Jakob 3
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 3

  De rene av hjertet mottar Guds behagelige ord — Lamanittenes rettferdighet overgår nephittenes — Jakob advarer mot hor, vellyst og enhver synd. Ca. 544–421 f.Kr.

  1 Men se, jeg, Jakob, vil tale til dere som er rene av hjertet. Se hen til Gud med fast besluttsomhet, og be til ham med overmåte stor tro. Han vil trøste dere i deres plager, og han vil tale deres sak og sende ned en rettferdig dom over dem som søker å ødelegge dere.

  2 Alle dere som er rene av hjertet, løft deres hoder og motta Guds behagelige ord, og nyt av hans kjærlighet, for det kan dere evig og alltid gjøre hvis deres sinn er aurokkelig.

  3 Men ve, ve dere som ikke er rene av hjertet, men som er aurene for Gud i dag. For hvis dere ikke omvender dere, blir landet forbannet for deres skyld, og lamanittene, som ikke er urene som dere, men likevel er bforbannet med en svær forbannelse, skal tukte dere så dere blir ødelagt.

  4 Og tiden kommer hastig da de skal ta deres arveland i besittelse hvis dere ikke omvender dere, og Gud Herren vil aføre de rettferdige bort fra dere.

  5 Se, deres brødre, lamanittene, som dere hater på grunn av deres urenhet og den forbannelse som er kommet over deres hud, er mer rettferdige enn dere. For de har ikke aglemt Herrens bud som ble gitt til vår far — om at de bare skulle ha én hustru og ingen medhustruer, og det skulle ikke bedrives hor blant dem.

  6 Og nå, dette bud er de nøye med å holde, og fordi de er nøye med å holde dette bud, vil Gud Herren ikke ødelegge dem, men vil være abarmhjertig mot dem, og en dag skal de bli et velsignet folk.

  7 Se, deres menn aelsker sine hustruer, og deres hustruer elsker sine menn. Deres menn og hustruer elsker sine barn, og deres vantro og hat mot dere skyldes deres fedres misgjerninger. Derfor, hvor mye bedre er dere enn dem i deres store Skapers øyne?

  8 Mine brødre, jeg er redd for at hvis dere ikke omvender dere fra deres synder, vil lamanittenes hud bli hvitere enn deres egen når dere sammen med dem skal føres frem for Guds trone.

  9 Derfor gir jeg dere en befaling, som er Guds ord, at dere ikke lenger spotter dem på grunn av deres mørke hud, heller ikke skal dere spotte dem fordi de er urene, men dere skal huske at dere selv er urene, og huske at de ble urene på grunn av sine fedre.

  10 Derfor skal dere huske deres egne abarn, hvordan dere har bedrøvet deres hjerter på grunn av det eksempel dere har vært for dem. Og husk også at dere, fordi dere er urene, kanskje fører deres egne barn inn i fortapelse. Og på den siste dag vil deres barns synder bli lagt på deres egne hoder.

  11 Mine brødre, lytt til mine ord, anvend alle deres sjels evner, ryst dere selv så dere kan avåkne opp fra dødens slummer, og løsriv dere fra bhelvetes pinsler så dere ikke blir cdjevelens engler og kastes i sjøen av ild og svovel, som er den annen ddød.

  12 Og nå talte jeg, Jakob, mange flere ting til Nephis folk, advarte dem mot ahor og bløsaktighet og allslags synd og fortalte dem om de grufulle konsekvenser av dem.

  13 Og bare en ørliten del av det som skjedde med dette folk som nå begynte å bli tallrikt, kan skrives på adisse platene. Men mye av det de gjorde, og deres kriger og deres stridigheter og det som skjedde mens deres konger regjerte, er skrevet på de største platene.

  14 Disse platene kalles Jakobs plater, og de ble laget ved Nephis hånd. Og jeg avslutter med å tale disse ord.