2013
  Äktenskap: Se och lär
  Fotnoter
  Tema

  Äktenskap: Se och lär

  Herrens löften ges till alla dem som följer det livsmönster som bygger lyckliga och heliga äktenskapsrelationer.

  L. Whitney Clayton

  En kväll för flera år sedan var min hustru och jag hemma hos en av våra söner och hans hustru och barn på middag. Det var en typisk situation för en familj med små barn: mycket oväsen men ännu mera nöje. Kort efter middagen satt jag och vår fyraåriga sondotter Anna kvar vid bordet. När hon märkte att hon hade min fulla uppmärksamhet ställde hon sig upp på en bänk och fäste ögonen på mig. När hon var säker på att jag tittade på henne, befallde hon mig högtidligt att ”se och lära”. Så dansade hon och sjöng en sång för mig.

  Annas instruktion att ”se och lära” var visa ord ur ett barns mun. Vi kan lära så mycket genom att iaktta och sedan begrunda det vi har sett och känt. I den andan vill jag berätta om några principer som jag har observerat genom att se och lära från underbara och trofasta äktenskap. De här principerna bygger starka och tillfredsställande äktenskap som är förenliga med himmelska principer. Jag inbjuder er att se och lära med mig.

  För det första har jag märkt att i de lyckligaste äktenskapen anser både mannen och hustrun att deras förhållande är en oskattbar pärla, en skatt av oändligt värde. Båda lämnar sina fäder och mödrar och beger sig ut tillsammans för att bygga ett äktenskap som ska blomstra i all evighet. De förstår att de vandrar på en gudomligt förordnad väg. De vet att inget annat förhållande av något slag kan föra med sig så stor glädje, skapa så mycket gott eller åstadkomma så stor personlig förbättring. Se och lär: De bästa äktenskapspartnerna anser sitt äktenskap vara oskattbart.

  För det andra: tro. Lyckade eviga äktenskap byggs på en grund av tro på Herren Jesus Kristus och lydnad mot hans lärdomar.1 Jag har lagt märke till att par som har gjort sitt äktenskap oskattbart lever efter trons mönster: De går på sakramentsmötet och andra möten varje vecka, de håller hemafton, ber och studerar skrifterna tillsammans och enskilt och betalar ett ärligt tionde. Deras ömsesidiga mål är att vara lydiga och goda. De ser inte på buden som ett smörgåsbord där man plockar och väljer bara det som är mest tilltalande.

  Tro är grunden till varje dygd som stärker ett äktenskap. Starkare tro skapar ett starkare äktenskap. Tron stärks när vi håller buden och det gäller också harmonin och glädjen i äktenskapet. Därför är det väsentligt att hålla buden för att upprätta starka eviga äktenskap. Se och lär: Tro på Herren Jesus Kristus är grunden för lyckliga och eviga äktenskap.

  För det tredje, omvändelse. Jag har lärt mig att lyckliga äktenskap förlitar sig på omvändelsens gåva. Den är en väsentlig del av alla goda äktenskapliga relationer. Makar som då och då gör en ärlig självrannsakan och utan dröjsmål tar de nödvändiga stegen till omvändelse och förbättring, upplever ett läkande balsam i sina äktenskap. Omvändelse hjälper till med att återställa och bibehålla harmoni och frid.

  Ödmjukhet är omvändelsens kärna. Ödmjukheten är osjälvisk, inte självisk. Den kräver inte sitt eget sätt och ser inte ner på någon. Istället ger ödmjukheten milda svar2 och lyssnar vänligt för att förstå, inte för att få rätt. Ödmjukheten vet att ingen kan ändra en annan person, men med tro, ansträngningar och Guds hjälp, kan vår egen mäktiga förändring äga rum i hjärtat.3 Att uppleva en hjärtats mäktiga förändring får oss att behandla andra, särskilt våra makar, med saktmod.4 Ödmjukhet betyder att både man och hustru söker välsigna, hjälpa och lyfta varandra, och alltid sätta den andras behov först i varje beslut. Se och lär: Omvändelse och ödmjukhet bygger lyckliga äktenskap.

  För det fjärde, respekt. Jag har observerat att i underbara, lyckliga äktenskap behandlar mannen och hustrun varandra som jämlika partners. Bruk och seder från platser eller tidsperioder där männen dominerade sina hustrur eller behandlade dem som andra klassens partner i äktenskapet är inte förenliga med gudomlig lag och bör ersättas med rätta principer och beteenden.

