Ákára ihu-akwụkwọ
  Footnotes

  Akwụkwọ
  nke
  Mọmọn

  Ịgba-Ama
  Ọzọ
  Nke
  Jisus Kraịst

  E Bipụtara Site N’aka
  Nzukọ nke Jisus Kraịst
  nke Ndị-nsọ Ụbọchị-ikpeazụ a

  Salt Lake City, Utah, Usa 2006