Γραφές
Διδαχή και Διαθήκες 109


Τμήμα 109

Προσευχή που προσφέρθηκε στην αφιέρωση του ναού στο Κέρτλαντ του Οχάιο, στις 27 Μαρτίου 1836. Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του Προφήτη, αυτή η προσευχή τού δόθηκε με αποκάλυψη.

1–5, Ο Ναός του Κέρτλαντ οικοδομήθηκε ως τόπος για να τον επισκεφθεί ο Υιός του Ανθρώπου. 6–21, Πρόκειται να είναι ένας οίκος προσευχής, νηστείας, πίστης, μάθησης, δόξας και τάξης, και ένας οίκος του Θεού. 22–33, Είθε οι αμετανόητοι οι οποίοι αντιτίθενται στον λαό του Κυρίου να αποστομωθούν. 34–42, Είθε οι Άγιοι να πορευτούν με εξουσία για να συγκεντρώσουν τους δικαίους στη Σιών. 43–53, Είθε οι Άγιοι να ελευθερωθούν από τα τρομερά που θα ξεχυθούν επάνω στους ανόμους κατά τις τελευταίες ημέρες. 54–58, Είθε τα έθνη και οι λαοί και οι εκκλησίες να προετοιμαστούν για το Ευαγγέλιο. 59–67, Είθε να λυτρωθούν οι Εβραίοι, οι Λαμανίτες και όλος ο Ισραήλ. 68–80, Είθε οι Άγιοι να στεφθούν με δόξα και τιμή και να κερδίσουν την αιώνια σωτηρία.

1 Ευχαριστίες στο όνομά σου, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, που τηρείς τη διαθήκη και δείχνεις ευσπλαχνία στους υπηρέτες σου, οι οποίοι βαδίζουν σωστά ενώπιόν σου, με όλη τους την καρδιά –

2 Εσύ που έχεις προστάξει τους υπηρέτες σου να οικοδομήσουν έναν οίκο στο όνομά Σου σε αυτό τον τόπο [Κέρτλαντ].

3 Και τώρα ιδού, Κύριε, τι έκαναν οι υπηρέτες Σου, σύμφωνα με την εντολή Σου.

4 Και τώρα σου ζητάμε, Άγιε Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού της καρδιάς Σου, στο όνομα του οποίου και μόνο η σωτηρία μπορεί να χορηγηθεί στα τέκνα των ανθρώπων, σου ζητάμε, Κύριε, να δεχτείς αυτό τον οίκο, την κατασκευή των χεριών μας, των υπηρετών Σου, τον οποίο εσύ μας πρόσταξες να οικοδομήσουμε.

5 Γιατί γνωρίζεις ότι έχουμε κάνει αυτό το έργο κατά τη διάρκεια μεγάλων δοκιμασιών. Και μέσα στη φτώχεια μας δώσαμε από το υστέρημά μας για να οικοδομήσουμε έναν οίκο στο όνομά Σου, ώστε ο Υιός του Ανθρώπου να μπορεί να έχει ένα μέρος για να εμφανισθεί στον λαό Του.

6 Και όπως είπες σε μία αποκάλυψη που μας δόθηκε, αποκαλώντας μας φίλους σου, λέγοντας: Καλέστε την επίσημη σύναξή σας, όπως σας πρόσταξα.

7 Και καθώς δεν έχουν όλοι πίστη, να αναζητάτε επιμελώς και να διδάσκετε ο ένας τον άλλο λόγια σοφίας. Μάλιστα, να αναζητάτε από τα καλύτερα βιβλία λόγια σοφίας, να αναζητάτε γνώση, δηλαδή μέσω μελέτης και επίσης μέσω πίστης.

8 Οργανωθείτε. Προετοιμάστε καθετί αναγκαίο και εδραιώστε έναν οίκο, δηλαδή έναν οίκο προσευχής, έναν οίκο νηστείας, έναν οίκο πίστης, έναν οίκο μάθησης, έναν οίκο δόξας, έναν οίκο τάξης, έναν οίκο του Θεού.

