Societatea Primară
31 decembrie-6 ianuarie Avem responsabilitatea să învățăm

„31 decembrie-6 ianuarie Avem responsabilitatea să învățăm”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„31 decembrie-6 ianuarie Avem responsabilitatea să învățăm”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

Family life

31 decembrie-6 ianuarie

Avem responsabilitatea să învățăm

Pe măsură ce citiți scripturile din acest rezumat, consemnați impresiile spirituale pe care le primiți. Veți observa că fiecare rezumat din acest manual are activități pentru copiii mai mici și copiii mai mari, dar puteți adapta oricare activitate pentru membrii clasei dumneavoastră.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

La începutul fiecărei lecții, oferiți copiilor ocazii de a împărtăși ce învață despre Evanghelie. De exemplu, în această săptămână puteți să-i invitați să împărtășească povestirile lor preferate despre Isus Hristos.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Isus Hristos dorește să Îl urmez.

În acest an, dumneavoastră și copiii veți citi multe povestiri din viața lui Isus Hristos. Ajutați-i pe copii să înțeleagă faptul că motivul pentru care învățăm aceste povestiri este de a putea urma mai bine exemplul perfect al lui Isus Hristos.

Posibile activități

 • Citiți invitația Salvatorului: „Vino și urmează-Mă”, care se găsește în Luca 18:22. Jucați un joc în care un copil face ceva și le spune celorlalți copii: „Veniți și urmați-mă”. Invitați-i pe ceilalți copii să repete acțiunea.

 • Expuneți ilustrații cu oameni care Îl urmează pe Salvator în diferite moduri, în timpul slujirii Sale din viața muritoare și în zilele noastre. Puteți găsi ilustrații în Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie sau în revistele Bisericii. De asemenea, puteți să vizionați prezentarea video „Light the World (Luminează lumea)” (LDS.org). Rugați copiii să precizeze modul în care oamenii Îl urmează pe Salvator.

 • Ajutați copiii să se gândească la lucruri pe care le fac pentru a-L urma pe Salvator. Cântând „Voi căuta de tânăr pe Domnul”, Cântece pentru copii, p. 67, copiii ar putea avea câteva idei. Rugați copiii să facă desene care să-i înfățișeze pe ei înșiși făcând aceste lucruri.

Scripturile sunt adevărate.

Copiii pot dobândi o mărturie despre adevărul scripturilor chiar înainte de a fi capabili să le citească. Pe măsură ce studiați scripturile împreună cu copiii, în acest an, puteți să-i ajutați să știe ei înșiși că scripturile sunt adevărate.

Posibile activități

 • Invitați copiii să povestească despre daruri preferate pe care le-au primit de ziua lor sau cu alte ocazii. Aduceți un exemplar al scripturilor împachetat ca un dar, rugați un copil să îl deschidă și depuneți mărturie că scripturile sunt un dar pe care ni-l oferă Tatăl Ceresc.

 • Arătați copiilor câteva cărți care cuprind povestiri din literatură și întrebați-i despre povestirile lor preferate. Arătați-le scripturile și depuneți mărturie că acestea cuprind cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și vorbesc despre oameni care au trăit cu adevărat și evenimente care s-au întâmplat cu adevărat.

 • Împărtășiți mesajele care se găsesc în 2 Timotei 3:15 și Moroni 10:3-5, ajutând copiii să repete câteva expresii. Ajutați-i să înțeleagă că pot ști ei înșiși că scripturile sunt adevărate.

 • Ascundeți o ilustrație care-l înfățișează pe Salvator și oferiți-le copiilor indicii pentru a-i ajuta să o găsească. Ajutați copiii să înțeleagă modul în care cercetarea scripturilor ne poate ajuta să-L cunoaștem pe Isus Hristos. Permiteți copiilor să ascundă pe rând ilustrația și să le ofere indicii celorlalți copii.

 • Cântați împreună „Voi căuta de tânăr pe Domnul” și „Caut și mă rog”, Cântece pentru copii, p. 67, 66 și ajutați copiii să inventeze mișcări care se potrivesc cu cuvintele. Împărtășiți copiilor una sau două dintre versetele dumneavoastră preferate și spuneți-le cum ați ajuns să știți că scripturile sunt adevărate. În cazul în care copiii au versete sau povestiri din scripturi preferate, invitați-i să le împărtășească.

Scripture study

Copiii pot obține propriile mărturii cu privire la adevărurile scripturale.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Isus Hristos dorește ca eu să învăț despre El și să Îl urmez.

Gândiți-vă la modul în care ați ajuns să-L cunoașteți pe Isus Hristos. Ce puteți face pentru a-i ajuta pe copii să învețe despre El și să Îl urmeze?

