Helaman 9
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 9

  Mesagerii îl găsesc pe judecătorul-şef mort la scaunul de judecată—Ei sunt închişi, iar mai târziu eliberaţi—Prin inspiraţie, Nefi îl identifică pe Seantum ca fiind ucigaşul—Nefi este acceptat de către unii ca profet. Circa 23–21 î.H.

  1 Iată, acum s-a întâmplat că atunci când Nefi a vorbit aceste cuvinte, unii oameni care erau printre ei au alergat la scaunul de judecată; da, şi anume cinci erau cei care s-au dus; şi în timp ce se duceau, ei au spus unul către altul:

  2 Iată, acum noi vom afla cu siguranţă dacă acest om este profet şi dacă Dumnezeu i-a dat lui poruncă să ne profeţească nouă asemenea lucruri minunate. Iată, noi nu credem că el a făcut aceasta; da, nu credem că este profet; cu toate acestea, dacă lucrul acesta pe care l-a spus despre judecătorul-şef este adevărat, cum că el este mort, atunci noi vom crede că celelalte cuvinte pe care le-a vorbit sunt adevărate.

  3 Şi s-a întâmplat că au alergat din toate puterile lor şi au ajuns la scaunul de judecată; şi iată, judecătorul-şef era căzut la pământ şi azăcea în sângele său.

  4 Şi acum, iată, când ei au văzut aceasta, au fost uimiţi peste măsură într-atât, încât au căzut la pământ; căci ei nu au crezut cuvintele pe care Nefi le spusese despre judecătorul-şef.

  5 Dar acum, când au văzut, au crezut; şi frica a venit peste ei ca nu cumva toate judecăţile despre care Nefi vorbise să vină peste popor; de aceea, s-au cutremurat şi au căzut la pământ.

  6 Acum, imediat după ce judecătorul fusese ucis—el fiind înjunghiat de către fratele lui deghizat, acesta a fugit, iar slujitorii au alergat şi au spus poporului, ridicând un strigăt de moarte printre ei;

  7 Şi iată, poporul s-a adunat laolaltă la locul scaunului de judecată—şi iată, spre uimirea lor, ei i-au văzut pe acei cinci oameni care căzuseră la pământ.

  8 Şi acum iată, poporul nu ştia nimic despre mulţimea care se adunase laolaltă în agrădina lui Nefi; de aceea, ei au spus unul către altul: Aceşti oameni sunt ei oare aceia care l-au ucis pe judecător, iar Dumnezeu i-a lovit pe ei ca să nu poată fugi de noi.

  9 Şi s-a întâmplat că ei i-au prins şi i-au legat şi i-au aruncat în închisoare. Şi s-a trimis o veste peste graniţă spunând că judecătorul a fost ucis şi că ucigaşii au fost prinşi şi aruncaţi în închisoare.

  10 Şi s-a întâmplat că în dimineaţa următoare poporul s-a adunat laolaltă ca să jelească şi să apostească la înmormântarea marelui judecător-şef care fusese ucis.

  11 Şi astfel, de asemenea, acei judecători care erau în grădina lui Nefi şi care au auzit aceste cuvinte erau, de asemenea, adunaţi laolaltă la înmormântare.

  12 Şi s-a întâmplat că ei au cercetat în popor, zicând: Unde sunt cei cinci care au fost trimişi să cerceteze despre judecătorul şef dacă el era mort? Iar ei au răspuns, zicând: Despre cei cinci pe care voi ziceţi că i-aţi trimis, noi nu ştim nimic; dar sunt cinci oameni care sunt ucigaşii, pe care noi i-am aruncat în închisoare.

  13 Şi s-a întâmplat că judecătorii au cerut ca ei să fie aduşi; şi au fost aduşi; şi iată, erau cei cinci care fuseseră trimişi; şi iată, judecătorii au cerut de la ei să afle despre aceasta, iar ei le-au spus despre tot ceea ce făcuseră, zicând:

  14 Noi am fugit şi am venit la locul scaunului de judecată; iar atunci când am văzut toate lucrurile chiar aşa cum Nefi depusese mărturie, noi am fost uimiţi într-atât, încât am căzut la pământ; şi atunci când ne-am revenit din uimire, iată, ei ne-au aruncat în închisoare.

  15 Acum, cât despre uciderea acestui om, noi nu ştim cine a făcut-o; şi ştim numai atât; şi am fugit şi am venit aşa cum voi aţi dorit; şi iată, el era mort, aşa cum au fost cuvintele lui Nefi.

  16 Şi acum s-a întâmplat că judecătorii au prezentat această problemă în faţa poporului şi au strigat împotriva lui Nefi, zicând: Iată, noi ştim că acest Nefi trebuie să se fi înţeles cu cineva ca să-l ucidă pe judecător şi apoi să poată să ne anunţe nouă aceasta pentru ca să poată să ne convertească la credinţa lui, ca să poată să se înalţe pe el însuşi ca să fie un om mare, ales al lui Dumnezeu şi profet.

  17 Şi acum iată, noi îl vom descoperi pe acest om, iar el îşi va mărturisi greşeala şi ni-l va face cunoscut pe adevăratul ucigaş al acestui judecător.

