Dodatek
předchozí

„Dodatek“, Vedení diskuse ve skupinách pro podporu soběstačnosti (2016)

„Dodatek“, Vedení diskuse ve skupinách

Dodatek

Find a Better Job [Jak najít lepší práci] – možnosti uspořádání setkání

Ačkoli tento kurz představuje závazek setkávat se po dobu 12 týdnů, můžete být v uspořádání setkání flexibilní. Mnohé skupiny se rozhodnou probrat 10 kapitol kurzu Find a Better Job [Jak najít lepší práci] během prvních dvou týdnů, aby mohly začít při hledání práce příslušné dovednosti ihned procvičovat a používat v praxi.

Jakmile proberete všechny kapitoly v kurzu Find a Better Job [Jak najít lepší práci], setkávejte se dál každý týden tak, abyste se setkávali po dobu celkem 12 týdnů. Tato setkání mají trvat asi hodinu a při podávání zprávy o svých závazcích budete používat oddíl „Sharpen Your Skills“ [„Zdokonalujte své dovednosti“], budete studovat oddíl „Můj základ“, budete si procvičovat své dovednosti a dávat si každý týden závazky.

Níže je uvedeno několik doporučení, která se ostatním skupinám pro podporu soběstačnosti osvědčila.Můžete je použít nebo si vytvořit vlastní strukturu setkávání. Vzorové harmonogramy kurzu jsou uvedeny na straně 17.

1. varianta:

Při prvním setkání, které bude trvat 8–9 hodin, proberte všechny kapitoly. Po zbývajících 11 týdnů se každý týden setkávejte přibližně na jednu hodinu.

2. varianta:

V průběhu prvních dvou týdnů uspořádejte každý týden po jednom setkání o délce 4–5 hodin a proberte všechny kapitoly. Po zbývajících 10 týdnů se každý týden setkávejte přibližně na jednu hodinu.

3. varianta:

V průběhu prvních dvou týdnů se každý týden setkejte čtyřikrát na 2–3 hodiny a proberte všechny kapitoly. Po zbývajících 10 týdnů se každý týden setkávejte přibližně na jednu hodinu.

4. varianta:

Každý týden se setkávejte na 2 hodiny a proberte jednu kapitolu týdně. Všechny kapitoly proberete za 10 týdnů. Po zbývající 2 týdny se každý týden setkávejte přibližně na jednu hodinu.

Harmonogramy

1. varianta

1. setkání (8–9 hodin)

2.–12. setkání (1–1,5 hodiny)

Můj základ

Kapitoly 1–10

Učiňte závazek

Podejte zprávu

Můj základ

Zdokonalujte své dovednosti

Učiňte závazek

2. varianta

1. setkání (4–5 hodin)

2. setkání (4–5 hodin)

3.–12. setkání (1–1,5 hodiny)

Můj základ

Kapitoly 1–5

Učiňte závazek

Podejte zprávu

Můj základ

Kapitoly 6–10

Učiňte závazek

Podejte zprávu

Můj základ

Zdokonalujte své dovednosti

Učiňte závazek

3. varianta

1. setkání (3 hodiny)

2. setkání (2 hodiny)

3. setkání (3 hodiny)

4. setkání (2 hodiny)

5.–14. setkání (1–1,5 hodiny)

Můj základ

Kapitoly 1–3

Učiňte závazek

Kapitoly 4–6

Podejte zprávu

Můj základ

Kapitoly 7–8

Učiňte závazek

Kapitoly 9–10

Podejte zprávu

Můj základ

Zdokonalujte své dovednosti

Učiňte závazek

4. varianta

1. setkání (2 hodiny)

2.–10. setkání (2 hodiny)

11.–12. setkání (1–1,5 hodiny)

Můj základ

Kapitola 1

Učiňte závazek

Podejte zprávu

Můj základ

Kapitoly 2–10 (1 kapitola týdně)

Učiňte závazek

Podejte zprávu

Můj základ

Zdokonalujte své dovednosti

Učiňte závazek

Sebehodnocení vedoucího diskuse

Po každém setkání si projděte níže uvedená tvrzení. Jak se vám daří?

Jak se mi daří plnit úlohu vedoucího diskuse?

Nikdy

Občas

Často

Vždy

 1. Během týdne kontaktuji členy skupiny.

 1. Sdílím nadšení s každým členem skupiny a každého z nich mám rád.

 1. Snažím se dbát na to, aby každý člen skupiny podal zprávu o svých závazcích.

 1. Mluvím méně než ostatní členové skupiny. Každý se zapojuje rovným dílem.

 1. Nechávám na otázky odpovídat členy skupiny, místo abych na ně odpovídal sám.

 1. U každého oddílu a činnosti se držím vymezeného času.

 1. Věnuji čas oddílu s názvem „Zamyslete se“, aby mohl členy skupiny vést Duch Svatý.

 1. Řídím se textem v pracovním sešitě a probírám všechny oddíly a činnosti.

Jak se daří mé skupině?

Nikdy

Občas

Často

Vždy

 1. Členové skupiny se mají navzájem rádi, povzbuzují jeden druhého a vzájemně si slouží.

 1. Členové skupiny dodržují své závazky.

 1. Členové skupiny dosahují výsledků v časných i duchovních oblastech.

 1. Partneři pro úkoly se během týdne navzájem pravidelně kontaktují a povzbuzují.

Poznámky