Thánh Thư
Gia Cốp 3


Chương 3

Những ai có tấm lòng thanh khiết nhận được những lời êm ái của Thượng Đế—Sự ngay chính của Dân La Man vượt xa hơn sự ngay chính của dân Nê Phi—Gia Cốp cảnh cáo việc phải đề phòng tội thông dâm, dâm dật và mọi tội lỗi. Khoảng 544–421 trước T.C.

1 Nhưng này, tôi, Gia Cốp, muốn nói với các anh em là những người có tấm lòng thanh khiết. Hãy hướng về Thượng Đế với một tinh thần cương quyết, và hãy cầu nguyện lên Ngài với một đức tin nhiệt thành, rồi Ngài sẽ an ủi các anh em trong những lúc đau khổ của mình, Ngài sẽ biện minh cho trường hợp của các anh em, và sẽ giáng công lý xuống những kẻ muốn tìm cách hủy diệt các anh em.

2 Hỡi tất cả những ai có tấm lòng thanh khiết, hãy ngẩng đầu lên nhận những lời êm ái của Thượng Đế và thụ hưởng tình thương của Ngài, vì nếu các anh em có tinh thần vững chắc thì các anh em sẽ hưởng được điều đó mãi mãi.

3 Nhưng, khốn thay, khốn thay cho những kẻ không có tấm lòng thanh khiết, những kẻ ô uế trước mặt Thượng Đế ngày hôm nay; vì nếu các anh em không biết hối cải, thì xứ sở này sẽ bị rủa sả vì các anh em; và dân La Man là những người không ô uế như các anh em, vậy mà họ đã bị rủa sả nặng nề, thì chính họ lại là những người sẽ trừng phạt các anh em đến phải bị hủy diệt.

4 Và thời gian ấy sẽ đến rất mau, nếu các anh em không biết hối cải, họ sẽ chiếm đoạt hết đất đai thừa hưởng của các anh em, và Đức Chúa Trời sẽ dẫn những người ngay chính ra khỏi các anh em.

5 Này, dân La Man, là anh em của các anh em nhưng đã bị các anh em ghét bỏ vì sự ô uế và sự rủa sả đã xảy đến cho màu da của họ, lại là những người ngay chính hơn các anh em; vì họ không quên lệnh truyền Chúa đã ban cho tổ phụ chúng ta—đó là, chỉ được lấy một vợ, không được có hầu thiếp, và không được phạm tội tà dâm.

6 Và giờ đây, lệnh truyền này đã được họ cố gắng tuân giữ; vậy nên, nhờ cố gắng tuân giữ lệnh truyền này mà Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt họ, trái lại, Ngài sẽ thương xót họ; và một ngày kia, họ sẽ trở thành một dân tộc có phước.

7 Này, trong sắc dân ấy, chồng biết thương yêu vợ, vợ biết yêu thương chồng, và cả vợ lẫn chồng đều biết thương yêu con cái. Còn sự vô tín ngưỡng hay lòng thù hận của họ đối với các anh em chỉ vì sự bất chính của tổ phụ họ; vậy nên, trước mắt Đấng Sáng Tạo vĩ đại của các anh em, các anh em có tốt lành hơn họ chăng?

8 Hỡi các anh em, tôi sợ rằng, nếu các anh em không chịu hối cải tội lỗi của mình thì da của họ sẽ trắng hơn da của các anh em, khi các anh em cùng họ được dẫn đến trước ngai của Thượng Đế.

9 Vậy nên, tôi xin gửi tới các anh em một lệnh truyền, đó là lời của Thượng Đế, rằng các anh em chớ có thóa mạ họ nữa vì màu da ngăm đen của họ; và cũng chớ có thóa mạ họ vì sự ô uế của họ, mà trái lại các anh em phải nhớ đến sự ô uế của chính mình, và phải nhớ rằng sự ô uế của họ là do tổ phụ họ để lại.

10 Vậy nên, phải nghĩ đến con cháu mình, nghĩ tới việc các anh em đã làm đau khổ chúng vì gương xấu mà các anh em đã nêu ra; và hơn nữa, phải nhớ rằng, vì sự ô uế của mình mà các anh em có thể đưa con cháu mình đến chỗ diệt vong, và những tội lỗi của chúng sẽ chồng chất lên đầu các anh em vào ngày sau cùng.

11 Hỡi các anh em, hãy nghe những lời của tôi; hãy thức tỉnh những năng lực của tâm hồn mình; hãy đánh thức mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ triền miên của cõi chết; hãy cởi bỏ những đau đớn của ngục giới để khỏi phải trở thành quỷ sứ bị ném vào hồ lửa với diêm sinh tức là sự chết thứ hai vậy.

12 Và này, tôi, Gia Cốp còn nói nhiều điều khác nữa với dân Nê Phi, để cảnh cáo họ phải đề phòng tội thông dâmdâm dật cùng mọi tội lỗi khác, và nói cho họ biết những hậu quả ghê gớm của các tội lỗi đó.

13 Trên các bảng khắc này, tôi không thể ghi được tới một phần trăm những tiến trình của dân này, là một dân tộc giờ đây đã bắt đầu đông đúc; nhưng nhiều tiến trình của dân này, cùng những trận chiến, những cuộc tranh chấp, và triều đại các vua của họ, đều được ghi khắc trên những bảng khắc lớn hơn.

14 Những bảng khắc này được gọi là bảng khắc Gia Cốp, do bàn tay của Nê Phi làm ra. Tôi xin dứt lời.