Societatea Primară
27 mai-2 iunie Joseph Smith – Matei 1; Matei 25; Marcu 12-13; Luca 21: „Va veni Fiul Omului”

„27 mai-2 iunie Joseph Smith – Matei 1; Matei 25; Marcu 12-13; Luca 21: «Va veni Fiul Omului»” Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„27 mai-2 iunie Joseph Smith – Matei 1; Matei 25; Marcu 12-13; Luca 21”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară, 2019

Second Coming, The

A Doua Venire, de Harry Anderson

27 mai-2 iunie

Joseph Smith – Matei 1; Matei 25; Marcu 12-13; Luca 21

„Va veni Fiul Omului”

Gândiți-vă la ceea ce trebuie să învețe copiii cărora le predați despre Joseph Smith – Matei 1; Matei 25; Marcu 12-13; și Luca 21. Puteți adapta ideile pentru copiii mai mari, din acest rezumat, pentru copiii mai mici și viceversa.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Arătați o ilustrație care are legătură cu una dintre povestirile din această săptămână (cum ar fi ilustrația cu cele zece fecioare care apare în rezumatul acestei săptămâni din Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii). Rugați-i pe copii să împărtășească ceea ce știu despre această relatare.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Joseph Smith – Matei 1:31

Înainte ca Isus să vină din nou, Evanghelia va fi predicată în întreaga lume.

Isus a spus că înainte ca El să vină din nou, Evanghelia va fi predicată în întreaga lume. Copiii pot ajuta la împlinirea acestei profeții prin împărtășirea Evangheliei.

Posibile activități

 • Arătați o hartă, un glob al pământului sau o ilustrație cu pământul (vezi Carte cu picturi inspirate din Evanghelie, nr. 3) și ajutați-i pe copii să spună: „Această Evanghelie… va fi predicată în toată lumea” (Joseph Smith – Matei 1:31). De ce vrea Dumnezeu ca toți copiii Săi să audă Evanghelia Sa?

 • Invitați copiii să bată pasul pe loc în timp ce cântați împreună „Misionar să fiu acum aș vrea” și „Chemați să slujim”, Cântece pentru copii,  p. 90, 94. Invitați misionari cu timp deplin sau misionari recent întorși din misiune pentru a vă relata din experiențele avute în timpul împărtășirii Evangheliei și ajutați-i pe copii să se gândească la modalități prin care și ei pot împărtăși Evanghelia.

Aerial and Space Photography

Fotografie prin amabilitate de la Centrul Spațial Johnson, NASA.

Matei 25:14-30

Eu pot folosi darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat.

Copiii mai mici își descoperă darurile și abilitățile. Ajutați-i să înțeleagă că ei primesc aceste daruri și abilități de la Dumnezeu.

Posibile activități

 • Aduceți câteva monede pentru a le folosi când spuneți pilda talanților, care se găsește în Matei 25:14-30. Puteți ruga trei copii să-i reprezinte pe cei trei robi. Explicați că, în vremea lui Isus, talanții se refereau la bani, dar astăzi talentele pot însemna darurile și abilitățile noastre.

 • Rugați-i pe copii să povestească în ce mod părinții, frații și surorile, învățătorii sau prietenii lor i-au ajutat. Ce abilități ale acestor oameni i-au ajutat să slujească altora?

 • Scrieți un mic bilet copiilor spunând fiecăruia care sunt darurile sau abilitățile pe care ați observat că le au. Împachetați fiecare bilet ca pe un dar și invitați copiii să deschidă „darurile” lor. Încurajați-i să-și îmbunătățească darurile și să le folosească pentru a sluji altora.

Matei 25:31-46

Isus vrea ca eu să slujesc altora.

Noi slujim Tatălui Ceresc și lui Isus Hristos slujindu-le celor din jurul nostru. Chiar copiii mai mici pot sluji altora.

Posibile activități

 • Rezumați pilda din Matei 25:34-46. Ajutați-i pe copii să înțeleagă că atunci când slujim altora, noi Îi slujim lui Isus.

 • Ridicați o fotografie cu un copil din clasa dumneavoastră cu o ilustrație a lui Isus ascunsă în spatele ei. Ce putem face pentru a sluji acestui copil? Îndepărtați fotografia copilului și explicați că atunci când slujim unul altuia, noi Îi slujim lui Isus.

 • Invitați copiii să facă desene care să-i înfățișeze pe ei slujind altora în modurile pe care Salvatorul le descrie în Matei 25:35-36. Rugați-i pe ceilalți copii să ghicească ce desenează.

