Γραφές
Διδαχή και Διαθήκες 68


Τμήμα 68

Αποκάλυψη που δόθηκε μέσω του Τζόζεφ Σμιθ του Προφήτη, στο Χάιραμ του Οχάιο, την 1η Νοεμβρίου 1831, ως απάντηση στην προσευχή ότι η γνώμη του Κυρίου θα γίνει γνωστή σχετικά με τους Όρσον Χάιντ, Λουκ Τζόνσον, Λάιμαν Τζόνσον και Γουίλλιαμ ΜακΛέλλιν. Αν και μέρος αυτής της αποκάλυψης απευθυνόταν σε αυτούς τους τέσσερις άντρες, μεγάλο μέρος του περιεχομένου αφορά ολόκληρη την Εκκλησία. Αυτή η αποκάλυψη αναλύθηκε υπό την καθοδήγηση του Τζόζεφ Σμιθ όταν δημοσιεύθηκε στην έκδοση του 1835 του Διδαχή και Διαθήκες.

1–5, Τα λόγια των πρεσβυτέρων όταν παρακινούνται από το Άγιο Πνεύμα είναι γραφές. 6–12, Οι Πρεσβύτεροι πρέπει να κηρύττουν και να βαπτίζουν, και σημεία θα ακολουθήσουν τους αληθινούς πιστούς. 13–24, Ο πρωτότοκος μεταξύ των γιων του Ααρών μπορεί να υπηρετήσει ως Προεδρεύων Επίσκοπος (δηλαδή, να κατέχει τα κλειδιά της προεδρίας ως επίσκοπος) υπό τη διεύθυνση της Πρώτης Προεδρίας. 25–28, Οι γονείς έχουν εντολή να διδάξουν το Ευαγγέλιο στα παιδιά τους. 29–35, Οι Άγιοι πρέπει να τηρούν την Ημέρα του Κυρίου, να εργάζονται επιμελώς και να προσεύχονται.

1 Ο υπηρέτης μου, Όρσον Χάιντ, κλήθηκε από τη χειροτονία του για να διακηρύξει το αιώνιο Ευαγγέλιο, με το Πνεύμα του ζώντος Θεού, από ανθρώπους σε ανθρώπους, και από τόπο σε τόπο, στις εκκλησίες των ανόμων, στις συναγωγές τους, εξηγώντας και αναλύοντας όλες τις γραφές σε αυτούς.

2 Και ιδού, και να, αυτό είναι παράδειγμα για όλους εκείνους που χειροτονήθηκαν σε αυτήν την ιεροσύνη, στους οποίους η αποστολή που έχει ανατεθεί είναι να προχωρήσουν –

3 Και τούτο είναι το παράδειγμα για αυτούς, ότι θα μιλήσουν καθώς παρακινούνται από το Άγιο Πνεύμα.

4 Και οτιδήποτε θα πουν όταν παρακινούνται από το Άγιο Πνεύμα θα είναι γραφή, θα είναι το θέλημα του Κυρίου, θα είναι η γνώμη του Κυρίου, θα είναι ο λόγος του Κυρίου, θα είναι η φωνή του Κυρίου, και η δύναμη του Θεού προς σωτηρία.

5 Ιδού, αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου προς εσάς, ω υπηρέτες μου.

6 Γι’ αυτό, να έχετε θετική σκέψη και να μην φοβάστε, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι μαζί σας, και θα σταθώ δίπλα σας. Και θα δώσετε μαρτυρία για εμένα, δηλαδή για τον Ιησού Χριστό, ότι είμαι ο Υιός του ζώντος Θεού, ότι ήμουν, είμαι και ότι πρόκειται να έρθω.

7 Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου προς εσένα, υπηρέτη μου Όρσον Χάιντ, και επίσης προς τον υπηρέτη μου Λουκ Τζόνσον, και προς τον υπηρέτη μου Λάιμαν Τζόνσον, και προς τον υπηρέτη μου Γουίλλιαμ ΜακΛέλλιν, και προς όλους τους πιστούς πρεσβύτερους της Εκκλησίας μου –

8 Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, κηρύττετε το Ευαγγέλιο σε κάθε πλάσμα, ενεργώντας με την εξουσία που σας έδωσα, βαπτίζοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

9 Και αυτός που πιστεύει και βαπτίζεται θα σωθεί, και αυτός που δεν πιστεύει θα καταδικαστεί.

10 Και εκείνος που πιστεύει θα ευλογηθεί με σημεία που θα ακολουθήσουν, δηλαδή όπως είναι γραμμένο.

11 Και σε εσάς θα δοθεί να γνωρίζετε τα σημεία των καιρών, και τα σημεία του ερχομού του Υιού του Ανθρώπου.

12 Και για όσους ο Πατέρας θα καταθέσει μαρτυρία, θα δοθεί εξουσία σε εσάς να τους επισφραγίσετε προς αιώνια ζωή. Αμήν.

13 Και τώρα, σχετικά με τα επιπλέον των διαθηκών και των εντολών, αυτά είναι –

14 Απομένει στη συνέχεια, τον καιρό που θα θεωρήσει ο Κύριος κατάλληλο, άλλοι επίσκοποι να ξεχωριστούν για την Εκκλησία, για να τελέσουν διακονία όπως και οι πρώτοι.

