Mosia 1
  Footnotes
  Theme

  Cartea lui Mosia

  Capitolul 1

  Regele Beniamin îi învaţă pe fiii săi limba şi profeţiile strămoşilor lor—Religia şi civilizaţia lor au fost păstrate datorită cronicilor păstrate pe diferite plăci—Mosia este ales ca rege şi i se dau în îngrijire cronicile şi alte lucruri. Circa 130–124 î.H.

  1 Şi acum nu mai erau conflicte în toată aţara lui Zarahemla, printre toate popoarele care aparţineau regelui Beniamin, aşa încât regele Beniamin a avut pace continuă până la sfârşitul zilelor sale.

  2 Şi s-a întâmplat că el a avut trei fii; şi le-a dat numele de Mosia, Helorum şi Helaman. Şi a făcut ca ei să fie aînvăţaţi în toate blimbile strămoşilor lor pentru ca astfel să devină oameni cu înţelegere; şi pentru ca să poată şti despre profeţiile care au fost grăite de gurile strămoşilor lor, care le-au fost date lor de mâna Domnului.

  3 Şi el, de asemenea, i-a învăţat cu privire la cronicile care erau gravate pe plăcile de aramă, zicând: Fiii mei, doresc ca voi să vă aduceţi aminte că, dacă nu ar fi fost aceste aplăci, care conţin aceste cronici şi aceste porunci, noi ar fi trebuit să suferim în bnecunoaştere, chiar şi azi, neştiind tainele lui Dumnezeu.

  4 Căci nu ar fi fost posibil ca strămoşul nostru, Lehi, să-şi fi putut aduce aminte de toate lucrurile acestea, să-i înveţe pe copiii săi, dacă nu ar fi existat ajutorul acestor plăci; căci fiind învăţat în alimba Egiptenilor, el putea să citească aceste inscripţii şi să-i înveţe pe copiii săi, pentru ca astfel aceştia să-i poată învaţă pe copiii lor, îndeplinind astfel poruncile lui Dumnezeu, chiar până în timpul de azi.

  5 Eu vă spun vouă, fiii mei, dacă nu ar fi fost aceste lucruri, care au fost ţinute şi apăstrate de mâna lui Dumnezeu, pentru ca noi să putem bciti şi să înţelegem ctainele Lui şi să avem poruncile Lui întotdeauna în faţa ochilor noştri, chiar şi strămoşii noştri ar fi rătăcit în necredinţă, iar noi am fi fost la fel ca şi fraţii noştri, lamaniţii, care nu ştiu nimic despre aceste lucruri şi nici nu cred în ele atunci când le învaţă, din cauza dtradiţiilor strămoşilor lor, care nu sunt corecte.

  6 O, fiii mei, doresc ca voi să vă aduceţi aminte că aceste vorbe sunt adevărate şi, de asemenea, că aceste cronici sunt aadevărate. Şi iată, de asemenea, plăcile lui Nefi, care conţin cronicile şi vorbele strămoşilor noştri din timpul când ei au plecat din Ierusalim şi până acum, iar ele sunt adevărate; şi putem şti cu siguranţă că ele sunt adevărate, pentru că noi le avem în faţa ochilor noştri.

  7 Şi acum, fiii mei, doresc ca voi să vă aduceţi aminte să le acercetaţi cu sârguinţă pentru ca să puteţi profita de ele; şi doresc ca să bţineţi poruncile lui Dumnezeu ca să cprosperaţi în ţară, după dfăgăduielile pe care Domnul le-a făcut strămoşilor noştri.

  8 Şi multe alte lucruri i-a învăţat regele Beniamin pe fiii săi, care nu sunt scrise în această carte.

  9 Şi s-a întâmplat că, după ce regele Beniamin a terminat să-i înveţe pe fiii săi, el a îmbătrânit şi a văzut că foarte curând trebuia să se ducă pe calea pe care merge toată lumea; de aceea, a crezut că era potrivit să dea împărăţia unuia dintre fiii săi.

  10 De aceea, a făcut ca Mosia să fie adus în faţa lui; şi acestea sunt cuvintele pe care i le-a spus, zicând: Fiul meu, doresc ca tu să dai de veste în toată ţara aceasta, către tot poporul acesta, sau apoporul lui Zarahemla, şi către poporul lui Mosia care locuieşte în ţară, ca ele să se adune; căci mâine voi proclama cu gura mea, că tu eşti bregele şi conducătorul acestui popor pe care Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat.

  11 Şi mai mult, voi da acestui popor un anume ca ei să se deosebească de toate popoarele pe care Domnul Dumnezeu le-a adus afară din ţara Ierusalimului; şi fac aceasta pentru că el a fost un popor sârguincios în ţinerea poruncilor Domnului.

  12 Şi eu le dau un nume care nu va fi şters niciodată, decât dacă aceasta se va întâmpla prin anelegiuiri.

  13 Da, şi mai mult, vă spun vouă că, dacă acest popor foarte favorizat al Domnului va cădea în anelegiuire şi va deveni un popor păcătos şi curvar, atunci Domnul îl va abandona pentru ca el să devină bslab ca şi fraţii lui; şi El nu-i va mai cpăstra cu puterea Sa fără pereche şi minunată, aşa cum i-a păstrat pe strămoşii noştri.

  14 Căci aşa vă spun vouă că, dacă El nu şi-ar fi întins braţul pentru păstrarea strămoşilor noştri, aceştia ar fi căzut în mâinile lamaniţilor şi ar fi devenit victimele urii lor.

  15 Şi s-a întâmplat că, după ce regele Beniamin a terminat de spus acestea către fiul său, el i-a încredinţat toate treburile împărăţiei.

  16 Şi mai mult, el i-a încredinţat şi cronicile care erau gravate pe aplăcile de aramă; şi, de asemenea, plăcile lui Nefi; şi, de asemenea, bsabia lui Laban şi cglobul, sau îndrumătorul, care i-a condus pe strămoşii noştri prin pustiu, care era făcut de mâna Domnului pentru ca ei să poată fi conduşi, fiecare după atenţia şi sârguinţa pe care i-au dat-o Lui.

  17 De aceea, cum ei erau necredincioşi, nu au prosperat şi nici nu au progresat în călătoria lor, ci au fost amânaţi înapoi şi au atras mânia lui Dumnezeu asupra lor; şi de aceea, au fost loviţi cu foamete şi suferinţe ca să-i aţâţe pentru amintirea datoriilor lor.

  18 Şi acum, s-a întâmplat că Mosia s-a dus şi a făcut aşa cum tatăl său i-a poruncit şi a proclamat către toate popoarele care erau în ţara lui Zarahemla, că ele trebuia să se adune laolaltă şi să meargă sus la templu ca să audă cuvintele pe care tatăl său trebuia să le spună către ei.