Samowystarczalność
Przesłanie od Pierwszego Prezydium
poprzednia dalej


Przesłanie od Pierwszego Prezydium

Bracia i Siostry:

Pan powiedział: „Celem moim jest zaopatrzyć świętych moich” (NiP 104:15). Objawienie to jest obietnicą Pana, że zapewni doczesne błogosławieństwa i otworzy drzwi prowadzące do samowystarczalności, która oznacza możliwość zaspokojenia własnych podstawowych potrzeb życiowych i potrzeb członków naszej rodziny.

Broszura Moja podstawa: Samowystarczalność została przygotowana, aby pomóc członkom Kościoła poznać zasady związane z wiarą, wykształceniem, ciężką pracą i zaufaniem Panu oraz wprowadzić je w życie. Przyjęcie i zastosowanie tych zasad umożliwi wam w większym stopniu dostąpienie doczesnych błogosławieństw obiecanych przez Pana.

Zachęcamy was do pilnego studiowania i stosowania tych zasad oraz nauczania ich członków waszych rodzin. Jeśli tak postąpicie, wasze życie będzie błogosławione. Dowiecie się, co robić na drodze wiodącej ku większej samowystarczalności. Zostaniecie pobłogosławieni większą nadzieją, spokojem i możliwościami rozwoju.

Pamiętajcie, że jesteście dziećmi naszego Ojca w Niebie. On was kocha i nigdy was nie porzuci. On was zna i jest gotów pobłogosławić was duchową i doczesną samowystarczalnością.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium