί, και στρέφεται εντελώς από αυτήν, δεν θα έχει συγχώρηση αμαρτιών σε αυτόν τον κόσμο ούτε στον επόμενο κόσμο.

42 Και αλίμονο σε όλους εκείνους που δεν προσέρχονται σε αυτήν την ιεροσύνη την οποία εσείς έχετε λάβει, την οποία επικυρώνω τώρα επάνω σε εσάς που είστε παρόντες σήμερα, με την ίδια τη φωνή μου από τους ουρανούς. Και ακόμα έχω δώσει στις ουράνιες στρατιές και στους αγγέλους μου την ευθύνη για εσάς.

43 Και τώρα σας δίνω εντολή να είστε προσεκτικοί εσείς οι ίδιοι, να δίνετε επιμελή προσοχή στα λόγια της αιώνιας ζωής.

44 Διότι πρέπει να ζείτε με κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του Θεού.

45 Διότι ο λόγος του Κυρίου είναι αλήθεια, και οτιδήποτε είναι αλήθεια είναι φως, και οτιδήποτε είναι φως είναι Πνεύμα, δηλαδή το Πνεύμα του Ιησού Χριστού.

46 Και το Πνεύμα δίνει φως σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Και το Πνεύμα φωτίζει κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ακούει προσεκτικά τη φωνή του Πνεύματος.

47 Και ο καθένας που ακούει προσεκτικά τη φωνή του Πνεύματος έρχεται προς τον Θεό, δηλαδή τον Πατέρα.

48 Και ο Πατέρας τον διδάσκει από την διαθήκη την οποία ανανέωσε και επικύρωσε επάνω σε εσάς, η οποία επικυρώνεται επάνω σε εσάς προς όφελός σας, και όχι μόνο για δικό σας όφελος, αλλά προς όφελος ολόκληρου του κόσμου.

49 Και όλος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, και στενάζει κάτω από το σκοτάδι και κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας.

50 Και από αυτό μπορείτε να γνωρίζετε ότι είναι δέσμιοι της αμαρτίας, επειδή δεν έρχονται προς εμένα.

51 Διότι όποιος δεν έρχεται προς εμένα είναι δέσμιος της αμαρτίας.

52 Και όποιος δεν δέχεται τη φωνή μου δεν γνωρίζει τη φωνή μου, και δεν είναι από εμένα.

53 Και από αυτό μπορείτε να αναγνωρίσετε τους δίκαιους από τους άνομους, και ότι ολόκληρος ο κόσμος στενάζει κάτω από την αμαρτία και το σκοτάδι ακόμη και τώρα.

54 Και ο νους σας στο παρελθόν σκοτείνιασε εξαιτίας της απιστίας, και επειδή αντιμετωπίσατε με ελαφρότητα αυτά που έχετε λάβει –

55 Η οποία ματαιοδοξία και απιστία έχουν καταδικάσει ολόκληρη την Εκκλησία.

56 Και αυτή η καταδίκη βαρύνει τα παιδιά της Σιών, δηλαδή όλους.

57 Και θα παραμείνουν κάτω από αυτήν την καταδίκη μέχρι να μετανοήσουν και να θυμηθούν τη νέα διαθήκη, δηλαδή το Βιβλίο του Μόρμον και τις προηγούμενες εντολές που τους έδωσα, όχι μόνο για να λένε, αλλά και για να πράττουν σύμφωνα με εκείνα που έχω γράψει –

58 Ώστε να φέρουν καρπούς που να αρμόζουν στο βασίλειο του Πατέρα τους. Διαφορετικά, απομένει να πέσει μάστιγα και κρίση επάνω στα τέκνα της Σιών.

59 Γιατί πρόκειται τα τέκνα του βασιλείου να μολύνουν την ιερή μου γη; Αληθινά, σας λέω, Όχι.

