Pühakirjad
  Mormoni Raamatu tiitelleht
  Joonealused märkused
  Theme

  Mormoni Raamat

  Mormoni käega
  plaatidele kirjutatud aruanne
  Võetud Nefi plaatidelt

  Mispärast, see on lühendus Nefi rahva ja ka laamanlaste ülestähendusest – Kirjutatud laamanlastele, kes on Iisraeli koja jääk, ja samuti juudile ja paganale – Kirjutatud käsu kohaselt ning samuti prohvetliku kuulutamise ja ilmutuse vaimus – Kirjutatud ja kinni pitseeritud ning Issanda hoole alla peidetud, et neid ei hävitataks – Et tulla Jumala anni ja väega esile selle tõlkimiseks – Moroni käega kinni pitseeritud ja Issanda hoole alla peidetud, et ettenähtud ajal paganate kaudu esile tulla – Nende tõlkimiseks Jumala anniga.

  Lühendus võetud ka Eteri raamatust, mis on ülestähendus Jeredi rahvast, kes hajutati ajal, mil Issand segas inimeste keele, kui nad ehitasid torni, et saada taevasse – Selleks, et näidata Iisraeli koja jäägile, milliseid suuri asju on Issand teinud nende isadele, ja et nad võiksid teada Issanda lepinguid, et nad ei ole mitte igaveseks kõrvale heidetud – Ja samuti juudi ja pagana veenmiseks, et Jeesus on Kristus, Igavene Jumal, kes teeb end ilmsiks kõikidele rahvastele – Ja nüüd, kui selles on vigu, siis on need inimeste vead; mispärast, ärge mõistke hukka Jumala asju, et teid võidaks leida plekita Kristuse kohtujärje ees.

  Joseph Smith noorema
  originaaltõlge plaatidelt inglise keelde

  Esimene ingliskeelne trükk anti välja
  USAs New Yorgi osariigis Palmyras 1830. aastal