  Mannen och hustrun i ett bra äktenskap fattar enhälliga beslut, där varje partner handlar som fullvärdig deltagare och är berättigad till jämlik talan och röst.5 De fokuserar först på hemmet och på att hjälpa varandra med sina gemensamma ansvar.6 Deras äktenskap grundas på samarbete, inte på förhandlingar. Kvällsmåltiden och familjens samvaro som följer efteråt blir centrum för deras dag och föremål för deras bästa ansträngningar. De stänger av all elektronik och avstår från personlig underhållning för att hjälpa varandra med hushållsgöromål. Så långt det är möjligt läser de tillsammans med sina barn varje kväll och de hjälps åt att lägga de små barnen. De går till sängs samtidigt. Om deras plikter och förhållanden tillåter, arbetar man och hustru sida vid sida med att göra det viktigaste arbetet som finns – arbetet vi uträttar i våra egna hem.

  Där det finns respekt finns det också öppenhet, vilket är en central beståndsdel i lyckliga äktenskap. Det finns inga hemligheter om relevanta ämnen i äktenskap som är grundade på ömsesidig respekt och öppenhet. Män och hustrur fattar alla ekonomiska beslut tillsammans, och båda har tillgång till all information.

  Lojalitet är en form av respekt. Profeterna lär att framgångsrika äktenskapspartner är ”orubbligt lojala” mot varandra.7 De håller sin sociala mediaanvändning fullt värdig på alla sätt. De tillåter sig inte några hemliga upplevelser på internet. De delar sina sociala internetlösenord fritt med varandra. De tittar inte på en profil på nätet om det på något sätt kan svika deras makes heliga förtroende. De gör inget eller säger något som på något vis närmar sig oanständighetens sken, varken virtuellt eller fysiskt. Se och lär: Fantastiska äktenskap är totalt respektfulla, öppna och lojala.

  För det femte, kärlek. De lyckligaste äktenskapen jag har sett utstrålar lydnad mot ett av de gladaste buden – att leva ”tillsammans i kärlek”.8 När Herren talade till männen, befallde han: ”Du skall älska din hustru av hela ditt hjärta och skall hålla dig till henne och ingen annan.”9 I kyrkans handbok står det: ”[Att] hålla sig till [betyder] att vara någon helt och hållet hängiven och trogen. Gifta par håller sig till Gud och till varandra genom att tjäna och älska varandra och genom att hålla förbund i absolut trohet mot varandra och mot Gud.” Både mannen och hustrun ”överger livet som ogift och gör sitt äktenskap till [sin] högsta prioritet … De tillåter inte att någon annan person eller något annat intresse får högre prioritet i livet än att hålla förbunden de slutit med Gud och varandra.”10 Se och lär: Framgångsrika par älskar varandra med absolut hängivenhet.

  Det finns de vars äktenskap inte är så lyckliga som de skulle önska, de som aldrig gift sig, de som är skilda, är ensamstående föräldrar eller de som av olika omständigheter inte kan gifta sig. Sådana omständigheter kan medföra stora utmaningar och sorger, men det behöver inte vara så i evighet. Till er i sådana situationer som trots detta ”med glädje gör allt det som står i [er] makt”11 att förbli ståndaktiga, säger jag: Må himlen rikligen välsigna er. Eftersträva idealet att bilda ett evigt äktenskap, bland annat genom att sträva efter eller förbereda er på att bli en värdig make eller maka. Håll buden och lita på Herren och hans fullkomliga kärlek till er. En dag kommer ni att få alla äktenskapets utlovade välsignelser.12

  I en av de vackraste verserna i Mormons bok står det enkelt: ”Och de gifte sig och bortgiftes och välsignades enligt de många löften som Herren hade givit dem.”13 Herrens löften ges till alla dem som följer det livsmönster som bygger lyckliga och heliga äktenskapsrelationer. Sådana välsignelser kommer som härliga och förutsägbara följder av att trofast leva efter Jesu Kristi evangelium.

  Jag är tacksam för min underbara hustru Kathy, som är mitt livs kärlek.

  Äktenskapet är en gåva från Gud till oss, vårt äktenskaps kvalitet är en gåva vi ger honom. Jag bär vittnesbörd om vår kärleksfulle himmelske Faders förunderliga plan, som ger oss möjligheten att ha ett evigt och underbart äktenskap. I Jesu Kristi namn, amen.