60 Αληθινά, αληθινά, λέω σε εσάς που ακούτε τώρα τα λόγια μου, τα οποία είναι η φωνή μου, ευλογημένοι είστε εφόσον τα δέχεστε αυτά.

61 Επειδή θα σας συγχωρήσω από τις αμαρτίες σας με αυτήν την εντολή – να παραμείνετε σταθεροί στον νου σας με σοβαρότητα και πνεύμα προσευχής, δίνοντας μαρτυρία σε όλο τον κόσμο αυτών που σας κοινοποιούνται.

62 Επομένως, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο. Και σε όποιο μέρος δεν μπορείτε να πάτε τότε να στείλετε, ώστε η μαρτυρία να πάει από εσάς σε όλο τον κόσμο προς κάθε πλάσμα.

63 Και όπως είπα στους αποστόλους μου, έτσι λέω και σε εσάς, γιατί εσείς είστε δικοί μου απόστολοι, δηλαδή αρχιερείς του Θεού. Εσείς είστε αυτοί που μου έχει δώσει ο Πατέρας μου. Είστε οι φίλοι μου.

64 Επομένως, όπως είπα στους αποστόλους μου λέω πάλι σε εσάς, ότι κάθε ψυχή που πιστεύει στα λόγια σας, και βαφτίζεται με νερό προς άφεση αμαρτιών, θα λάβει το Άγιο Πνεύμα.

65 Και αυτά τα σημεία θα ακολουθήσουν εκείνους που πιστεύουν –

66 Στο όνομά μου θα κάνουν πολλά θαυμαστά έργα.

67 Στο όνομά μου θα εκδιώξουν διαβόλους.

68 Στο όνομά μου θα θεραπεύσουν τους αρρώστους.

69 Στο όνομά μου θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και τα αυτιά των κωφών.

70 Και η γλώσσα του άλαλου θα μιλήσει.

71 Και αν κάποιος χορηγήσει δηλητήριο σε αυτούς, δεν πρόκειται να τους βλάψει.

72 Και το δηλητήριο φιδιού δεν θα έχει δύναμη να τους βλάψει.

73 Αλλά μια εντολή τους δίνω, ότι δεν θα υπερηφανεύονται οι ίδιοι για αυτά, ούτε θα τα πουν μπροστά στον κόσμο. Γιατί αυτά δίνονται σε εσάς προς όφελός σας και για σωτηρία.

74 Αληθινά, αληθινά, σας λέω, εκείνοι που δεν πιστεύουν στα λόγια σας, και δεν βαπτίζονται μέσα στο νερό στο όνομά μου προς άφεση των αμαρτιών τους, ώστε να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, θα είναι καταραμένοι και δεν θα εισέλθουν στο βασίλειο του Πατέρα μου, όπου είμαστε ο Πατέρας μου και Εγώ.

75 Και αυτή η αποκάλυψη προς εσάς και η εντολή, ισχύουν από αυτή την ίδια ώρα σε όλο τον κόσμο, και το Ευαγγέλιο είναι προς όλους όσους δεν το έχουν λάβει.

76 Αλλά, αληθινά, λέω σε όλους εκείνους στους οποίους έχει δοθεί το βασίλειο – από εσάς πρέπει να κηρυχθεί σε αυτούς, ότι πρέπει να μετανοήσουν για τα προηγούμενα κακά έργα τους. Διότι πρόκειται να επιτιμηθούν για την κακή τους την καρδιά της απιστίας, και οι αδελφοί σας στη Σιών για την εξέγερσή τους εναντίον σας τον καιρό που σας έστειλα.

77 Και πάλι σας λέω, φίλοι μου, γιατί από εδώ και στο εξής θα σας αποκαλώ φίλους, είναι σκόπιμο να σας δώσω αυτήν την εντολή, ώστε να γίνετε δηλαδή σαν τους φίλους μου τις ημέρες που ήμουν μαζί τους, ταξιδεύοντας για να κηρύξω το Ευαγγέλιο με τη δύναμή μου.

