2019
Reykjavík, Island
Aprill 2019


Kirik on siin

Reykjavík, Island

Kujutis
reykjavik

Lumise Esja mäe taustal tervitab meid Islandi värviküllane pealinn Reykjavík, mis asub üle 1500 km kaugusel Mandri-Euroopast. Reykjavíki asustasid aastal 874 pKr viikingid ja see on Islandi kultuuriliseks, majanduslikuks ja valitsustegevuse keskmeks ning samas üks puhtamaid, rohelisemaid ja turvalisemaid linnu maailmas.

Esimesed kaks islandlast ristiti 1851. aastal Taanis. Nad naasid peagi Islandile ja 1853. aastal organiseeriti seal esimene kogudus. Tänaseks on Islandil umbes 300 liiget ja kolm kogudust, üks Reykjavíkis, teine Akureyris ja kolmas Sellfossis. Lähim tempel asub Inglismaal Londonis, mis jääb Reykjavíkist 1900 km kaugusele.

Kuigi liikmete arv on väike, kasvab Kirik jätkuvalt. Vaatamata väljakutsetele, nagu isoleeritus, Kiriku materjalide tõlkimine, halvad ilmaolud ja kultuuribarjäärid, on Kiriku juhtidele lubatud, et ühel päeval saab Islandist majakas teistele riikidele. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) külastas Islandit ja tuletas liikmetele meelde, et nad on „tugev ja vägev rahvas, kes on võimeline suurteks tegudeks” (Wonderful to Have Sweet, Good Land. – Church News, 21. sept 2002, lk 10).

  • Islandi misjon organiseeriti 1894. aastal, kuid evangeeliumi kuulutamine katkestati 1914. aastal. Islandist sai 1975. aastal Taani Kopenhaageni misjoni osa.

  • 1977. aastal pühitses toona Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, vanem Joseph B. Wirthlin (1917–2008), Islandi evangeeliumi kuulutamiseks.

  • 1981. aastal avaldati Mormoni Raamat islandi keeles – seda keelt ei räägita kuskil mujal maailmas.