9 Για να είναι τα εισερχόμενά σας στο όνομα του Κυρίου, για να είναι τα εξερχόμενά σας στο όνομα του Κυρίου, για να είναι όλοι οι χαιρετισμοί σας στο όνομα του Κυρίου, με χέρια υψωμένα προς τον Ύψιστο –

10 Και τώρα, Άγιε Πατέρα, σου ζητάμε να βοηθήσεις εμάς, τον λαό σου, με τη χάρη σου, στη σύγκληση της επίσημης σύναξής μας, ώστε να γίνει προς τιμή σου και με τη θεία σου αποδοχή.

11 Και με τρόπο ώστε να θεωρηθούμε άξιοι στα μάτια σου μπροστά, για να διασφαλίσουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεων που έκανες προς εμάς, τον λαό σου, στις αποκαλύψεις που μας δόθηκαν.

12 Ώστε η δόξα σου να παραμείνει επάνω στον λαό σου, και επάνω σε αυτό τον οίκο σου, τον οποίο αφιερώνουμε τώρα σε εσένα, για να αγιαστεί και να αφιερωθεί για να είναι ιερός, και ώστε η αγία παρουσία σου να είναι διαρκώς μέσα σε αυτό τον οίκο.

13 Και ώστε όλοι οι άνθρωποι που θα περνούν το κατώφλι του οίκου του Κυρίου να αισθάνονται τη δύναμή σου και να αισθάνονται την ανάγκη να αναγνωρίσουν ότι τον έχεις καθαγιάσει και ότι είναι ο οίκος σου, ένας τόπος της δικής σου αγιότητας.

14 Και επίτρεψε, Άγιε Πατέρα, όλοι όσοι σε λατρεύουν μέσα σε αυτό τον οίκο να διδάσκονται λόγια σοφίας από τα καλύτερα βιβλία, και να αναζητούν γνώση, δηλαδή μέσω μελέτης και επίσης μέσω πίστης, όπως είπες εσύ.

15 Και αυτό ώστε να μπορέσουν να αυξηθούν σε εσένα, και να λάβουν την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, και να οργανωθούν σύμφωνα με τους νόμους σου, και να είναι έτοιμοι να αποκτήσουν καθετί αναγκαίο.

16 Και αυτός ο οίκος να είναι ένας οίκος προσευχής, ένας οίκος νηστείας, ένας οίκος πίστης, ένας οίκος δόξας και Θεού, δηλαδή δικός σου οίκος.

17 Για να είναι όλα τα εισερχόμενα του λαού σου σε αυτό τον οίκο, στο όνομα του Κυρίου.

18 Για να είναι όλα τα εξερχόμενά τους από αυτό τον οίκο, στο όνομα του Κυρίου.

19 Και για να είναι όλοι οι χαιρετισμοί τους στο όνομα του Κυρίου, με άγια χέρια, υψωμένα προς τον Ύψιστο.

20 Και να μην επιτρέπεται να εισέλθει οτιδήποτε ακάθαρτο στον οίκο σου για να τον μολύνει.

21 Και όταν ο λαός σου υποπίπτει σε παράβαση, οποιοσδήποτε από αυτούς, να μπορεί να μετανοήσει γρήγορα και να επιστρέψει σε εσένα, και να βρει εύνοια μπροστά σου, και να του αποκατασταθούν οι ευλογίες που πρόσταξες να εκχύνονται επάνω σε εκείνους που θα σε προσκυνούν μέσα στον οίκο σου.

22 Και σου ζητάμε, Άγιε Πατέρα, να μπορέσουν οι υπηρέτες σου να πορευτούν από αυτό τον οίκο οπλισμένοι με τη δύναμή σου, και να είναι το όνομά σου επάνω τους, και η δόξα σου να είναι γύρω τους, και οι άγγελοί σου να τους οδηγούν.

23 Και από αυτό το μέρος να φέρουν εξαιρετικά σπουδαία και ένδοξα νέα, με ειλικρίνεια, μέχρι τα πέρατα της γης, ώστε να γνωρίσουν ότι αυτό είναι το έργο σου, και ότι άπλωσες το χέρι σου, για να εκπληρωθεί αυτό που έχεις πει με το στόμα των προφητών, σχετικά με τις τελευταίες ημέρες.

