Samowystarczalność
Słowo wstępne
poprzednia dalej


Słowo wstępne

Do przywódców palików i okręgów

Wielu członków Kościoła może udoskonalić własną samowystarczalność, czyli „zdolność, zobowiązanie i dążenie do zaspokajania niezbędnych życiowych potrzeb doczesnych i duchowych, swoich własnych i swojej rodziny” (Handbook 2: Administering the Church [2010], 6.1.1). Troska o biednych i potrzebujących jest jednym z czterech wyznaczonych przez Boga obowiązków Kościoła (Handbook 2, 2.2). Ten przewodnik przywódcy pomoże ci w zastosowaniu doktrynalnych zasad, dzięki czemu członkowie będą mogli pomóc sobie i innym osobom w osiągnięciu większej samowystarczalności duchowej i doczesnej.

Poświęć kilka minut na przeczytanie listu od Pierwszego Prezydium, aby poznać niektóre z obiecanych błogosławieństw samowystarczalności, które mogą otrzymać członkowie w twoim paliku (lub dystrykcie) i okręgu (lub gminie).