Posibile activități

 • Invitați copiii să vorbească despre un prieten apropiat de-al lor și să descrie modul în care acesta le-a devenit prieten. Citiți și discutați Ioan 5:39 și Ioan 14:15 pentru a găsi moduri în care ne putem simți aproape de Isus. Rugați copiii să povestească despre momente în care s-au simțit aproape de El.

 • Luați-vă clasa la o plimbare în jurul casei de întruniri. În timpul plimbării, invitați copiii să ridice mâna când văd ceva care le amintește de un mod în care îl pot urma pe Salvator (cum ar fi bazinul pentru botez sau o ilustrație).

 • Cântați împreună cu copiii „Urmați-Mă”, Imnuri, nr. 74. Invitați copiii să împărtășească momente în care au urmat exemplul Salvatorului.

Pot să studiez scripturile eu însumi.

Pe măsură ce citiți din scripturi împreună cu copiii și le adresați întrebări, puteți clădi încrederea lor că pot învăța din scripturi și pot găsi comori de cunoștințe prețioase.

Posibile activități

 • Citiți, cu glas tare, Ioan 5:39 și Faptele apostolilor 17:10-11 și întrebați copiii ce învață despre modul de a studia scripturile.

 • Alegeți câteva versete simple și care ne înfluențează puternic, din Noul Testament, scrieți-l pe fiecare pe o bucățică de hârtie și ascundeți hârtiile. Creați indicii care îi vor conduce pe copii într-o „vânătoare de comori” în interiorul clasei sau al clădirii Bisericii pentru a găsi aceste versete. După ce găsesc fiecare verset, discutați ce înseamnă acel verset și de ce este o comoară atât de mare.

 • Împărtășiți câteva versete pe care le prețuiți și explicați de ce sunt importante pentru dumneavoastră. Împreună cu membrii clasei, alcătuiți și păstrați o listă cu versete prețioase pe care copiii le găsesc în Noul Testament în cursul acestui an – acasă sau la Societatea Primară.

 • Discutați cu copiii de ce este uneori greu să citim scripturile. Rugați copiii să-și împărtășească unul altuia sfaturi despre studierea scripturilor. De asemenea, rugați-i să împărtășească experiențe pozitive pe care le-au trăit studiind scripturile.

 • Ajutați copiii să confecționeze calendare simple pe care să le poată folosi pentru a însemna cât de des citesc din scripturi. Aceste calendare pot să le amintească să citească din scripturi în fiecare zi.

Am nevoie de propria mărturie.

Copiii cărora le predați vor avea nevoie de propriile mărturii, ca să-și păstreze credința puternică atunci când se vor confrunta cu adversități. Ce puteți face pentru a-i inspira să afle adevărul ei înșiși?

Posibile activități

 • Împărtășiți povestirea celor zece fecioare (vezi Matei 25:1-13; vezi, de asemenea, „Capitolul 47: Cele zece fecioare”, Povestiri din Noul Testament, p. 118-120, sau prezentarea video corespunzătoare de pe LDS.org). Adresați copiilor întrebările: În ce mod sunt mărturiile noastre precum candelele? De ce este important să avem propria mărturie?

 • Discutați ce putem face pentru a ne întări mărturiile. Pentru a găsi idei, invitați copiii să caute în Ioan 7:17 și Moroni 10:3-5. Invitați-i să împărtășească lucruri despre care știu că sunt adevărate.

 • Rugați copiii să vă ajute să etichetați elemente de construcție folosind expresii care descriu lucruri pe care le facem pentru a ne clădi mărturia, cum ar fi rugăciunea. Lăsați copiii să construiască, folosind aceste elemente, o structură reprezentând o mărturie.

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Cum puteți să încurajați copiii și pe părinții lor să învețe acasă din Noul Testament? De exemplu, ați putea să încurajați copiii să memoreze unul dintre versetele pe care le-ați discutat în clasă (ar ajuta să împărțiți versetul în expresii scurte) și să împărtășească familiei lor acest verset.

Să ne îmbunătățim predarea

Adaptați activitățile la vârsta copiilor cărora le predați. Copiii mai mici au nevoie de explicații detaliate și învață printr-o diversitate de metode de predare. Pe măsură ce copiii se maturizează, pot să fie mai implicați în lecție și pot să-și împărtășească mai bine gândurile. Oferiți-le ocazii de a împărtăși, de a depune mărturie și de a participa și oferiți ajutor după cum este necesar. (Vezi Să predăm în modul Salvatorului, p. 25–26.)

Primary Activity Page