P a M
  Footnotes

  Ko te
  Pukapuka a Moromona

  He Whakaaturanga Mai Ano
  Na Ihu Karaiti

  Niu Tireni:
  He mea ta na te Business Printing Works, Akarana.

  He mea panui na te Hahi o Ihu Karaiti o te Hunga Tapu o
  NGA Ra o Muri Nei.

  1918.

  Published by
  The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

  Salt Lake City, Utah, USA

  First English Edition published in
  1830

  He Mea Whakamaori Mai Ki Te Reo Ingarihi E
  Hohepa Mete, Tamaiti.