78 Επειδή τους άφησα να μην έχουν σακίδιο ούτε βαλάντιο, μήτε δύο πανωφόρια.

79 Ιδού, σας στέλνω για να δοκιμάσετε τον κόσμο, και ο εργάτης αξίζει τον μισθό του.

80 Και οποιοσδήποτε άνθρωπος πάει και κηρύξει αυτό το Ευαγγέλιο του βασιλείου, και συνεχίσει πιστός σε όλα χωρίς να παρεκκλίνει, δεν πρόκειται να καταβληθεί σε νου, ούτε να σκοτεινιάσει, ούτε σε σώμα, μέλη μήτε άρθρωση. Και ούτε μία τρίχα της κεφαλής του δεν πρέπει να πέσει στο έδαφος απαρατήρητη. Και δεν πρόκειται να πεινάσει ούτε να διψάσει.

81 Γι’ αυτό, μην μεριμνάτε για το αύριο, ούτε για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή πώς θα ντυθείτε.

82 Γιατί, παρατηρήστε τα κρίνα του χωραφιού, πώς αυξάνουν, δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Και τα βασίλεια του κόσμου, σε όλη τους τη δόξα, δεν είναι ντυμένα σαν ένα από αυτά.

83 Διότι ο Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά.

84 Λοιπόν, η αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της.

85 Ούτε να μεριμνάτε εκ των προτέρων τι θα πείτε. Αλλά συνεχίστε να θησαυρίζετε στον νου σας συνεχώς τα λόγια της ζωής, και θα σας δοθεί την κατάλληλη στιγμή αυτό που αρμόζει σε κάθε άνθρωπο.

86 Γι’ αυτό, μην αφήσετε κανέναν ανάμεσά σας, διότι αυτή η εντολή είναι προς όλους τους πιστούς που καλούνται από τον Θεό στην Εκκλησία για τέλεση διακονίας, από αυτήν την ώρα να πάρει βαλάντιο ή σακίδιο, που βγαίνει για να διακηρύξει αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας.

87 Ιδού, σας στέλνω για να επιπλήξετε τον κόσμο για όλες τις άνομες πράξεις τους, και να τους διδάξετε για την κρίση που πρόκειται να έρθει.

88 Και όποιος δέχεται εσάς, εκεί θα βρίσκομαι κι εγώ, γιατί θα πορεύομαι μπροστά από το πρόσωπό σας. Θα είμαι στα δεξιά σας και στα αριστερά σας, και το Πνεύμα μου θα είναι στην καρδιά σας, και οι δικοί μου άγγελοι γύρω σας, για να σας βαστάζουν.

89 Όποιος δέχεται εσάς δέχεται εμένα. Και αυτός ο ίδιος θα σας ταΐσει, και θα σας ντύσει, και θα σας δώσει χρήματα.

90 Και εκείνος που σας ταΐζει ή σας ντύνει ή σας δίνει χρήματα, δεν θα χάσει με κανένα τρόπο τον μισθό του.

91 Και εκείνος που δεν τα κάνει αυτά δεν είναι μαθητής μου. Από αυτό μπορείτε να γνωρίζετε τους μαθητές μου.

92 Όποιος δεν σας δεχτεί, απομακρυνθείτε από αυτόν από μόνοι σας, και καθαρίστε τα πόδια σας ακόμη και με νερό, καθαρό νερό, είτε σε ζέστη είτε σε κρύο, και καταθέστε μαρτυρία για αυτό στον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, και μην επιστρέψετε ξανά σε αυτόν τον άνθρωπο.

93 Και σε οποιοδήποτε χωριό ή πόλη μπαίνετε, κάντε το ίδιο.

94 Παρ’ όλα αυτά, αναζητήστε επιμελώς και μην αμελήσετε. Και αλίμονο σε εκείνο το σπίτι, ή σε εκείνο το χωριό ή την πόλη που απορρίπτει εσάς ή τα λόγια σας ή τη μαρτυρία σας για εμένα.

