faqja e titullit
  Footnotes
  Theme

  Libri
  i
  Mormonit

  Një Dëshmi
  Tjetër
  e
  Jezu Krishtit

  Botuar nga
  Kisha e Jezu Krishtit
  e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

  Salt Lake City, Utah, U.S.A.