24 Σου ζητάμε, Άγιε Πατέρα, να καθορίσεις τους ανθρώπους που θα προσκυνούν και με τιμή θα κατέχουν όνομα και θέση σε αυτό τον οίκο σου, σε όλες τις γενιές και για την αιωνιότητα.

25 Ώστε κανένα όπλο που στρέφεται εναντίον τους να μην ευημερήσει. Ώστε όποιος σκάβει λάκκο για αυτούς, να πέσει μέσα ο ίδιος.

26 Ώστε καμία συνωμοσία ανομίας να μην έχει δύναμη να υψωθεί και να υπερισχύσει του λαού σου, επάνω στον οποίο θα θέσεις το όνομά σου σε αυτόν τον οίκο.

27 Και αν κάποιος λαός ξεσηκωθεί εναντίον αυτού του λαού, ο θυμός σου ας εξαφθεί εναντίον τους.

28 Και αν πλήξουν αυτόν τον λαό, θα τους πλήξεις. Θα πολεμήσεις για τον λαό σου όπως έκανες την ημέρα της μάχης, ώστε να ελευθερωθούν από τα χέρια όλων των εχθρών τους.

29 Σου ζητάμε, Άγιε Πατέρα, να αποστομώσεις και να αιφνιδιάσεις και να προκαλέσεις ντροπή και σύγχυση σε όλους εκείνους που έχουν διαδώσει ψεύτικες πληροφορίες σε τόπους μακρινούς, στον κόσμο όλο, εναντίον του υπηρέτη ή των υπηρετών σου, εάν δεν μετανοήσουν, όταν το αιώνιο το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί στα αυτιά τους.

30 Και όλα τα έργα τους να καταστραφούν, και να παρασυρθούν από το χαλάζι, και από τις κρίσεις που θα στείλεις επάνω τους στον θυμό σου, ώστε να μπει ένα τέλος στα ψέματα και τις συκοφαντίες εναντίον του λαού σου.

31 Γιατί γνωρίζεις, Κύριε, ότι οι υπηρέτες σου υπήρξαν αθώοι ενώπιόν σου, καταθέτοντας μαρτυρία για το όνομά σου, για το οποίο υπέστησαν όλα αυτά.

32 Επομένως, ικετεύουμε ενώπιόν σου για πλήρη και ολοκληρωτική απελευθέρωση από αυτόν τον ζυγό.

33 Λύσε τον, Κύριε, λύσε τον από τον τράχηλο των υπηρετών σου, με τη δύναμή σου, ώστε να εγερθούμε ανάμεσα σε τούτη τη γενιά και να εκτελέσουμε το έργο σου.

34 Ω Ιεχωβά, ελέησε αυτόν τον λαό, και καθώς όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν, συγχώρησε τις παραβάσεις του λαού σου και ας σβηστούν για πάντα.

35 Με δύναμη από ψηλά ας επισφραγιστεί το χρίσμα επάνω σε αυτούς που τελούν διακονία.

36 Ας εκπληρωθεί σε αυτούς, όπως και σε εκείνους την ημέρα της Πεντηκοστής. Ας εκχυθεί επάνω στον λαό σου το χάρισμα των γλωσσών, σαν γλώσσες διχαλωτές από φωτιά, και η διερμηνεία τους.

37 Και ας γεμίσει ο οίκος σου με τη δική σου δόξα, σαν με ισχυρό ορμητικό άνεμο.

38 Θέσε επάνω στους υπηρέτες σου τη μαρτυρία της διαθήκης, ώστε όταν βγαίνουν και διακηρύσσουν τον λόγο σου, να μπορούν να σφραγίσουν τον νόμο, και να προετοιμάσουν τις καρδιές των αγίων σου για όλες εκείνες τις κρίσεις που πρόκειται να στείλεις, μέσα στην οργή σου, επάνω στους κατοίκους της γης, εξαιτίας των παραβάσεών τους, ώστε ο λαός σου να μην λιποψυχήσει την ημέρα της θλίψης.

39 Και σε οποιαδήποτε πόλη εισέλθουν οι υπηρέτες σου, και ο λαός αυτής της πόλης δεχθεί τη μαρτυρία τους, ας είναι η ειρήνη σου και η σωτηρία σου επάνω σε εκείνη την πόλη. Ώστε να συναθροιστούν έξω από εκείνη την πόλη οι δίκαιοι, για να καταφθάσουν στη Σιών ή στους πασσάλους της, στους τόπους που εσύ όρισες, με τραγούδια αιώνιας αγαλλίασης.