15 Επομένως, αυτοί θα είναι αρχιερείς οι οποίοι είναι άξιοι, και θα διοριστούν από την Πρώτη Προεδρία της Μελχισεδικής Ιεροσύνης, εκτός εάν είναι πραγματικοί απόγονοι του Ααρών.

16 Και αν είναι πραγματικοί απόγονοι του Ααρών έχουν νόμιμο δικαίωμα στη θέση του επισκόπου, εφόσον είναι οι πρωτότοκοι από τους γιους του Ααρών.

17 Γιατί ο πρωτότοκος κατέχει το δικαίωμα της προεδρίας επί αυτής της ιεροσύνης, και τα κλειδιά, δηλαδή την εξουσία της.

18 Κανένας δεν έχει νόμιμο δικαίωμα σε τούτο το αξίωμα, να κατέχει τα κλειδιά αυτής της ιεροσύνης, εκτός εάν είναι πραγματικός απόγονος και ο πρωτότοκος του Ααρών.

19 Αλλά, ως αρχιερέας της Μελχισεδικής Ιεροσύνης έχει την εξουσία να ιερουργεί σε όλα τα κατώτερα αξιώματα, επιτρέπεται να ιερουργήσει στο αξίωμα του επισκόπου όταν δεν μπορεί να βρεθεί πραγματικός απόγονος του Ααρών, υπό την προϋπόθεση ότι καλείται και ξεχωρίζεται και χειροτονείται σε αυτήν την εξουσία, από το χέρι της Πρώτης Προεδρίας της Μελχισεδικής Ιεροσύνης.

20 Και ένας πραγματικός απόγονος του Ααρών, επίσης, πρέπει να οριστεί από αυτήν την Προεδρία, και να κριθεί άξιος, και να χρισθεί, και να χειροτονηθεί από το χέρι αυτής της Προεδρίας, αλλιώς δεν είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να ιερουργεί στην ιεροσύνη τους.

21 Όμως, δυνάμει του διατάγματος σχετικά με το δικαίωμά τους στην κληρονομική ιεροσύνη, μπορούν να διεκδικήσουν το χρίσμα τους εάν μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποδείξουν τη γενεαλογία τους ή να την επιβεβαιώσουν με αποκάλυψη από τον Κύριο από το χέρι της προαναφερθείσας Προεδρίας.

22 Και πάλι, κανένας επίσκοπος ή αρχιερέας που θα ξεχωριστεί για αυτή τη διακονία δεν θα δικάζεται ή θα καταδικάζεται για οποιοδήποτε έγκλημα, παρά μόνον ενώπιον της Πρώτης Προεδρίας της Εκκλησίας.

23 Και εφόσον κριθεί ένοχος ενώπιον αυτής της Προεδρίας, με μαρτυρία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, θα καταδικάζεται.

24 Και αν μετανοήσει θα συγχωρεθεί, σύμφωνα με τις διαθήκες και τις εντολές της Εκκλησίας.

25 Και πάλι, εφόσον γονείς που έχουν παιδιά στη Σιών ή σε οποιοδήποτε οργανωμένο πάσσαλό της, δεν τα διδάσκουν για να καταλάβουν τη διδαχή της μετάνοιας, της πίστης στον Χριστό, τον Υιό του ζώντος Θεού, και του βαπτίσματος και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος με χειροθεσία όταν είναι οκτώ ετών, η αμαρτία είναι στα κεφάλια των γονέων.

26 Διότι αυτό θα αποτελεί νόμο για τους κατοίκους της Σιών ή για οποιονδήποτε οργανωμένο πάσσαλό της.

27 Και τα παιδιά τους θα βαπτίζονται προς άφεση των αμαρτιών τους όταν είναι οκτώ ετών, και θα λαμβάνουν την χειροθεσία.

28 Και αυτοί θα διδάσκουν επίσης τα παιδιά τους να προσεύχονται, και να βαδίζουν σωστά ενώπιον του Κυρίου.

29 Και οι κάτοικοι της Σιών θα τηρούν επίσης την ημέρα του Κυρίου για να την αγιάζουν.

30 Και οι κάτοικοι της Σιών θα πρέπει επίσης να θυμούνται τα έργα τους, εφόσον είναι διορισμένοι σε έργο, με κάθε πίστη. Γιατί ο οκνηρός θα μνημονευθεί μπροστά στον Κύριο.

31 Λοιπόν Εγώ, ο Κύριος, δεν ευαρεστούμαι με τους κατοίκους της Σιών, γιατί υπάρχουν οκνηροί ανάμεσά τους. Και τα παιδιά τους μεγαλώνουν επίσης στην ανομία. Και αυτοί, δεν αναζητούν ειλικρινά τους θησαυρούς της αιωνιότητας, αλλά τα μάτια τους είναι γεμάτα απληστία.

32 Αυτά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και πρέπει να σταματήσουν ανάμεσά τους. Γι’ αυτό, ο υπηρέτης μου Όλιβερ Κάουντερυ ας μεταφέρει αυτά τα λόγια στη γη της Σιών.

33 Και μία εντολή τους δίνω – ότι αυτός που δεν τηρεί τις προσευχές του ενώπιον τού Κυρίου στον καιρός τους, ας μνημονευτεί ενώπιον του δικαστή του λαού μου.

34 Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά. Επομένως, μην τα παραβαίνετε, ούτε να τα παραποιείτε.

35 Ιδού, Εγώ είμαι Άλφα και Ωμέγα, και έρχομαι γρήγορα. Αμήν.