Sveta pisma
Helaman 14


Poglavlje 14

Samuel predskazuje svjetlo tijekom noći i novu zvijezdu u vrijeme Kristova rođenja — Krist otkupljuje ljude od vremenite i duhovne smrti — Znaci njegove smrti uključuju tri dana tame, pucanje stijena, i velika razaranja u prirodi. Oko 6. pr. Kr.

1 I tad se dogodi da Samuel, Lamanac, prorokovaše mnogo više toga što ne može biti zapisano.

2 I gle, on im reče: Gle, dajem vam znak; naime, još pet godina dolazi, i gle, tad dolazi Sin Božji otkupiti sve one koji povjeruju u ime njegovo.

3 I gle, ovo ću vam dati kao znak u vrijeme dolaska njegova; jer gle, bit će velikih svjetala na nebu, toliko da u noći prije no što on dođe neće biti tame, toliko da će izgledati čovjeku kao da je dan.

4 Zato će biti jedan dan i noć i dan kao da su jedan dan i kao da nema noći; i to će vam biti kao znak; jer ćete znati za izlazak sunca, a i za zalazak njegov; zato će oni znati zasigurno da će biti dva dana i noć; ipak, noć neće biti pomračena; i to će biti noć prije no što se on rodi.

5 I gle, nova će se zvijezda uzdignuti, takva kakvu nikad ne vidjeste; i to će vam također biti znak.

6 I gle, to nije sve, bit će mnogo znakova i čudesa na nebu.

7 I dogodit će se da ćete svi biti zapanjeni i čudit ćete se, toliko da ćete popadati na zemlju.

8 I dogodit će se, tko god povjeruje u Sina Božjega, taj će imati vječni život.

9 I gle, tako mi Gospod zapovjedi po svome anđelu da dođem i kažem vam ovo; da, on zapovjedi da vam prorokujem sve ovo; da, on mi reče: Viči ovome narodu: Pokajte se i pripravite put Gospodnji.

10 I evo, zato što sam Lamanac, i govorah vam riječi koje mi Gospod zapovjedi, i zato što to bijaše teško protiv vas, vi se srdite na me i nastojite me uništiti, i izbaciste me iz sredine svoje.

11 I čut ćete riječi moje, jer s tom se namjerom uspeh na zidine ovoga grada, da biste čuli i saznali o sudovima Božjim koji vas očekuju zbog bezakonja vaših, i također da biste doznali uvjete pokajanja;

12 I također da biste saznali za dolazak Isusa Krista, Sina Božjega, Oca neba i zemlje, Stvoritelja svega od početka; i da biste saznali za znakove dolaska njegova, sa svrhom da biste povjerovali u ime njegovo.

13 A budete li vjerovali u ime njegovo, pokajat ćete se za sve grijehe svoje, te ćete time moći primiti otpust od njih kroz zasluge njegove.

14 I gle, opet, još vam jedan znak dajem, da, znak smrti njegove.

15 Jer gle, on svakako mora umrijeti da bi spasenje moglo doći; da, prinuđen je i postaje potrebno da on umre, kako bi se ostvarilo uskrsnuće mrtvih, da bi tako ljudi mogli biti dovedeni u nazočnost Gospodnju.

16 Da, gle, ova smrt ostvaruje uskrsnuće, i otkupljuje sav ljudski rod od prve smrti — one duhovne smrti; jer sav se ljudski rod, zato što padom Adamovim bijaše isključen iz nazočnosti Gospodnje, smatra mrtvim, i s obzirom na vremenito i na duhovno.

17 No gle, uskrsnuće Kristovo otkupljuje ljudski rod, da, i to sav ljudski rod, i dovodi ga natrag u nazočnost Gospodnju.

18 Da, i ono ostvaruje uvjet za pokajanje, tako da tko se god pokaje, taj nije posječen i bačen u vatru; no, tko se god ne pokaje, posječen je i bačen u vatru; i na njih ponovno dolazi duhovna smrt, da, druga smrt, jer su oni isključeni ponovno gledom na ono što se odnosi na pravednost.

19 Zato pokajte se, pokajte se, da ne biste znajući to i ne čineći dopustili da dođete pod osudu, i budete oboreni u tu drugu smrt.

20 No gle, kao što vam rekoh gledom na još jedan znak, znak smrti njegove, gle, u onaj dan u koji on bude podnio smrt sunce će biti pomračeno i odbit će vam dati svjetlost svoju; a i mjesec i zvijezde; i neće biti svjetla na licu ove zemlje, i to od vremena kad on bude podnio smrt, u razdoblju od tri dana, do vremena kad ustane ponovno od mrtvih.

21 Da, u vrijeme kad on ispusti duh svoj bit će grmljavina i sijevanja u razdoblju od mnogo sati, i zemlja će se potresti i uzdrhtati; a stijene koje su na licu ove zemlje, koje su i povrh zemlje i ispod, za koje znadete da su sada čvrste, to jest, veći je dio njih jedna čvrsta masa, raspuknut će se;

22 Da, rascijepit će se nadvoje, i uvijek će se poslije nalaziti s raspuklinama i pukotinama, i u slomljenim krhotinama po licu cijele zemlje, da, i povrh zemlje i ispod nje.

23 I gle, bit će velikih oluja, i mnoge će gore biti snižene, poput doline, a bit će mnogih mjesta koja se sad nazivaju dolinama koja će postati gore, čija je visina velika.

24 I mnoge će se ceste raspući, i mnogi će gradovi postati pusti.

25 I mnogi će grobovi biti otvoreni, i ustupit će mnoge od mrtvih svojih; i mnogi će se sveci ukazati mnogima.

26 I gle, tako mi anđeo govoraše; naime, on mi reče da će biti grmljavina i sijevanjā u razdoblju od mnogo sati.

27 I reče mi da će, dok grmljavina i sijevanje budu trajali, a i oluja, biti tako, i da će tama prekrivati lice cijele zemlje u razdoblju od tri dana.

28 I anđeo mi reče da će mnogi vidjeti veće od toga, poradi toga kako bi povjerovali da će se ti znaci i ta čudesa dogoditi na cijelom licu ove zemlje, poradi toga kako ne bi bilo razloga za nevjeru među djecom ljudskom —

29 I to poradi toga kako bi svatko tko povjeruje mogao biti spašen, i kako bi svakome tko ne povjeruje pravedan sud mogao doći na njega; i također, ako budu osuđeni, oni navlače na se vlastitu osudu svoju.

30 A sad sjetite se, sjetite se, braćo moja, tko god propada, propada zbog sebe; i tko god čini bezakonje, čini ga sebi; jer gle, slobodni ste; dopušteno vam je djelovati samostalno; jer gle, Bog vam dade spoznaju i učini vas slobodnima.

31 On vam dade da biste mogli raspoznavati dobro od zla, i dade vam da biste mogli izabrati život ili smrt; a vi možete činiti dobro i biti vraćeni onome što je dobro, to jest ono što je dobro bit će vam vraćeno; ili možete činiti zlo, i ono što je zlo bit će vam vraćeno.