Zamyslete se – maximální délka: 5 minut
předchozí další

„Zamyslete se – maximální délka: 5 minut“, Vedení diskuse ve skupinách pro podporu soběstačnosti (2016)

„Zamyslete se – maximální délka: 5 minut“, Vedení diskuse ve skupinách

Zamyslete se – maximální délka: 5 minut

Každý zvlášť přemýšlejte o tom, čemu jste se dnes naučili, a zamyslete se nad tím, co by si Pán přál, abyste udělali. Přečtěte si níže uvedený citát a písemně odpovězte na otázky.

„V tomto spočívá zázrak církevních rad: naslouchání jeden druhému a naslouchání Duchu! Když se v církevních radách vzájemně podporujeme, začínáme chápat, jak může Bůh vzít obyčejné muže a ženy a udělat z nich neobyčejné vedoucí.“ (M. Russell Ballard, „Counseling with Our Councils“, Ensign, May 1994, 26.)

Co z toho, čemu jsem se dnes naučil, má pro mě největší význam?

Co udělám na základě toho, čemu jsem se dnes naučil?