Pyhät kirjoitukset
Jaakob 6
edellinen seuraava

Luku 6

Herra pelastaa Israelin viimeisinä aikoina. Maailma poltetaan tulella. Ihmisten täytyy seurata Kristusta välttyäkseen tuli- ja tulikivijärveltä. Noin 544–421 eKr.

1 Ja nyt, katso, veljeni, kuten sanoin teille, että profetoisin, katso, tämä on profetiani – että se, mitä tämä profeetta aSenos puhui Israelin huoneesta verraten sitä jaloon oliivipuuhun, on varmasti tapahtuva.

2 Ja se päivä, jolloin hän ojentaa kätensä vielä toisen kerran apelastaakseen kansansa, on se päivä, niin, nimittäin viimeinen kerta, jolloin Herran bpalvelijat lähtevät hänen cvoimassaan dravitsemaan ja leikkaamaan hänen eviinitarhaansa; ja sen jälkeen floppu tulee pian.

3 Ja kuinka siunattuja ovatkaan ne, jotka ovat tehneet uutterasti työtä hänen viinitarhassaan; ja kuinka kirottuja ovatkaan ne, jotka karkotetaan omaan paikkaansa! Ja maailma apoltetaan tulella.

4 Ja kuinka armollinen onkaan meidän Jumalamme meille, sillä hän muistaa aIsraelin huoneen, sekä juuret että oksat; ja hän ojentaa sille bkäsiään kaiken päivää; ja se on cuppiniskaista ja vastustelevaa kansaa; mutta kaikki, jotka eivät paaduta sydäntään, pelastuvat Jumalan valtakuntaan.

5 Sen vuoksi, rakkaat veljeni, minä pyydän teitä vakavin sanoin, että tekisitte parannuksen ja tulisitte täysin vilpittömin sydämin ja apysyisitte uskollisina Jumalalle, niin kuin hän on uskollinen teille. Ja niin kauan kuin hänen armonsa bkäsivarsi on ojennettuna teitä kohti päivän valossa, älkää paaduttako sydäntänne.

6 Niin, jos te tänään kuulette hänen ääntänsä, älkää paaduttako sydäntänne; sillä miksi haluatte akuolla?

7 Sillä katso, kun teitä on kaiken päivää ravittu Jumalan hyvällä sanalla, tahdotteko sen jälkeen tuottaa kelvotonta hedelmää, niin että teidät täytyy akaataa maahan ja heittää tuleen?

8 Katso, tahdotteko hylätä nämä sanat? Hylkäättekö profeettojen sanat, ja hylkäättekö kaikki ne sanat, jotka on puhuttu Kristuksesta, sen jälkeen kun niin monet ovat hänestä puhuneet, ja kiellättekö Kristuksen hyvän sanan ja Jumalan voiman ja Pyhän Hengen alahjan, ja sammutatteko Pyhän Hengen ja teettekö pilkkaa suuresta lunastussuunnitelmasta, joka on teitä varten laadittu?

9 Ettekö tiedä, että jos teette tämän, niin lunastuksen ja ylösnousemuksen voima, joka on Kristuksessa, saattaa teidät seisomaan häpeän ja kauhean asyyllisyyden vallassa Jumalan btuomioistuimen edessä?

10 Ja aoikeudenmukaisuuden voiman mukaisesti, sillä oikeudenmukaisuutta ei voida kieltää, teidän on mentävä siihen btuli- ja tulikivijärveen, jonka liekit ovat sammumattomat ja jonka savu kohoaa ylös aina ja ikuisesti, mikä tuli- ja tulikivijärvi on cloputon dpiina.

11 Oi rakkaat veljeni, tehkää siis parannus ja menkää sisälle aahtaasta portista ja kulkekaa eteenpäin sitä tietä, joka on kapea, kunnes saatte iankaikkisen elämän.

12 Oi, olkaa aviisaita; mitä muuta voin sanoa?

13 Lopuksi jätän teille jäähyväiset, kunnes kohtaan teidät Jumalan mieluisan tuomioistuimen edessä, joka tuomioistuin täyttää jumalattomat akauhealla kauhulla ja pelolla. Aamen.