40 Και μέχρι να επιτευχθεί αυτό, ας μην πέσουν οι κρίσεις σου επάνω σε εκείνη την πόλη.

41 Και σε οποιαδήποτε πόλη εισέλθουν οι υπηρέτες σου, και ο λαός εκείνης της πόλης δεν δεχθεί τη μαρτυρία των υπηρετών σου, και οι υπηρέτες σου τους προειδοποιήσουν να σώσουν τον εαυτό τους από αυτήν τη διεστραμμένη γενιά, ας γίνει επάνω σε εκείνη την πόλη όπως εσύ μίλησες με το στόμα των προφητών σου.

42 Όμως, ελευθέρωσε, ω Ιεχωβά, σε παρακαλούμε, τους υπηρέτες σου από τα χέρια τους, και καθάρισέ τους από το αίμα τους.

43 Ω Κύριε, δεν χαιρόμαστε με την καταστροφή των συνανθρώπων μας. Οι ψυχές τους είναι πολύτιμες ενώπιόν σου.

44 Αλλά ο λόγος σου πρέπει να εκπληρωθεί. Βοήθησε τους υπηρέτες σου να πουν, υποβοηθούμενοι από τη δική σου χάρη: Ας γίνει το θέλημά Σου, ω Κύριε, και όχι το δικό μας.

45 Γνωρίζουμε ότι έχεις πει με το στόμα των προφητών σου τρομερά πράγματα για τους ανόμους, κατά τις τελευταίες ημέρες – ότι θα εκχύσεις τις κρίσεις σου, που θα είναι αμέτρητες.

46 Επομένως, ω Κύριε, ελευθέρωσε τον λαό σου από τη συμφορά των ανόμων. Επίτρεψε στους υπηρέτες σου να σφραγίσουν τον νόμο και να δέσουν τη μαρτυρία, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την ημέρα της καύσης.

47 Σου ζητάμε, Άγιε Πατέρα, να θυμάσαι εκείνους που εκδιώχθηκαν από τα εδάφη της κληρονομιάς τους από τους κατοίκους της κομητείας Τζάκσον στο Μιζούρι, και να λύσεις, ω Κύριε, αυτόν τον ζυγό της θλίψης που τους έχει επιβληθεί.

48 Εσύ γνωρίζεις Κύριε, ότι έχουν καταπιεστεί και υποφέρει πολύ από άνομους ανθρώπους. Και οι καρδιές μας ξεχειλίζουν από πόνο, για τα δυσβάσταχτα βάρη τους.

49 Ω Κύριε, πόσο ακόμα θα αφήνεις τούτος ο λαός να υπομένει αυτήν την ταλαιπωρία, και τις κραυγές των αθώων τους να ανεβαίνουν στα αυτιά σου, και το αίμα τους να χύνεται ως μαρτυρία ενώπιόν σου, και να μην φανερώνεις τη δική σου μαρτυρία για χάρη τους;

50 Ευσπλαχνίσου, ω Κύριε, τον άνομο όχλο που εκδίωξε τον λαό σου, ώστε να πάψουν να αφανίζουν και ώστε να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, εάν μπορεί να βρεθεί μετάνοια.

51 Αλλά αν δεν το κάνουν, γύμνωσε τον βραχίονά σου, Κύριε, και λύτρωσε αυτήν που εσύ όρισες ως Σιών προς τον λαό σου.

52 Και αν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, για να μην αποτύχει ο σκοπός του λαού σου ενώπιόν σου, ας ανάψει ο θυμός σου και η αγανάκτησή σου ας πέσει επάνω τους ώστε να αφανιστούν, τόσο ρίζα όσο και κλαδιά, κάτω από τους ουρανούς.

53 Αλλά εφόσον μετανοήσουν, εσύ είσαι μεγαλόψυχος και ελεήμων και θα αποστρέψεις την οργή σου όταν αντικρύσεις το πρόσωπο του Κεχρισμένου σου.