  18 Şi s-a întâmplat că cei cinci au fost eliberaţi în ziua înmormântării. Cu toate acestea, ei i-au mustrat pe judecători cu cuvintele pe care ei le-au vorbit împotriva lui Nefi şi s-au certat cu ei unul câte unul, într-atât, încât i-au amuţit.

  19 Cu toate acestea, ei au făcut ca Nefi să fie luat şi legat şi adus în faţa mulţimii, şi ei au început să-l interogheze pe el în diferite feluri pentru ca să se contrazică, pentru ca ei să poată să-l condamne la moarte—

  20 Zicând către el: Tu eşti un complice; cine este acest om care a făcut crima aceasta? Spune-ne nouă acum şi recunoaşte-ţi greşeala, zicând: Iată, aici sunt bani; şi, de asemenea, noi îţi vom da ţie viaţa dacă ne vei spune şi vei recunoaşte înţelegerea pe care tu ai făcut-o cu el.

  21 Dar Nefi le-a spus: O, voi anebunilor, voi cei împietrită la inimă, voi orbilor şi voi cei bîncăpăţânaţi, ştiţi voi cât timp vă va permite Domnul Dumnezeul vostru să continuaţi în felul acesta păcătos?

  22 O, voi ar trebui să începeţi să plângeţi şi să vă atânguiţi din cauza distrugerii mari care în acest moment vă aşteaptă, dacă nu vă pocăiţi.

  23 Iată, ziceţi voi că m-am înţeles cu un om ca el să-l ucidă pe Seezoram, judecătorul-şef al nostru. Dar iată, vă spun vouă că aceasta este din cauza că eu v-am depus vouă mărturie pentru ca voi să cunoaşteţi acest lucru; da, şi anume pentru mărturia către voi cum că eu am ştiut despre ticăloşia şi lucrurile abominabile care sunt printre voi.

  24 Şi pentru că eu am făcut aceasta, voi ziceţi că m-am înţeles cu un om ca el să facă acest lucru; da, pentru că v-am arătat vouă acest semn, voi sunteţi mânioşi pe mine şi căutaţi să-mi distrugeţi viaţa.

  25 Şi acum iată, vă voi arăta un alt semn şi voi vedea dacă în acest caz veţi căuta să mă distrugeţi.

  26 Iată, vă zic vouă: Duceţi-vă la casa lui Seantum care este afratele lui Seezoram şi spuneţi-i acestuia—

  27 Nefi, care este profetul pretins, care profeţeşte atât de mult rău despre acest popor; s-a înţeles el cu tine ca tu să-l ucizi pe Seezoram care este fratele tău?

  28 Şi iată, el vă va zice vouă: Nu.

  29 Iar voi să-i spuneţi: L-ai ucis tu pe fratele tău?

  30 Iar el va sta cu frică şi nu va şti ce să zică. Şi iată, el va tăgădui în faţa voastră; şi se va preface că este mirat; cu toate acestea, el vă va declara vouă că este nevinovat.

  31 Dar iată, voi să-l cercetaţi pe el şi veţi găsi sânge la poalele pelerinei lui.

  32 Şi atunci când veţi vedea aceasta să spuneţi: De unde vine acest sânge? Nu ştim noi că acesta este sângele fratelui tău?

  33 Şi atunci el va tremura şi se va face livid, chiar ca şi cum moartea ar veni asupra lui.

  34 Şi atunci voi să ziceţi: Din cauza acestei frici şi a acestei palori care au venit peste faţa ta, iată, noi ştim că eşti vinovat.

  35 Iar atunci o frică şi mai mare va veni peste el; şi atunci el vă va mărturisi şi nu va mai tăgădui că a făcut această crimă.

  36 Iar apoi el vă va spune că eu, Nefi, nu ştiu nimic despre această întâmplare decât dacă mi-a fost comunicată mie prin puterea lui Dumnezeu. Şi atunci veţi şti voi că eu sunt un om cinstit şi că sunt trimis la voi de către Dumnezeu.

  37 Şi s-a întâmplat că ei s-au dus şi au făcut chiar aşa cum Nefi le-a spus să facă. Şi iată, cuvintele pe care le-a spus au fost adevărate; căci în acord cu aceste cuvinte, el a tăgăduit; şi în acord cu aceste cuvinte, el a mărturisit.

  38 Şi el a fost adus pentru a dovedi că el era adevăratul criminal într-atât, încât cei cinci au fost puşi în libertate; şi, de asemenea, Nefi a fost lăsat liber.

  39 Şi au fost unii dintre nefiţi care au crezut în cuvintele lui Nefi; şi, de asemenea, au fost unii care au crezut datorită mărturiei celor cinci, căci ei fuseseră convertiţi în timp ce erau în închisoare.

  40 Şi acum, erau unii din popor care au spus că Nefi era un profet.

  41 Şi au fost alţii care au spus: Iată, el este un dumnezeu, căci dacă nu ar fi fost un dumnezeu el nu ar fi putut să ştie despre toate lucrurile. Căci iată, el ne-a spus nouă gândurile din inimile noastre; şi, de asemenea, ne-a spus nouă alte lucruri; şi chiar a adus la cunoştinţa noastră pe ucigaşul cel adevărat al judecătorului nostru şef.