Pühakirjad
tiitelleht
eelmine järgmine

Mormoni
Raamat

Teine testament
Jeesusest Kristusest

Välja andnud
Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kirik

USA, Utah, Salt Lake City 2011