95 Αλίμονο, λέω ξανά, σε εκείνο το σπίτι ή σε εκείνο το χωριό ή εκείνη την πόλη που απορρίπτει εσάς ή τα λόγια σας ή την μαρτυρία σας για εμένα.

96 Επειδή Εγώ, ο Παντοδύναμος, έθεσα τα χέρια μου επάνω στα έθνη, για να τα μαστιγώσω για την κακία τους.

97 Και πληγές θα εμφανισθούν, και δεν θα αφαιρεθούν από τη γη μέχρι να ολοκληρώσω το έργο μου, το οποίο θα συντομευθεί με χρηστότητα –

98 Μέχρι να με μάθουν όλοι, όσοι παραμένουν, ακόμη και από τον μικρότερο έως τον μεγαλύτερο, και θα γεμίσουν με τη γνώση του Κυρίου, και θα βλέπουν το ίδιο, και θα υψώσουν τη φωνή τους, και με μία φωνή μαζί θα τραγουδούν αυτό το νέο τραγούδι, λέγοντας:

99 Ο Κύριος έφερε ξανά τη Σιών.Ο Κύριος έχει λυτρώσει τον λαό του, τον Ισραήλ,Σύμφωνα με την εκλογή κατά χάρη,Η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της πίστηςΚαι της διαθήκης των πατέρων τους.

100 Ο Κύριος έχει λυτρώσει τον λαό Του.Και ο Σατανάς δέθηκε και δεν υπάρχει πια χρόνος.Ο Κύριος έχει συνάξει τα πάντα σε ένα.Ο Κύριος έχει φέρει τη Σιών από ψηλά.Ο Κύριος έχει αναθρέψει τη Σιών από χαμηλά.

101 Η γη πόνεσε και ξαναβρήκε τη δύναμή της.Και η αλήθεια γέμισε τα σπλάχνα της.Και οι ουρανοί χαμογέλασαν σε αυτήν.Κι αυτή ντύθηκε με τη δόξα του Θεού της.Διότι αυτός στέκεται ανάμεσα στον λαό Του.

102 Δόξα, και τιμή, και δύναμη, και σθένος,Ας αποδοθούν στον Θεό μας. Γιατί είναι γεμάτος από ευσπλαχνία,Δικαιοσύνη, χάρη και αλήθεια και ειρήνη,Στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.

103 Και πάλι, αληθινά, αληθινά, σας λέω, είναι σκόπιμο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει για να διακηρύξει το αιώνιο Ευαγγέλιό μου, εφόσον έχει οικογένεια και λαμβάνει δωρεές, να τις στέλνει σε αυτούς ή να τις χρησιμοποιεί προς όφελός τους, όπως ο Κύριος τον καθοδηγήσει, γιατί έτσι κρίνω σωστό.

104 Και όλοι εκείνοι που δεν έχουν οικογένεια, οι οποίοι λαμβάνουν χρήματα, να τα στέλνουν στον επίσκοπο στη Σιών ή στον επίσκοπο στο Οχάιο, για να αφιερωθούν για την έκδοση των αποκαλύψεων και την εκτύπωσή τους, και για την εδραίωση της Σιών.

105 Και αν κάποιος δώσει σε οποιονδήποτε από εσάς ένα πανωφόρι ή ένα κοστούμι, πάρτε το παλιό και δώστε το στον φτωχό, και προχωρήστε στον δρόμο σας χαρούμενοι.

106 Και αν κάποιος ανάμεσά σας είναι δυνατός στο Πνεύμα, ας πάρει μαζί του αυτόν που είναι αδύναμος, ώστε να εξυψωθεί πνευματικά με κάθε πραότητα, για να γίνει κι αυτός δυνατός.

107 Επομένως, πάρτε μαζί σας εκείνους που χειροτονήθηκαν στην κατώτερη ιεροσύνη, και στείλτε τους πριν από εσάς για να κανονίζουν συναντήσεις, και να προετοιμάζουν τον δρόμο, και να διεκπεραιώνουν τις συναντήσεις που εσείς δεν είστε σε θέση να παρευρεθείτε.

108 Ιδού, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι απόστολοί μου, τον παλαιό καιρό, οικοδόμησαν την Εκκλησία μου προς εμένα.

109 Επομένως, καθένας ας παραμείνει στη δική του θέση, και ας εργαστεί στη δική του κλήση. Και μην αφήσετε το κεφάλι να πει στα πόδια ότι δεν χρειάζεται τα πόδια. Γιατί χωρίς τα πόδια πώς μπορεί το σώμα να σταθεί;

110 Επίσης, το σώμα έχει ανάγκη από κάθε μέλος, ώστε όλα να διαπλάθονται μαζί, ώστε το σύστημα να διατηρείται τέλειο.

111 Και ιδού, οι αρχιερείς πρέπει να ταξιδεύουν, καθώς και οι πρεσβύτεροι, αλλά και οι κατώτεροι ιερείς. Όμως οι διάκονοι και οι δάσκαλοι πρέπει να ορίζονται για να φροντίζουν την Εκκλησία, να τελούν σταθερά διακονία στην Εκκλησία.

112 Και ο επίσκοπος Νιούελ Γουίτνεϊ, πρέπει επίσης να ταξιδεύει γύρω και ανάμεσα σε όλες τις Εκκλησίες, αναζητώντας τους φτωχούς για να χορηγήσει για τις ανάγκες τους, ταπεινώνοντας τους πλούσιους και τους υπερήφανους.

113 Πρέπει επίσης να ορίσει έναν εκπρόσωπο για να αναλάβει και να διεκπεραιώνει τα κοσμικά θέματα, όπως θα τον καθοδηγεί.

114 Ωστόσο, αφήστε τον επίσκοπο να πάει στην πόλη της Νέας Υόρκης, επίσης στην πόλη του Ώλμπανυ, και επίσης στην πόλη της Βοστώνης, και να προειδοποιήσει τους ανθρώπους αυτών των πόλεων με τον ήχο του Ευαγγελίου, με δυνατή φωνή, για την απόγνωση και την απόλυτη καταδίκη που τους περιμένουν εάν τα απορρίψουν αυτά.

115 Επειδή εάν απορρίψουν αυτά η ώρα της κρίσης τους έφθασε, και το σπίτι τους θα απομείνει ακατοίκητο.

116 Ας έχει εμπιστοσύνη σε εμένα και δεν θα ντροπιαστεί. Κι ούτε μία τρίχα της κεφαλής του δεν θα πέσει στο έδαφος απαρατήρητη.

117 Και αληθινά σας λέω, οι υπόλοιποι υπηρέτες μου, πηγαίνετε, καθώς οι περιστάσεις σας το επιτρέψουν, στις διάφορες κλήσεις σας, προς τις μεγάλες και σημαντικές πόλεις και τα χωριά, επιπλήττοντας τον κόσμο με δικαιοσύνη για όλες τις άδικες και άνομες πράξεις του, εξηγώντας με σαφήνεια και κατανόηση τον όλεθρο του αποτροπιασμού κατά τις τελευταίες ημέρες.

118 Διότι, με εσάς λέει ο Κύριος ο Παντοκράτορας, θα ξεριζώσω τα βασίλειά τους. Δεν θα ταρακουνήσω μόνο τη γη, αλλά και οι έναστροι ουρανοί θα τρέμουν.

119 Επειδή Εγώ, ο Κύριος, άπλωσα τον βραχίονά μου για να ασκήσω τις δυνάμεις των ουρανών. Δεν μπορείτε να το δείτε τώρα, αλλά σε λίγο θα το δείτε, και θα ξέρετε ότι Εγώ είμαι, και ότι θα έρθω και θα βασιλέψω με τον λαό μου.

120 Εγώ είμαι Άλφα και Ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Αμήν.