Institutet
Den eviga familjen – Elevernas läsuppgifter
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Den eviga familjen – Elevernas läsuppgifter

Obs: Du förväntas inte läsa föreslaget material som inte finns tillgängligt på ditt språk.

Lektion

Titel

Förslag på läsning

1

Tillkomsten av ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”

2

Profeter och apostlar förkunnar högtidligt

3

Vår gudomliga potential

4

Familjen och den stora planen för vår lycka

5

Jordelivets villkor

6

Familjen har en central roll i vår himmelske Faders plan

7

Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud

8

Könsroller och evig identitet

9

Mannens gudomliga roller och ansvar

10

Kvinnans gudomliga roller och ansvar

11

Förberedelse för evigt äktenskap

12

Templets förrättningar och förbund

13

Förbättra vår tillbedjan i templet

14

Att bli frälsare på Sions berg

15

Evigt äktenskap

16

Den heliga fortplantningsförmågan

17

Befallningen att föröka sig och uppfylla jorden

18

Att vårda äktenskapet

19

Att skapa ett liv och hem med Kristus i centrum

20

Att bevara tro och vittnesbörd

21

Att fostra barn i kärlek och rättfärdighet

22

Att skapa en framgångsrik familj

23

Att sörja för timliga behov

24

Ensamstående vuxna medlemmar i kyrkan

25

Att utöva tro under svåra familjeförhållanden

26

Ansvariga inför Gud

27

Profetiska varningar angående familjen

28

Att främja familjen som samhällets grundläggande enhet