Pisma święte
Ⅰ Ks. Nefiego 9


Rozdział 9

Nefi przygotowuje dwa tomy kronik. Obydwa są nazywane płytami Nefiego. Większe płyty zawierają świecką historię; mniejsze są poświęcone głównie świętym sprawom. W okresie lat 600–592 p.n.e.

1. Wszystko to mój ojciec widział, słyszał i opowiedział, gdy mieszkał w namiocie, w adolinie Lemuela, a także wiele innych rzeczy, które nie mogą być spisane na tych płytach.

2. I teraz, jak mówiłem o tych płytach, oto nie są to te płyty, na których podaję szczegółowo dzieje mojego ludu; albowiem apłytom, na których podaję szczegółowo dzieje mojego ludu, nadałem nazwę płyt Nefiego; dlatego są nazywane płytami Nefiego po mnie; i te płyty także są zwane płytami Nefiego.

3. Jednakże otrzymałem przykazanie Pana, abym przygotował te płyty w wyjątkowym acelu wyrycia na nich dziejów opisujących bposługę mojego ludu.

4. Na innych płytach ma być wyryta historia panowania królów oraz wojen i sporów mojego ludu; dlatego te płyty odnoszą się w głównej mierze do posługi, podczas gdy ainne płyty są w większości o panowaniu królów, wojnach i sporach mojego ludu.

5. Dlatego Pan nakazał mi przygotowanie tych płyt w amądrym celu, którego nie znam,

6. Ale Pan awie wszystko od początku; dlatego przygotowuje drogę, aby wypełnić wszystkie Swe dzieła pośród dzieci ludzkich; albowiem ma On wszelką bmoc wypełnienia wszystkich Swoich słów. I tak oto się dzieje. Amen.