Skrifterne
Moronis Bog 10
forrige


Kapitel 10

Et vidnesbyrd om Mormons Bog fås ved Helligåndens kraft – Åndens gaver gives de trofaste – Åndelige gaver følger altid tro – Moronis ord taler fra støvet – Kom til Kristus, bliv fuldkommengjort i ham, og helliggør jeres sjæl. Omkring 421 e.Kr.

1 Se, jeg, Moroni, skriver noget af det, der synes mig godt; og jeg skriver til mine brødre alamanitterne; og jeg vil, at de skal vide, at der er gået mere end fire hundrede og tyve år, siden tegnet på Kristi komme blev givet.

2 Og jeg aforsegler disse optegnelser, efter at jeg har talt nogle få formaningsord til jer.

3 Se, jeg vil formane jer til, at I, når I læser dette, hvis Gud anser det for víst, at I læser det, at I husker på, hvor barmhjertig Herren har været mod menneskenes børn fra Adams skabelse helt op til den tid, da I modtager dette, og agrunder over det i bhjertet.

4 Og når I modtager dette, vil jeg formane jer til, at I aspørger Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om bikke dette er sandt; og hvis I spørger af et coprigtigt hjerte, med doprigtig hensigt, idet I har etro på Kristus, så vil han ftilkendegive gsandheden af det for jer ved Helligåndens kraft.

5 Og ved Helligåndens kraft kan I akende bsandheden af alt.

6 Og hvad som helst, der er godt, er retfærdigt og sandt; derfor forkaster intet, der er godt, Kristus, men erkender, at han er til.

7 Og ved Helligåndens kraft kan I erfare, at han er til; derfor vil jeg formane jer til, at I ikke forkaster Guds kraft, for han virker ved kraft ai forhold til menneskenes børns tro på samme måde i dag og i morgen og for evigt.

8 Og videre, mine brødre, formaner jeg jer til, at I ikke forkaster Guds agaver, for de er mange, og de kommer fra den samme Gud. Og der er bforskellige måder, hvorpå disse gaver bliver givet, men det er den samme Gud, som virker i alt og alle; og de bliver givet ved Guds Ånds tilkendegivelser til menneskene for at gavne dem.

9 For se, atil én er det givet ved Guds Ånd, at han kan bundervise i visdomsord;

10 og til en anden, at han kan undervise i kundskabsord ved samme Ånd;

11 og til en anden overordentlig stor atro; og til en anden bhelbredelsens gaver ved samme Ånd;

12 og videre, til en anden, at han kan udvirke mægtige amirakler;

13 og videre, til en anden, at han kan profetere om alt;

14 og videre, til en anden at se engle og betjenende ånder;

15 og videre, til en anden alle slags tungemål;

16 og videre, til en anden oversættelse af sprog og af forskellige slags atungemål.

17 Og alle disse gaver gives ved Kristi Ånd; og de bliver hvert enkelt menneske til del efter hans ønske.

18 Og jeg vil formane jer til, mine elskede brødre, at I husker, at aenhver god gave kommer fra Kristus.

19 Og jeg vil formane jer til, mine elskede brødre, at I husker, at han er den asamme i går, i dag og for evigt, og at alle disse gaver, hvorom jeg har talt, og som er åndelige, aldrig, så længe verden står, bliver taget bort, kun som følge af menneskenes børns bvantro.

20 Derfor må der være atro; og hvis der må være tro, må der også være håb; og hvis der må være håb, må der også være næstekærlighed.

21 Og medmindre I nærer anæstekærlighed, kan I på ingen måde blive frelst i Guds rige; ej heller kan I blive frelst i Guds rige, hvis I ikke har tro; ej heller kan I, hvis I intet håb har.

22 Og hvis I intet håb har, må I nødvendigvis være fortvivlede; og fortvivlelse skyldes ugudelighed.

23 Og Kristus sagde i sandhed til vore fædre: aHvis I har tro, kan I gøre alt, der er tjenligt for mig.

24 Og se, jeg taler til alle jordens ender: At hvis den dag kommer, da Guds kraft og gaver bliver taget bort fra jer, da sker det a grund af bvantro.

25 Og ve menneskenes børn, hvis det er tilfældet, for så er der aingen blandt jer, som gør godt, nej, ikke én. For hvis der er én blandt jer, som gør godt, gør han det ved Guds kraft og gaver.

26 Og ve dem, som gør, at dette bliver taget bort, og dør, for de adør i deres bsynder, og de kan ikke blive frelst i Guds rige; og jeg siger det i overensstemmelse med Kristi ord; og jeg lyver ikke.

27 Og jeg formaner jer til at erindre dette; for tiden kommer snart, da I skal vide, at jeg ikke lyver, for I skal se mig ved Guds domstol; og Gud Herren skal sige til jer: Kundgjorde jeg ikke for jer mine aord, som blev skrevet af denne mand, ligesom en, der bråber fra de døde, ja, som en, der taler fra cstøvet?

28 Jeg kundgør dette, for at profetierne kan blive opfyldt. Og se, de skal udgå af den evige Guds mund; og hans ord skal ahvisle frem fra slægtled til slægtled.

29 Og Gud skal vise jer, at det, som jeg har skrevet, er sandt.

30 Og atter vil jeg formane jer til, at I akommer til Kristus og griber fat i enhver god gave, og bikke rører den onde gave, ej heller det urene.

31 Og avågn op, og rejs dig af støvet, o Jerusalem; ja, og ifør dig dine smukke klæder, o bZions datter; og cforstærk dine dstave, og udvid dine grænser for evigt, så du eikke mere skal blive blandet med andre, så den evige Faders pagter, som han har sluttet med dig, o Israels hus, må blive opfyldt.

32 Ja, akom til Kristus, og bliv bfuldkommengjort i ham, og fornægt jer selv al gudløshed; og hvis I fornægter jer selv al gudløshed og celsker Gud af al jeres kraft, sind og styrke, da er hans nåde tilstrækkelig for jer, så I ved hans nåde kan blive fuldkomne i Kristus; og hvis I ved Guds dnåde er fuldkomne i Kristus, kan I ingenlunde fornægte Guds kraft.

33 Og videre, hvis I ved Guds nåde er fuldkomne i Kristus og ikke fornægter hans kraft, da er I ahelliggjort i Kristus ved Guds nåde gennem udgydelsen af Kristi bblod, hvilket er i Faderens pagt til jeres synders cforladelse, så I bliver dhellige, uden plet.

34 Og nu byder jeg alle farvel. Jeg går snart bort for at ahvile i Guds bparadis, indtil min cånd og mit legeme igen dforener sig, og jeg bliver ført sejrrig gennem eluften for at møde jer for den mægtige fJahves gbehagelige domstol, for den Evige hDommer over både levende og døde. Amen.

Slut