Eters Bog 4
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 4

  Moroni får befaling om at forsegle Jereds brors skrivelser – De vil ikke blive åbenbaret, før menneskene har tro som Jereds bror – Kristus befaler mennesker at tro på hans og hans disciples ord – Menneskene får befaling om at omvende sig, tro på evangeliet og blive frelst.

  1 Og Herren befalede Jereds bror at gå ned fra bjerget fra Herrens nærhed og askrive det, som han havde set; og det måtte ikke komme ud til menneskenes børn, bførend efter at han var blevet løftet op på korset; og af denne grund opbevarede kong Mosija dem, for at de ikke skulle komme ud til verden, førend Kristus havde vist sig for sit folk.

  2 Og efter at Kristus i sandhed havde vist sig for sit folk, befalede han, at de skulle gøres kendt.

  3 Og se, siden da er de alle sunket ned i vantro, og der er ingen tilbage undtagen lamanitterne, og de har forkastet Kristi evangelium; derfor er det blevet mig befalet, at jeg igen skal askjule dem i jorden.

  4 Se, jeg har på disse plader skrevet netop det, som Jereds bror så; og der er aldrig blevet tilkendegivet noget større end det, som blev tilkendegivet for Jereds bror.

  5 Derfor har Herren befalet mig at skrive det, og jeg har skrevet det. Og han befalede mig, at jeg skulle aforsegle det, og han har også befalet mig, at jeg skulle forsegle oversættelsen deraf; derfor har jeg forseglet boversætterne i overensstemmelse med Herrens befaling.

  6 For Herren sagde til mig: Det skal ikke udgå til ikke-jøderne, førend den dag, da de omvender sig fra deres ugudelighed og bliver rene for Herren.

  7 Og på den dag, da de vil udøve tro på mig, siger Herren, sådan som Jereds bror gjorde, så de kan blive ahelliggjorte i mig, da vil jeg gøre det, som Jereds bror så, kendt for dem, sådan at jeg endog vil udfolde alle mine åbenbaringer for dem, siger Jesus Kristus, Guds Søn, bFader til himlene og til jorden og alt, der er i dem.

  8 Og den, der vil astride mod Herrens ord, lad ham være forbandet; og den, der vil bforkaste dette, lad ham være forbandet; for til dem vil jeg cintet større vise, siger Jesus Kristus; for jeg er han, som taler.

  9 Og på min befaling åbnes og alukkes himlene; og på mit ord skal bjorden ryste; og på min befaling skal dens indbyggere forgå, ja, som ved ild.

  10 Og den, som ikke tror mine ord, tror ikke mine disciple; og afgør selv, om det ikke er mig, der taler; for I skal vide på den ayderste dag, at det er mig, der taler.

  11 Men den, som atror det, som jeg har talt, ham vil jeg besøge med min Ånds tilkendegivelser, og han skal vide og aflægge vidnesbyrd. For på grund af min Ånd skal han bvide, at dette er csandt; for det formår menneskene til at gøre godt.

  12 Og hvad end der formår menneskene til at gøre godt, er af mig, for det agode kommer ikke fra nogen anden end fra mig. Jeg er han, som leder menneskene til alt godt; den, der bikke vil tro mine ord, vil ikke tro på mig – at jeg er; og den, der ikke vil tro på mig, vil ikke tro på Faderen, som sendte mig. For se, jeg er Faderen, jeg er verdens clys og dliv og sandhed.

  13 aKom til mig, o I ikke-jøder, og jeg vil vise jer det, der er større, den kundskab, der er skjult på grund af vantro.

  14 Kom til mig, o I Israels hus, og det skal blive atilkendegivet for jer, hvor store ting Faderen har beredt for jer fra verdens grundlæggelse; og det er ikke kommet til jer på grund af vantro.

  15 Se, når I sønderriver det slør af vantro, der får jer til at forblive i jeres forfærdelige tilstand af ugudelighed og hårdhjertethed og sindsblindhed, da skal de store og forunderlige ting, som har været askjult for jer fra verdens grundlæggelse – ja, når I påkalder Faderen i mit navn med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, da skal I vide, at Faderen har husket den pagt, som han sluttede med jeres fædre, o Israels hus.

  16 Og da skal mine aåbenbaringer, som jeg har ladet skrive ved min tjener Johannes, blive foldet ud for øjnene af hele folket. Husk, når I ser dette, da skal I vide, at tiden er for hånden, da det skal blive tilkendegivet, ja, i handling.

  17 Derfor, anår I modtager denne optegnelse, da kan I vide, at Faderens værk er begyndt på hele landets overflade.

  18 Derfor, aomvend jer, alle I jordens ender, og kom til mig, og tro på mit evangelium, og bliv bdøbt i mit navn; for den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, der ikke tror, skal blive fordømt; og ctegn skal følge dem, der tror på mit navn.

  19 Og velsignet er den, der på den yderste dag viser sig at være atrofast mod mit navn, for han skal blive løftet op for at bo i det rige, som er beredt for ham bfra verdens grundlæggelse. Og se, det er mig, der har talt det. Amen.