54 Ευσπλαχνίσου, ω Κύριε, όλα τα έθνη της γης. Ευσπλαχνίσου τους ηγέτες της χώρας μας. Είθε εκείνες οι αρχές, τις οποίες οι πατέρες μας υπερασπίστηκαν με τιμή και αξιοπρέπεια, δηλαδή, το Σύνταγμα της χώρας μας, να εδραιωθούν για πάντα.

55 Θυμήσου τους βασιλιάδες, τους πρίγκιπες, τους ευγενείς και τους τρανούς της γης, και όλους τους λαούς, και τις εκκλησίες, όλους τους φτωχούς, τους απόρους και τους κατατρεγμένους της γης.

56 Ώστε να μαλακώσουν οι καρδιές τους, όταν οι υπηρέτες σου εξέλθουν από τον οίκο σου, ω Ιεχωβά, για να καταθέσουν μαρτυρία για το όνομά σου. Ώστε οι προκαταλήψεις τους να υποχωρήσουν μπροστά στην αλήθεια, και ο λαός σου να βρει εύνοια ενώπιον όλων.

57 Ώστε να μάθουν σε όλα τα πέρατα της γης ότι εμείς, οι υπηρέτες σου, έχουμε ακούσει τη φωνή σου, και ότι εσύ μας έστειλες.

58 Ώστε από αυτά, οι υπηρέτες σου, οι γιοι του Ιακώβ, να συναθροίσουν τους δικαίους για να χτίσουν μία άγια πόλη στο όνομά σου, όπως εσύ τους έχεις προστάξει.

59 Σου ζητάμε να ορίσεις στη Σιών κι άλλους πασσάλους, εκτός αυτού του ενός που έχεις ορίσει, ώστε η συνάθροιση του λαού σου να συνεχιστεί με μεγάλη δύναμη και μεγαλοπρέπεια, ώστε το έργο σου να συντομεύσει μέσα σε χρηστότητα.

60 Λοιπόν αυτά τα λόγια, ω Κύριε, έχουμε πει μπροστά σου, σχετικά με τις αποκαλύψεις και τις εντολές που μας έχεις δώσει, οι οποίες αφορούν τους Εθνικούς.

61 Όμως εσύ γνωρίζεις ότι έχεις μεγάλη αγάπη για τα τέκνα του Ιακώβ, τα οποία έχουν διασκορπιστεί επάνω στα όρη για πολύ καιρό, μέσα σε συννεφιασμένη και σκοτεινή ημέρα.

62 Σου ζητάμε λοιπόν να ευσπλαχνιστείς τα τέκνα του Ιακώβ, ώστε η Ιερουσαλήμ, από αυτήν την ώρα, να αρχίσει να λυτρώνεται.

63 Και ο ζυγός της δουλείας να αρχίσει να λύνεται από τον οίκο του Δαβίδ.

64 Και τα τέκνα του Ιούδα να αρχίσουν να επιστρέφουν στους τόπους που εσύ έδωσες στον Αβραάμ, τον πατέρα τους.

65 Και κάνε ώστε το υπόλειμμα του Ιακώβ, το οποίο είναι καταραμένο και έχει παταχθεί εξαιτίας της παράβασής του, να μεταστραφεί από την άγρια και ανήμερη κατάστασή του στην πληρότητα του αιώνιου Ευαγγελίου.

66 Για να καταθέσουν τα όπλα της αιματοχυσίας, και να πάψουν τις εξεγέρσεις τους.

67 Και είθε όλα τα διάσπαρτα υπολείμματα του Ισραήλ, που έχουν εκδιωχθεί στα πέρατα της γης, να αποκτήσουν γνώση της αλήθειας, να πιστέψουν στον Μεσσία και να λυτρωθούν από την καταπίεση, και να αγαλλιάσουν ενώπιόν σου.

68 Ω Κύριε, θυμήσου τον υπηρέτη σου Τζόζεφ Σμιθ, τον νεότερο, και όλες τις ταλαιπωρίες και τις διώξεις του –πώς σύναψε διαθήκες με τον Ιεχωβά, και ορκίστηκε σε εσένα, Ω Παντοδύναμε Θεέ του Ιακώβ– και τις εντολές που έδωσες σε αυτόν, και ότι προσπάθησε ειλικρινά να κάνει το θέλημά σου.

