Schriften
Moroni 5

Hoofdstuk 5

Een uiteenzetting van de manier waarop de avondmaalswijn wordt bediend. Ongeveer 401–421 n.C.

1 De awijze waarop de wijn werd bediend — Zie, zij namen de beker en zeiden:

2 O God, eeuwige Vader, wij vragen U in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, deze awijn te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen die ervan drinken, opdat zij het mogen doen ter bgedachtenis van het bloed van uw Zoon dat voor hen is vergoten, opdat zij U, o God, eeuwige Vader, mogen betuigen dat zij Hem altijd indachtig zijn, opdat zij zijn Geest bij zich mogen hebben. Amen.