Tanulmányozási segédletek
2. Sínai-hegy (Hóreb) és a Sínai-puszta


2. Sínai-hegy (Hóreb) és a Sínai-puszta

A jelentős hegyek alkotják a Dzsebél Musza (Mózes hegye) csúcsait. Ezek a Sínai-hegy lehetséges helyszínei közé tartoznak. Az elfogadottabb hely Dzsebél Musza.

Jelentős események: Isten megjelent Mózesnek és átadta neki a tízparancsolatot (2 Móz. 19–20). Mózes, Áron, Áron két fia és 70 vén látta Istent és beszélt vele (2 Móz. 24:9–12). Isten utasításokat adott Mózesnek a hajlék felépítését illetően (2 Móz. 25–28; 30–31). Az izráeliták egy aranyborjúnak hódoltak, aminek elkészítésére rávették Áront (2 Móz. 32:1–8). Illés erre a vidékre menekült Jezeréel (Jezréel) völgyéből, ahol Jázabel királynő élt (1 Kir. 19:1–18). Emellett itt beszélt Illés Istennel (1 Kir. 19:8–19).

Kép
2. fénykép

2. Sínai (Sinai)-hegy (Hóreb) és a Sínai-puszta Mózes parancsot kapva hozta el az izráelitákat ehhez a hegyhez, hogy megkapják Isten törvényét. Ez a fénykép a Sínaihegy hagyomány szerinti helyét mutatja.