 • Invitați-i pe copii să împărtășească exemple de persoane care le-a oferit, lor sau familiilor lor, slujire asemănătoare celei oferite de Hristos.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Joseph Smith – Matei 1:31

Înainte ca Isus să vină din nou, Evanghelia va fi predicată în întreaga lume.

Copiii cărora le predați pot ajuta la predicarea Evangheliei în toată lumea înainte de cea de-a Doua Venire a Salvatorului.

Posibile activități

 • Invitați copiii să împărtășească binecuvântările pe care le-au primit sau le vor primi datorită faptului că sunt membri ai Bisericii lui Hristos. Citiți împreună Joseph Smith – Matei 1:31 și întrebați-i pe copii cum îi va binecuvânta Evanghelia pe copiii lui Dumnezeu din întreaga lume.

 • Arătați copiilor o hartă a lumii sau a țării dumneavoastră și ajutați-i să identifice unele locuri în care un membru al familiei sau un prieten a predicat Evanghelia în timpul misiunii.

 • Invitați câțiva copii să se pregătească să împărtășească cum li s-a prezentat Evanghelia membrilor familiei lor sau strămoșilor lor. Dacă este posibil, rugați pe cineva din episcopie care a slujit în misiune cu timp deplin să povestească o experiență cu privire la împărtășirea Evangheliei.

 • Rugați pe fiecare copil să scrie numele unei persoane cu care poate vorbi despre Evanghelie sau pe care o poate invita la Biserică. De asemenea, rugați-i pe copii să numească lucruri pe care le pot face pentru a fi misionari acum.

Matei 25:1-13

Eu sunt responsabil pentru convertirea mea la Evanghelie.

Pilda celor zece fecioare ne învață că nu putem împrumuta convertirea noastră la Evanghelie de la alții. Cum îi puteți ajuta pe copii să-și asume responsabilitatea pentru propria convertire?

Posibile activități

 • Rugați un copil și pe unul dintre părinții acestuia să vină pregătiți să împărtășească modul în care au învățat în săptămâna aceasta, acasă, despre pilda celor zece fecioare.

 • Desenați o lampă pe tablă și numiți-o mărturie. Dați fiecărui copil o bucată de hârtie în formă de picătură de untdelemn și rugați-i să scrie pe ea ce vor face pentru a deveni mai convertiți la Evanghelie. Atașați picăturile lor pe tablă în jurul lămpii.

 • Invitați copiii să vă ajute să faceți o listă cu lucruri care trebuie făcute pentru a ne pregăti să primim un vizitator special. Sunt aceste lucruri similare modalităților în care ne putem pregăti spiritual pentru a Doua Venire a Salvatorului?

 • Scrieți pe cinci benzi de hârtie, lucruri care nu se pot împrumuta. Pe alte cinci benzi, scrieți lucruri care se pot împrumuta. Amestecați benzile și rugați copiii să le sorteze în aceste două grupuri. Citiți împreună Matei 25:1-13. De ce este important să nu ne bazăm pe alții pentru a ne converti la Evanghelie?

Matei 25:14-46

La judecata finală noi vom da socoteală Domnului pentru faptele noastre din timpul vieții.

După înviere, Dumnezeu ne va judeca pe baza supunerii noastre față de poruncile Sale și acceptării sacrificiului ispășitor al Salvatorului. Pilda talanților și pilda despre oi și capre ne învață despre judecata finală.

Posibile activități

 • Invitați jumătate dintre membri clasei să citească Matei 25:14-30 și invitați cealaltă jumătate să citească Matei 25:31-46. Rugați grupurile să interpreteze rolurile din pilde pentru membrii clasei.

 • Invitați-i pe copii să citească, în echipe de câte doi, Matei 25:35-36 și să întocmească o listă cu lucruri pe care le pot face pentru a-și arăta dragostea față de Isus Hristos.

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Rugați-i pe copii să împărtășească familiilor lor moduri în care pot fi misionari mai buni și să discute cu familiile lor despre persoane cărora ar putea să le împărtășească Evanghelia.

Să ne îmbunătățim predarea

Ascultați sau interpretați roluri dintr-o povestire. Deoarece copiilor le plac povestirile, căutați modalități pentru a-i implica în relatările scripturale pe care le împărtășiți. Ei pot ține fotografii sau obiecte, pot face desene care ilustrează relatările din scripturi, pot interpreta roluri dintr-o povestire sau ajuta la spunerea unei povestiri. Repetați relatările din scripturi pentru a-i ajuta să recunoască detalii importante și învățături ale Evangheliei.

Pagină cu activități: Împărtășirea Evangheliei