69 Ευσπλαχνίσου ω Κύριε, τη σύζυγο και τα παιδιά του, για να υπερυψωθούν στην παρουσία σου, και να διαφυλαχθούν από το πατρικό σου χέρι.

70 Ευσπλαχνίσου όλους τους στενούς συγγενείς τους, ώστε οι προκαταλήψεις τους να διαλυθούν και να σαρωθούν όπως σε πλημμύρα. Για να μπορέσουν να μεταστραφούν και να λυτρωθούν μαζί με τον Ισραήλ, και να ξέρουν ότι εσύ είσαι Θεός.

71 Θυμήσου, ω Κύριε, τους προέδρους, δηλαδή όλους τους προέδρους της Εκκλησίας σου, που το δεξί σου χέρι μπορεί να τους υπερυψώσει, μαζί με όλη τους την οικογένεια και τους στενούς συγγενείς τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν και να τα θυμούνται αιώνια από γενιά σε γενιά.

72 Θυμήσου όλη την Εκκλησία σου, ω Κύριε, μαζί με όλες τις οικογένειές τους, και όλους τους στενούς συγγενείς τους, με όλους τους αρρώστους και ταλαιπωρημένους, με όλους τους φτωχούς και τους ταπεινούς της γης. Ώστε το βασίλειο, το οποίο έχεις εσύ δημιουργήσει χωρίς χέρια, να γίνει ένα μεγάλο βουνό και να γεμίσει ολόκληρη τη γη.

73 Ώστε να βγει η Εκκλησία σου από την έρημο του σκότους, και να λάμψει όμορφη σαν τη σελήνη, φωτεινή σαν τον ήλιο, και φοβερή σαν στρατός με λάβαρα.

74 Και να στολιστεί σαν νύφη για την ημέρα εκείνη που εσύ θα αποκαλύψεις τους ουρανούς, και θα αναγκάσεις τα βουνά να διαλυθούν στην παρουσία σου, και τις κοιλάδες να υπερυψωθούν, τα τραχιά μέρη να γίνουν ομαλά· ώστε η δόξα σου να γεμίσει τη γη.

75 Ώστε όταν η σάλπιγγα ηχήσει για τους νεκρούς, θα αναληφθούμε με σύννεφο για να σε συναντήσουμε, για να είμαστε παντοτινά μαζί με τον Κύριο.

76 Για να είναι τα ενδύματά μας καθαρά, για να ντυθούμε με χιτώνες χρηστότητας, με βάγια στα χέρια μας, και στεφάνια δόξας στο κεφάλι μας, και θα δρέψουμε αιώνια χαρά για όλα τα δεινά μας.

77 Ω Κύριε Παντοκράτορα, εισάκουσε αυτές τις παρακλήσεις μας, και απάντησέ μας από τους ουρανούς, την άγια κατοικία σου, όπου κάθεσαι στον θρόνο σου με δόξα, τιμή, δύναμη, μεγαλοπρέπεια, ισχύ, κυριαρχία, αλήθεια, δικαιοσύνη, κρίση, ευσπλαχνία και απεραντοσύνη πληρότητας, στους αιώνες των αιώνων.

78 Ω εισάκουσε, ω εισάκουσε, ω εισάκουσέ μας, Κύριε! Και απάντησε αυτές τις παρακλήσεις και δέξου την αφιέρωση αυτού του οίκου προς εσένα, το έργο των χεριών μας, τον οποίο οικοδομήσαμε στο όνομά σου.

79 Και επίσης θέσε επάνω σε αυτή την Εκκλησία το όνομά σου. Και βοήθησέ μας με τη δύναμη του Πνεύματός σου, για να σμίξουν οι φωνές μας μαζί με εκείνα τα φωτεινά, λαμπερά σεραφείμ γύρω από τον θρόνο σου, σε δοξαστικές επευφημίες, υμνώντας Ωσαννά στον Θεό και τον Αμνό!

80 Και ετούτοι οι χρισμένοι σου, ας ενδυθούν με σωτηρία, και οι άγιοί σου ας αγάλλονται. Αμήν και Αμήν.